Bambam Niwirin

All posts tagged Bambam Niwirin

Title: คนที่ถูกมองข้าม / Kon Tee Took Maung Kahm (The Overlooked Person)
Artist: Doublebam (Bambam Niwirin – แบมแบม นีวิรินทน์)
Album: OST สิงห์สั่งป่า / Sing Sung Bpah
Year: 2020

คนที่ถูกลืม คนไร้ความหมาย คนที่ไม่มีค่าเลย
Kon tee took leum kon rai kwahm mai kon tee mai mee kah loey
The forgotten person, the meaningless person, the worthless person
คนที่ถูกทิ้ง ใครเขาเมินเฉย มีเพียงแค่ลมหายใจ
Kon tee took ting krai kao mern choey mee piang kae lom hai jai
The abandoned person, everyone ignored me, I had only my breath

(*) ทุกคืนวันตัวฉัน มีเพียงแค่เดือน และ ดาว เป็นเพื่อนคอยมองอยู่ตรงนี้
Took keun wun dtua chun me epiang kae deuan lae dao bpen peuan koy maung yoo dtrong nee
Every day and night, I only had the moon and stars as my friends to keep watching over me here
ทุกนาทีเหน็บหนาว อยากมีใครสักคน จนได้พบเธอ ที่ดึงฉันขึ้นมา
Took nahtee nep nao yahk mee krai suk kon jon dai pob tur tee deung chun keun mah
Every moment was cold, I wanted someone until I found you, who pulled me up

(**) เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึงที่เคยถูกมองข้ามไป จนวันนี้นั้นมีชีวิตใหม่
Tur bplian hai krai kon neung tee koey took maung kahm bpai jon wun nee nun mee cheewit mai
You changed someone who was once overlooked until today I have a new life
หยิบฉันที่ร่วงจากพื้นให้ยืนด้วยหัวใจ ดอกไม้ที่บานอีกครั้ง เพราะเธอ
Yip chun tee ruang jahk peun hai yeun duay hua jai dauk mai tee bahn eek krung pror tur
You picked me up and put me down able to stand with your heart, the flowers are blooming again because of you
เธอเปลี่ยนให้คนคนนึงที่เคยไม่น่าสนใจ มีความหมายทุกครั้งที่ใกล้เธอ
Tur bplian hai kon kon neung te ekoey mai nah son jai mee kwahm mai took krung tee glai tur
You changed one person who was once uninteresting and gave me meaning every time I’m near you
วันนี้ฉันไม่เหน็บหนาว วันนี้ฉันไม่ปวดร้าวอะไร เหมือนเดิม เมื่อวันนี้ฉันมีเธอ
Wun nee chun mai nep nao wun nee chun mai bpuat rao arai meuan derm meua wun nee chun mee tur
Today I’m not cold, today I’m not hurting like I used to when today I have you

คนที่มองเห็น คนที่ใส่ใจ คนที่ให้ความสำคัญ
Kon tee maung hen kon tee sai jai kon tee hai kwahm sumkun
The person who saw me, the person who paid attention to me, the person who gave me importance
คนที่อยู่เคียงคือเธอเท่านั้น เป็นดั่งลมหายใจ
Kon tee yoo kiang keu tur tao nun bpen dung lom hai jai
The person beside me is only you, you’re like my breath

(*,**)

   

คำร้อง-ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: เสียงหัวใจให้รักเธอ / Siang Hua Jai Hai Ruk Tur (The Voice in My Heart Wants Me to Love You)
Artist: Bambam Niriwin (แบมแบม นีวิรินทน์)
Album: OST พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง / Por Yoong Loong Mai Wahng
Year: 2017

เธอใช่ไหม ที่เดินเข้ามา และเปลี่ยนแปลงฟ้าของฉันไป
Tur chai mai tee dern kao mah lae bplian bplaeng fah kaung chun bpai
It’s you who showed up and changed my sky, isn’t it?
จากเคยเทาเทาก็ดูสดใส ฉันก็ยังแปลกใจเหมือนกัน
Jahk koey tao tao gor doo sot sai chun gor yung bplaek jai meuan gun
From once being grey, now it seems bright, I’m still surprised

เธอใช่ไหม คือคนสำคัญ และเป็นคนนั้นที่ฉันรอ
Tur chai mai keu kon sumkun lae bpen kon nun tee chun ror
You’re the the important person, the one I’ve been waiting for, aren’t you?
มีความจริงใจ โดยไม่ต้องขอ ตั้งแต่วันที่เราพบกัน จนถึงวันนี้
Mee kwahm jing jai doy mai dtaung kor dtung dtae wun tee rao pob gun jon teung wun nee
You’ve been sincere without having to be asked, since the day that we met to this day

(*) เสียงหัวใจเรียกร้องให้รักเธอ เหมือนว่าเธอคือคำตอบในใจ
Siang hua jai riak raung hai ruk tur meuan wah tur keu kum dtaup nai jai
The voice of my heart is crying out for me to love you, it’s like you’re the answer in my heart
เสียงหัวใจกระชิบว่าเธอนั้นใช่กว่าใคร ก็คงต้องรักเธอแล้วใช่ไหม
Siang hua jai grasip wah tur nun chai gwah krai gor kong dtaung ruk tur laeo chai mai
The voice of my heart is whispering that you’re the one, more than anyone else, that must mean I’ve already fallen in love with you, right?

