Basket Band

All posts tagged Basket Band

Title: ขอโทษจริงๆ / Kor Toht Jing Jing (I’m Really Sorry)
Artist: Basketband
Album: [Single]
Year: 2016

ใครบางคนผ่านมา และทำให้ฉันรู้จัก
Krai bahng kon pahn mah lae tum hai chun roo juk
Someone passed by and introduced me
กับคำว่ารัก ความคิดถึง ห่วงใยเป็นยังไง
Gup kum wah ruk kwahm kit teung huang yai bpen yung ngai
To what love, longing, and concern are like

ใครบางคนจากไป กลับสอนให้ฉันรู้ว่า
Krai bahng kon jahk bpai glup saun hai chun roo wah
Someone left and ended up teaching me
กับคำว่าเหงา ความเดียวดาย เจ็บช้ำต้องทำใจ
Gup kum wah ngao kwahm diao dai jep chum dtaung tum jai
To deal with loneliness, solitude and pain

(*) สุขและทุกข์ที่ฉันนั้นได้สัมผัส ล้วนแล้วมาจากเธอ
Sook lae took tee chun nun dai sumput luan laeo mah jahk tur
All the happiness and suffering I felt came from you
ความทรงจำดีๆที่ฉันได้เคยพบเธอ ไม่รู้จะลืมอย่างไร
Kwahm song jum dee dee tee chund ai koey pob tur mai roo ja leum yahng rai
I don’t know how to forget the good memories of when I used to see you

(**) ขอโทษจริงๆที่ยังไม่ลืมเธอ ไม่ว่านานแค่ไหน
Kor toht jing jing tee yung mai leum tur mai wah nahn kae nai
I’m really sorry that I still haven’t forgotten you, no matter how long it’s been
ขอโทษจริงที่ยังฝังใจ แม้ว่านานเท่าไหร่
Kor toht jing jing tee yung fung jai mae wah nahn tao rai
I’m really sorry that you’re still imprinted in my heart, no matter how long it’s been
บอกใจไม่ให้จำ แต่มันกลับไม่ลืม
Bauk jai mai hai jum dtae mun glup mai leum
I tell my heart not to remember you, but it ends up not forgetting you
หัวใจมันไม่อาจฝืน ลุกยืนขึ้นไม่ไหว
Hua jai mun mai aht feun look yeun keun mai wai
My heart can’t resist, I can’t get up
ฉันอ่อนแอเกินไป ที่จะสั่งให้ใจลืมเธอ
Chun aun ae gern bpai tee ja sung hai jai leum tur
I’m too weak to order my heart to forget you

ใครบางคนจดจำ แต่ใครที่ทำให้เจ็บ
Krai bahng kon jot jum dtae krai tee tum hai jep
Someone remembers only the person who hurt them
บอกใจเหงาๆ ตัวเราเอง ให้หนีไปไกลๆ
Bauk jai ngao ngao dtua rao eng hai nee bpai glai glai
Telling their lonely heart to run far away

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: คนน่ารักมักใจร้าย / Kon Naruk Muk Jai Rai (Cute People Are Evil)
Artist: Basket Band (บาสเก็ท แบนด์)
Album: Cute
Year: 2010

รู้ไหมว่ามีคนตกหลุมรักคุณกี่คนแล้ว
Roo mai wah mee kon dtok loom ruk koon gee kon laeo
Do you know you have many people falling in love with you?
จากการที่คุณแค่ยิ้มให้ และยิ่งตอนคุณหันมา
Jahk gahn tee koon kae yim hai lae yim dtaun koon hun mah
From you just smiling at them, and smiling when you turn to look
จ้องมองตาและทักทาย ในหัวใจมันแทบละลาย
Jaung maung dtah lae tuk tai nai hua jai mun taep lalai
Looking into your eyes and saying hello, in my heart, it’s nearly melting
จนเกือบถึงจุดอันตราย และอยากจะขอให้คุณ
Jon geuap teung joot undtarai lae yahk ja kor hai koon
Until it’s nearly reached a dangerous point, and I want to ask you

(*) หยุดหยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อน
Yoot yoot kae nee gaun nai jai pom raun
Stop, stop right here, inside my heart is hot
จนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว
Jon ton mai wai ja ruk koon laeo
Until I can’t take it, I’ll love you already
หยุดหยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้
Yoot yoot jai wai bahng hahm jai ao wai
Stop, stop my heart, forbid it
ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้ายกันทุกคน
Dtaung dteuand tua eng kon naruk muk jai rai gun took kon
I must remind myself, cute people are evil, every one of them

