Beam Jaruwanna

All posts tagged Beam Jaruwanna

Title: หายใจยังผิด / Hai Jai Yung Pit (Even Breathing is Wrong)
Artist: Beam Jaruwanna (บีม จารุวรรณ)
Album: OST My Bromance พี่ชาย เดอะซี่รีย์
Year: 2017

สักเรื่องก็ไม่เคยจะถูกใจ
Suk reuang gor mai koey ja took jai
No matter what, you’re never satisfied
จะทำอะไรก็ผิดทุกที
Ja tum arai gor pit took tee
Whatever I do, it’s all wrong
ฉันน่าเบื่อ ฉันมากไป ฉันวุ่นวาย
Chun nah beua chun mahk bpai chun woon wai
I’m boring, I’m too much, I’m troublesome
ฉันไม่ดี ไม่เห็นมี สิ่งที่เธอชอบใจ
Chun mai dee mai hen mee sing tee tur chaup jai
I’m no good, it doesn’t seem like there’s anything you like about me

เหมือนฉันแค่ยืนก็เกะกะตา
Meuan chun kae yeun gor gehga dtah
It’s like just me standing is hard on the eyes
ดูเป็นปัญหากับเธอร่ำไป
Doo bpen bpunhah gup tur rum bpai
I seem like I’m constantly a problem to you
พูดก็บอก พูดไม่คิด เงียบก็ผิด ไม่เข้าใจ
Poot gor bauk poot mai kit ngiap gor pit mai kao jai
If I speak, you tell me I speak without thinking, if I’m silent, it’s also wrong, I don’t understand
อย่างกับคนอื่นคนไกล ไปทุก ๆ วัน
Yahng gup kon eun kon glai bpai took took wun
It’s like I’m a different person getting further away every day

(*) ดีที่สุดของฉัน มันไม่เคยดีพอสำหรับเธอ
Dee tee soot kaung chun mun mai koey dee por sumrup tur
My best is never good enough for you
เจ็บเสมอ ตอนเห็นแววตาเธอไม่แคร์กัน
Jep samur dtaun hen waew dtah tur mai care gun
It always hurts when I see in your eyes that you don’t care about me
ที่ฉันทำ ฉันเป็น เธอไม่เคย เห็นมัน
Tee chun tum chun bpen tur mai koey hen mun
You never see what I do or what I am
มันทรมานได้ยินไหม
Mun toramahn dai yin mai
It’s torture, do you hear me?

(**) ความใส่ใจของฉัน
Kwahm sai jai kaung chun
My attention
เป็นแค่ความรำคาญสำหรับเธอ
Bpen kae kwahm rumkahn sumrup tur
Is just an annoyance for you
ผิดเสมอ เหตุผลก็คือเธอจะหมดใจ
Pit samur hetpon gor keu tur ja mot jai
I’m always wrong, the reason is that you don’t have any feelings for me
ให้ทุ่มเท ให้ดียิ่งกว่านี้สักเท่าไร
Hai toom tay hai dee ying gwah nee suk tao rai
How much more do you want me to devote? How much better do you want me tobe?
ถ้าคนมันจะหมดเยื่อใย หายใจก็ยังผิด
Tah kon mun ja mot yeua yai hai jai gor yung pit
If someone has no feelings for someone, even breathing is wrong

ฉันพยายามที่จะปรับตัว
Chun payayahm tee ja bprup dtua
I’ve tried adjusting myself
ในใจมันกลัวเธอจะเลิกรา
Nai jai mun glua tur ja lerk rah
In my heart, I’m scared you’ll break up with me
ยิ่งระวัง ก็ยิ่งคิด ก็ยิ่งผิด ยิ่งแย่กว่า
Ying rawung gor ying kit gor ying pit ying yae gwah
The more careful I am, the more I think, the more wrong I am, the worse it gets
เธอก็เลยยิ่งเย็นชา ไปทุก ๆ วัน
Tur gor loey ying yen chah bpai took took wun
And the colder you get every day

(*,**)

ก็ไม่รู้ทนอะไรอยู่ และไม่รู้ทำยังไงต่อ
Gor mai roo ton arai yoo lae mai roo tum yung ngai dtor
I don’t know what I’m putting up with, and I don’t know how to keep doing it
ได้แต่ท้อใจ ได้แต่น้อยใจ เรามันไม่สำคัญ
Dai dtae tor jai dai dtae noy jai rao mun mai sumkun
I can only be discouraged, I can only feel hurt, I’m unimportant