หากวันนี้ ไม่ได้พบเธอ ก็คงต้องเหงาเหมือนทุกที
Hahk wun nee mai dai pob tur gor kong dtaung ngao meuan took tee
If I didn’t see you today, I’d be lonely like every other time
เธอทำให้ฉันนั้นรู้สึกดี ทุกนาทีเราใกล้กัน มันช่างอุ่นใจ
Tur tum hai chun nun roo seuk dee took nahtee rao glai gun mun chahng oon jai
You make me feel good, every moment we’re near, I feel so warm inside

(*,*,*)

   

คำร้อง ธาดากร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: คนแบบไหนดี / Kon Baep Nai Dee (What Sort of Person Should They Be?)
Artist: Bambam Niwirin (แบมแบม The Voice)
Album: OST Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด
Year: 2017

จะเป็นใครคนที่รู้ใจ จะเป็นใครที่เดินเคียงกาย จะเป็นใครที่ทำให้ใจผูกพัน
Ja bpen krai kon tee roo jai ja bpen krai tee dern kiang gai ja bpen krai tee tum hai jai pook pun
They’ll be someone who really gets me, the’ll be someone who walks beside me, they’ll be someone who makes me feel a connection

จะเป็นใครคนที่เข้าใจ จะเป็นใครที่คิดเหมือนกัน ฝันกลางวันมานานไม่เคยได้เจอะเจอ
Ja bpen krai kon tee kao jai ja bpen krai tee kit meuan gun fun glahng wun mah nahn mai koey dai jur jur
They’ll be someone who understands me, they’ll be someone who feels the same, I’ve daydreamed for so long, but never met them

(*) คนคนนั้น เค้านั้นจะมีจริง หรือไม่มี
Kon kon nun kao nun ja mee jing reu mai mee
Does that person exist or not?

(**) ก็คนแบบไหนจะมาเป็นรัก คนแบบไหนที่คิดถึงกัน
Gor kon baep nai ja mah bepn ruk kon baep nai tee kit teung gun
What sort of person will be my lover? What sort of person will think about me?
จะติสติส ไฮโซ หรือขี้อ้อน เฮฮา เป็นนักกีฬา playboy หรือ nerd เลย
Ja dtit dtit hiso reu kee aun hey hah bpen nuk geelah playboy reu nerd loey
Will he be clingy? Rich? Or a crybaby? A joker? An athlete? A Playboy? Or a nerd?
คนแบบไหนจะมาเป็นห่วงเป็นใย คนแบบไหนที่เข้ากับฉันที่สุด
Kon baep nai ja mah bpen huang bpen yai kon baep nai tee kao gup chun tee soot
What sort of person will worry about me? What sort of person will be the best match with me?
ใครสักคนที่รักฉันจริง ก็อยากจะเจอ
Krai suk kon tee ruk chun jing gor yahk ja jur
Someone who will really love me, I want to meet them

จะเป็นเธอ ใช่เธอหรือเปล่า จะเป็นเธอ คนที่ฉันรอ เธอกำลังตามหา ใครสักคนอยู่หรือเปล่า
Ja bpen tur chai tur reu bplao ja bpen tur kon tee chun ror tur gumlung dtahm hah krai suk kon yoo reu bplao
Will it be you? Is it you? Will it be you? The person whom I’ve waited for, are you searching for that someone too?

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ฉันเป็นของเธอไปแล้ว / Chun Bpen Kaung Tur Bpai Laeo (I’m Already Yours)
Artist: Bambam Niwirin (แบมแบม นีวิรินทร์)
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อความใกล้ชิดมันเริ่มก่อกวน ใจมันเริ่มจะชวน คิดไปได้แสนไกล
Meua kwahm glai chit mun rerm gaun won jai mun rerm ja chuan kit bpai dai saen glai
When closeness starts to get stirred up, my heart starts to persuade me to think quite far
เมื่อคำว่าเพื่อนมันเริ่มเปลี่ยนไป มองตาเธอเมื่อไหร่ ที่ใจก็หวิวเกินทนไหว
Meua kum wah peuan mun rerm bplian bpai maung dtah tur meua rai tee jai gor wiw gern ton wai
When the word “friend” is starting to change, whenever I look in your eyes, my heart gets too dizzy to bear

(*) รู้ตัวอีกที รู้ใจอีกที ก็หยุดมันไม่ได้
Roo dtua eek tee roo jai eek tee gor yoot mun mai dai
I realize it again, I understand it again, but it can’t be stopped