รู้ไหมที่คุณชอบสงสัย ว่าทำไมใคร
Roo mai tee koonc haup song sai wah tummai krai
Do you know that you like wondering why everyone
ใครใครชอบลืมตอบคำถามของคุณ
Krai krai chaup leum dtaup kum tahm kaung koon
Everyone everyone likes forgetting to answer your questions?
ก็เพราะเสียงของคุณ ช่างหวานละมุนอุ่นหัวใจ
Gor pror siang kaung koon chahng wahn lae moon oon hua jai
It’s because your voice is so sweet and warms the heart
ฟังครั้งใด เหมือนเวลาหยุดหมุนไป
Fung krung dai meuan welah yoot moon bpai
Whenever I listen to it, it’s like time has stopped
ไม่รู้ทำไมอยากจะขอให้คุณ
Mai roo tummai yahk ja kor hai koon
I don’t know why, I want to ask you

(*)

ภายในใจผมสับสนและหวั่นไหว
Pai nai jai pom sup son lae wun wai
Inside my heart, I’m mixed up and nervous
เวลาที่คุณเข้ามากระซิบใกล้ๆ
Welah tee koon kao mah grasip glai glai
When you came and whispered closely
คอยเตือนตัวเองท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจ
Koy dteuan dtua eng taung ao wai hai keun jai
I kept reminding myself to remember
คนน่ารักมักใจร้าย คนน่ารักมักใจร้ายใช่ไหมคุณ
Kon naruk muk jai rai kon naruk muk jai rai chai mai koon
Cute people are evil, cute people are evil, aren’t they?

บทโพลหลายสำนัก คนน่ารักมักใจร้าย
Bot ploh lai sum nuk kon naruk muk jai rai
Many studies have proven that cute people are evil
แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่
Dtae tee hen yoo dtrong nah nee mun mai chai
But from what I’ve seen right in front of me, it’s not true
ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ ไม่น่าจะ say goodbye
Mai nah ja tum hai raung hai mai nah ja say good-bye
You wouldn’t make me cry, you wouldn’t say good-bye
เพราะเธอดูไม่มีอันตราย
Pror tur doo mai mee undtarai
Because you seem harmless

ก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที
Gor dai gert mah jur tur tung tee
As soon as I happened to see you
ก็อยากลองรักสักครั้งมันก็ต้องเสี่ยง
Gor yahk laung ruk suk krung mun gor dtaung siang
I wanted to try loving you, I must risk it
จะเตือนตัวเองว่ายังไง ฉันยังอยู่
Ja dteuan dtua eng wah yung ngai chun yung yoo
I remind myself that no matter what I’m still alive
ตกหลุมรักเธอจริง เธอคงไม่ว่ากัน
Dtok loom ruk tur jing tur kong mai wah gun
If I really fall in love with her, she wouldn’t blame me

หยุดหยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อน
Yoot yoot kae nee gaun nai jai pom raun
Stop, stop right here, inside my heart is hot
จนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว
Jon ton mai wai ja ruk koon laeo
Until I can’t take it, I’ll love you already
หยุดหยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้
Yoot yoot jai wai bahng hahm jai ao wai
Stop, stop my heart, forbid it
ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้าย
Dtaung dteuan dtua eng kon naruk muk jai rai
I must remind myself, cute people are evil
คนน่ารักมักใจร้ายใช่ไหม
Kon naruk muk jai rai chai mai
Cute people are evil, aren’t they?

หยุดหยุดแค่นี้ก่อน ในใจผมร้อน
Yoot yoot kae nee gaun nai jai pom raun
Stop, stop right here, inside my heart is hot
จนทนไม่ไหว จะรักคุณแล้ว
Jon ton mai wai ja ruk koon laeo
Until I can’t take it, I’ll love you already
หยุดหยุดใจไว้บ้าง ห้ามใจเอาไว้
Yoot yoot jai wai bahng hahm jai ao wai
Stop, stop my heart, forbid it
ต้องเตือนตัวเอง คนน่ารักมักใจร้าย
Dtaung dteuan dtua eng kon naruk muk jai rai
I must remind myself, cute people are evil
คนน่ารักมักใจร้าย ยกเว้นคุณ
Kon naruk muk jai rai yok wen koon
Cute people are evil except you

Title: เคลิ้ม / Klerm (Dreamy)
Artist: Basket Band
Album: Cute
Year: 2010

เมื่อสองเราได้พบกัน จนเกิดวันเวลาที่ความอบอุ่นล้นใจ
Meua saung rao dai pob gun jon gert wun welah tee kwahm op oon lon jai
When the two of us met until the moment a warmth grew
เมื่อสองคนเอ่ยทักทาย จนกลายเป็นนาทีที่มันมีความหมาย
Meua saung kon oey tuk tai jon glai bpen nahtee tee mun mee kwahm mai
When the two of us said hello until the moment it became meaningful

(*) ได้พบเธอได้เจอะกับสายตา มันก็ยิ่งผูกพันภายในจิตใจ
Dai pob tur dai jur gup sai dtah mun gor ying pook pun pai nai jit jai
Meeting you, seeing you and looking in your eyes, the more of a connection there is in our minds
ได้พูดคุยพบปะใกล้ชิดกัน แล้วก็กลาย เกิดอาการเคลิ้ม
Dai poot kooey pob bpa glai chit gun laeo gor glai gert ahgahn klerm
To be able to talk, meet, and be near you, I’ve begun to get dreamy