(*,**)
ไม่หายใจก็คงผิด
Mai hai jai gor kong pit
Even not breathing would probably be wrong

Title: นาทีเดียวอย่างกับสิบปี / Nahtee Diao Yahng Gup Sip Bpee (One Minute is Like Ten Years)
Artist: Beam Jaruwanna
Album: The Empty Room Project
Year: 2014

คืนนี้มันว่างเปล่า จบไปแล้วกับรักที่สร้างกันมา
Keun nee mun wahng bplao job bpai laeo gup ruk tee sahng gun mah
Tonight is empty, the love we created is over
เหลือตัวคนเดียว บนเส้นทางที่ยาวไกลสุดตา
Leua dtua kon diao bon sen tahng tee yao glai soot dtah
I’m left alone on a road that goes on as far as the eye can see
เป็นคนไม่มีใคร อยู่มันไปกับความมืดมิดในใจ
Bpen kon mai mee krai yoo mun bpai gup kwahm meut mit nai jai
I’m a person who doesn’t have anyone else, living on with darkness in her heart
ต้องทนเดียวดาย คิดถึงคนที่เขาไม่กลับมา
Dtaung ton diao dai kit teung kon tee kao mai glup mah
I must endure the solitude, thinking of the person who isn’t coming back

(*) ก็พยายามจะลืม แต่เหมือนความจำ
Gor payayahm ja leum dtae meuan kwahm jim
I try to forget, but it’s like my memory
ยังอยากเก็บเธอไว้
Yung yahk gep tur wai
Still wants to keep you

(**) เหงานาทีเดียวอย่างกับสิบปี ไม่รู้จริงๆ จะทนอย่างไร
Ngao nahtee diao yahng gup sip bpee mai roo jing jing ja ton yahng rai
When you’re lonely, one minute is like ten years, I really don’t know how I’ll endure this
มันหนักเกินไป มันเหงาจนเกินไป ในคืนที่มันไม่มีเธอ
Mun nuk gern bpai mun ngao jon gern bpai nai keun tee mun mai mee tur
It’s too severe, it’s too lonely during the nights I don’t have you

(***) เหงานาทีเดียวยังเจ็บจนชา แล้วที่ตามมาจะเจ็บแค่ไหน
Ngao nahtee diao yung jep jon chah laeo tee dtahm mah ja jep kae nai
When you’re lonely, one minute still hurts until you’re numb, and however much pain that follows
จะต้องทำใจอย่างไร ถ้าจากนี้มันทนไม่ไหว
Ja dtaung tum jai yahng rai tah jahk nee mun ton mai wai
What will I do if I can’t endure it anymore?
หรือต้องเหงาตลอดกาล
Reu dtaung ngao dtalaut gahn
Or must I be lonely forever?

คืนนี้มันหนาวใจ ไม่มีเธออีกแล้วในห้องเดิมๆ
Keun nee mun nao jai mai mee tur eek laeo nai haung derm derm
Tonight is so cold, I don’t have you anymore in my room
น้ำตามันซึม เพราะว่ารักยังคงเดิมเสมอ
Num dtah mun seum pror wah ruk yung kong derm samur
The tears are still leaking, because my love will always be the same
ต่อจากนี้จะทำอย่างไร หรือต้องเหงาตลอดกาล
Dtor jahk nee ja tum yahng rai reu dtaung ngao dtalaut gahn
What should do now? Or must I be lonely forever?

(*,**,***,**,***)

แล้วต้องเหงาถึงเมื่อไหร่ อีกกี่พันหมื่นเหงา
Laeo dtaung ngao teung meua rai eek gee poun meun ngao
And how long must I be lonely? How many more thousands of lonely years
ที่ต้องเจอจากวันนี้ เพราะคิดถึงเธอ
Tee dtaung jur jahk wun nee pror kit teung tur
Must I face from today on because I miss you?

(***)

ต่อจากนี้จะทำอย่างไร หรือต้องเหงาตลอดกาล
Dtor jahk nee ja tum yahng rai reu dtaung ngao dtalaut gahn
What should do now? Or must I be lonely forever?