(**) มันเป็นไปแล้ว ฉันเป็นของเธอไปแล้ว เผลอใจ เอาไปให้เธอ ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เลย
Mun bpen bpai laeo chun bpen kaung tur bpai laeo plur jai ao bpai hai tur dtung dtae meua rai mai roo loey
It’s already happened, I’m already yours, I’ve carelessly given myself to you, I don’t know when this started
เพื่อนเธอคนนี้ คนที่สนิทคุ้นเคย มีคำพูดนึงรอเฉลย แต่ไม่รู้จะพูดยังไง
Peuan tur kon nee kon tee sanit koon koey mee kum poot neung ror chaloey dtae mai roo ja poot yung ngai
This friend of yours, the person whom you’re quite familiar with, has one word waiting for an answer, but I don’t know how to say it

ได้อยู่เป็นเพื่อนกับเธออย่างนี้ ถึงไม่ค่อยยินดี ก็ยังได้ใกล้เธอ
Dai yoo bpen peuan gup tur yahng nee teung mai koy yin dee gor yung dai glai tur
Being here as your friend like this, even though I’m not very happy about it, I still get to be near you
แอบอยากหลุดพูดออกไปบางครั้ง แล้วก็ต้องหยุดยั้ง สุดท้ายไม่กล้าพอเสมอ
Aep yahk loot poot auk bpai bahng krung laeo gor dtaung yoot yung soot tai mai glah por samur
I secretly want to let it slip out sometimes, but then I must stop myself, in the end, I’m never brave enough

(*,**,**)

มีคำพูดนึงรอเฉลย และคำนั้นคือฉัน…รักเธอ
Mee kum poot neung ror chaloey lae kum nun keu chun ruk tur
I have one word that’s waiting for an answer, and that word is “I love you”

   
โปรดิวเซอร์ : The Gang
คำร้อง : The Gang
ทำนอง-เรียบเรียง : The Gang

Title: ฉันก็ไม่รู้ / Chun Gor Mai Roo (I Don’t Know)
Artist: Bambam Niwirin (The Voice 3 – แบมแบม นิวิรินทน์)
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ทำไมฉันต้องคิดถึงเธอ
Chun gor mai roo wah keu arai tum mai chund taung kit teung tur
I don’t know what it is, why must I think of you?
เพียงแค่ได้เจอ แค่ครั้งเดียวหัวใจ
Piang kae dai jur kae krung diao hua jai
Just meeting you only one time, my heart
อ่อนไหวเหลือเกิน ไม่รู้ว่าทำไม
Aun wai leua gern mai roo wah tummai
Is so weak, I don’t know why

(*) ดาวดวงดาวสักดวง ช่วยตอบฉันทีได้ไหม
Dao duang dao suk duang chuay dtaup chun tee dai mai
Oh, star, please answer me
คืออะไรที่ฉันรู้สึก ข้างในที่หัวใจ
Keu arai tee chun roo seuk kahng nai tee hua jai
What is this that I’m feeling inside my heart?

(**) ที่ฉันนั้นคิดถึงแปลว่ารักเธอใช่ไหม ช่วยบอกที
Tee chun nun kit teung bplae wah ruk tur chai mai chuay bauk tee
Me thinking of you means that I love you, right? Please tell me
เป็นแบบนี้ทุกค่ำคืน ทำไม
Bpen baep nee took kum keun tummai
It’s like this every night, why?
ฉันก็ไม่รู้คือความรักใช่หรือเปล่า ตอบหน่อยได้ไหม
Chun gor mai roo keu kwahm ruk chai reu bplao dtaup noy dai mai
I don’t know if this is love or not, please answer me
ภาพเธอคนนั้นยังฝังใจ ไม่อาจลืม
Pahp tur kon nun yung fung jai mai aht leum
Your image is still imprinted in my heart, I won’t forget

ฉันก็ไม่รู้เธอคิดยังไง เมื่อเวลาเราไม่เจอกัน
Chun gor mai roo tur kit yung ngai meua welah rao mai jur gun
I also don’t know what you’re thinking when we don’t see each other
เธอคิดเหมือนฉัน เธอรู้สึกหรือเปล่า
Tur kit meuan chun tur roo seuk reu bplao
Do you think like I do? Do you feel anything?
หรือที่ฉันเหงา ฉันคิดไปคนเดียว
Reu tee chun ngao chun kit bpai kon diao
Or am I just lonely so I’m thinking by myself?

(*,**)

ฉันก็ไม่รู้ / Chun Gor Mai Roo (I Don’t Know)
ฉันเป็นของเธอไปแล้ว / Chun Bpen Kaung Tur Bpai Laeo (I’m Already Yours)
คนแบบไหนดี / Kon Baep Nai Dee (What Sort of Person Should They Be?)
คนที่ถูกมองข้าม / Kon Tee Took Maung Kahm (The Overlooked Person)
เสียงหัวใจให้รักเธอ / Siang Hua Jai Hai Ruk Tur (The Voice in My Heart Wants Me to Love You)

   
All songs tagged Bambam Niwirin