เมื่อสองใจเปิดหัวใจ จนเกิดวันเวลาดีๆ เมื่อใกล้ชิดกัน
Meua saung jai bpert hua jai jon gert wun welah dee dee meua glai chit gun
When our two hearts opened until good times were born, when we were near each other
ความสัมพันธ์สื่อสองใจ ทำให้ทุกนาทีของเรามีความหมาย
Kwahm sum pun seu saung jai tum hai took nahtee kaung rao mee kwahm mai
Our relationship conveys our two hearts, making our every minute meaningful

(*)

วันผ่านพ้นปีและหมุนเปลี่ยน ผู้คนจะหมุนเวียนสักเท่าไหร่
Wun pahn pon bpee lae moon bplian poo kon ja moon wian suk tao rai
The days pass by, the years changed, people will revolve
แต่ทุกครั้งเมื่อพบเธอ ภายในใจก็เหมือนเดิม
Dtae took krung meua pob tur pai nai jai gor meuan derm
But every time when I meet you, inside my heart is still the same

(*,*,*)

Title: Just…Answer คำตอบ (Just…Answer Kum Dtop)
Artist: Basket Band
Album: Just
Year: 2005 (?)

อีกนานแค่ไหน ที่ใจของเราเปิดรับกัน
Eek nahn kae nai tee jai kong rao pbert rup gun
However longer our hearts accept one another
ในสิ่งที่ฉัน ทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจ
Nai sing tee chun toom te hai tur mot hua jai
In the things that I’ve dedicated to you with all my heart
เพราะในวันนี้ฉันรู้ว่า เมื่อรักเธอแล้วเริ่มไหวหวั่น
Pror nai wun nee chun roo wah meua ruk tur laeo rerm wai wun
Because today I know that when I love you, I begin to tremble
คงเหลือเพียงฉันกับคำถาม ที่ค้างในใจ
Kong leua piang chun gup kum tahm tee kahng nai jai
I’m left only with an unanswered question in my heart

*ว่านี่คือรักๆๆ หรือแค่หลงๆๆ ก็ยังคงค้นหาคำตอบ
Wah nee keu ruk ruk ruk reu kae long long long gor yung kong kon hah kum dtop
*Is this love love love? Or just infatuation infatuation infatuation? I still looking for an answer
ก็อยากแค่รอๆๆ แต่ไม่ใช่มาร้องขอ ให้เธอนั้นหันมาเห็นใจ (ก็เพราะรัก)
Gor yahk kae ror ror ror dtae mai chai mah rong kor hai tur nun hun mah hen jai (gor pror ruk)
I just want to wait wait wait, but I won’t beg you understand (Because I love you)

อีกนานแค่ไหน ที่เราจะได้พูดคุยกัน
Eek nahn kae nai tee rao ja dai poot kooey gun
However longer that we can talk together
ไม่ใช่แค่ฝัน แต่มีเรื่องราวเล่าให้ฟัง
Mai chai kae fun dtae mee reuang rao lao hai fung
It’s not just a dream, but I have a story to tell you
เพราะทุกๆครั้งที่พบหน้า และทุกค่ำคืนยามนิทรา
Pror took took krung tee pop nah lae took kum keun yahm ni sah
Because each and every time I could see your face, and every night I sleep
เมื่อฉันหลับตาแต่ในหัวใจ ยังคิดถึงเธอ
Meua chun lup dtah dtae nai hua jai yung kit teung tur
when I close my eyes, but in my heart, I still think of you

*

หากเธอได้รู้ว่าไม่เคยมีใคร ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
Hahk tur dai roo wah mai koey mee krai tum hai chun woon wai jai
If you know that I never had anyone else, making me nervous
ก็มีแต่เธอๆๆ ทำให้ฉันพร่ำเพ้อด้วยเหตุผลนาๆ
Gor mee dtae tur tur tur tum hai chun prum pur duay get pon na na
I have only you you you making me ramble on without reason
ไม่อยากหา ถ้อยคำใด อธิบาย
Mai yahk hah toy kum dai atibai
I don’t want to look for any explanation
บอกเล่าใคร ให้เข้าใจ หรือช่วยบอกกับฉัน
Bork lao krai hai kao jai reu chuay bork gup chun
Who can explain it so I can understand, or help tell it with me

* x2

ว่านี่คือรักๆๆ หรือแค่หลงๆๆ ก็ยังคงค้นหาคำตอบ
Wah nee keu ruk ruk ruk reu kae long long long gor yung kong kon hah kum dtop
Is this love love love, or just infatuation infatuation infatuation? I’m still looking for an answer