Title: เมื่อไม่มีเธอ (ในวันที่ฟ้าสีเทา) / Meua Mai Mee Tur (Nai Wun Tee Fah See Tao) [When I Don’t Have You (On a Day the Sky is Grey)]
Artist: Beam Jaruwanna
Album: OST Prajun Lai Payak
Year: 2010

รู้ทันทีว่าทรมาน มันอาการเป็นเช่นไร
Roo tun tee wah toramahn mun ahgahn bpen chen rai
I know what torture feels like
ก็เมื่อวันที่เธอ จากกันไปไม่ย้อนมา
Gor meua wun tee tur jahk gun bpai mai yaun mah
When you left, not turning back
ไม่คิดเลยวันหนึ่ง คำว่าเราจะลงเอยด้วยน้ำตา
Mai kit loey wun neung kum wha rao ja long oey duay num dtah
I didn’t think that one day we would fall with tears
อยากพูดคำว่าลา ก็สายไป
Yahk poot kum wah lah gor sai bpai
I want to say good-bye, but it’s too late

(*) ทุกคืนหลับยังไม่ลง เฝ้าแต่คิดถึงเธอเสมอ
Took keun lup yung mai long fao dtae kit teung tur samur
Every night I still can’t sleep, I can only think of you
ไม่มีสิทธิ์ได้พบเจอ จบไปแล้ว ต้องยอมเข้าใจ
Mai mee sit dai pob jur job bpai laeo dtaung yaum kao jai
I don’t have the right to see you, it’s over, I must understand
เหมือนทุกสิ่งถูกสร้างมา จบด้วยการจากลา
Meuan took sing took sahng mah job duay gahn jahk lah
It’s like everything that was created was ended with a good-bye
เหมือนโชคชะตา กำหนดไว้
Meuan chohk chadtah gum not wai
Like destiny instructed it

(**) ในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทา ความเหงามันกินในใจ
Nai wun tee fah mee piang kae see tao kwahm ngao mun gin nai jai
When the sky is only grey, the loneliness gnaws at my heart
โลกใบเดิมมันกว้างเกินไป เมื่อไม่มีเธอ
Lohk bai derm mun gwahng gern bpai meua mai mee tur
The same world is so vast when I don’t have you
ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนดี ชีวิตที่มันขาดเธอ
Gor yung mai roo ja bpai tahng nai dee cheewit tee mun kaht tur
I still don’t know which path I should follow in a life without you
มันหมดเรี่ยวแรงไม่มีแสงส่องใจ เหมือนตัวคนเดียว
Mun mot riao raeng mai mee saeng saung jai meuan dtua kon diao
I’m out of strength with no light illuminating my heart, it’s like I’m alone

หลายคนที่เคยเดินเข้ามา แล้วก็ลาลับหายไป
Lai kon tee koey dern kao mah laeo gor lah lup hai bpai
Many people have come into my life and then disappeared
แต่แปลกตรงที่ใจ ยังไม่ลืมเธอสักที
Dtae bplaek dtrong tee jai yung mai leum tur suk tee
But it’s strange to my heart, I still haven’t forgotten you
แค่เสี้ยวเวลา พาเราจากกัน ความเป็นจริงไม่ปราณี
Kae siao welah pah rao jahk gun kwahm bpen jing mai bprahnee
It was just a fraction of a moment that led us to separate, the truth isn’t living
ไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเธอ
Mai mee wun proong nee hai ruk tur
There is no tomorrow to love you

(*,**)

เหมือนทุกสิ่งถูกสร้างมา จบด้วยการจากลา
Meuan took sing took sahng mah job duay gahn jahk lah
It’s like everything that was created was ended with a good-bye
เหมือนโชคชะตา กำหนดไว้
Meuan chohk chadtah gum not wai
Like destiny instructed it

(**,**)
เมื่อไม่มีเธอ
Meua mai mee tur
When I don’t have you

หายใจยังผิด / Hai Jai Yung Pit (Even Breathing is Wrong)
เมื่อไม่มีเธอ (ในวันที่ฟ้าสีเทา) / Meua Mai Mee Tur (Nai Wun Tee Fah See Tao) [When I Don’t Have You (On a Day the Sky is Grey)]
นาทีเดียวอย่างกับสิบปี / Nahtee Diao Yahng Gup Sip Bpee (One Minute is Like Ten Years)

   
All songs tagged Beam Jaruwanna