B5

All posts tagged B5

Title: เห็นฉันไหม / Hen Chun Mai (Do You See Me?)
Artist: B5
Album: [Single]
Year: 2018

หากเธอมองข้ามไป ที่บนท้องฟ้าไกล
Hahk tur maung kahm bpai tee bon taung fah glai
If you look out, up in the distant sky
ผ่านภูเขาที่กว้างใหญ่
Pahn poo kao tee gwahng yai
Past the vast mountains
เธอจะเห็นฉันไหม เห็นฉันไหมว่าฉันอยู่ตรงนี้
Tur ja hen chun mai hen chun mai wah chun yoo dtrong nee
Do you see me? Do you see that I’m right here?

(*) ให้เธอลองมองลงไปในหัวใจให้เธอค้น
Hai tur laun gmaung long bpai nai hua jai hai tur kon
I want you to try looking down in my heart, I want you to search
ให้เธอลองดูว่าฉันซ่อนอะไรไว้
Hai tur laung doo wah chun saun arai wai
I want you to try seeing that I’m hiding something

(**) เธอนั้นคงจะเห็นว่ารักของฉันนั้นมี
Tur nun kong ja hen wah ruk kaung chun nun mee
You’ll probably see that I have love
ให้เป็นร้อยเป็นพัน
Hai bpen roy bpen pun
Lots and lots of it
ไม่ไกลเกินที่จะฝัน
Mai glai gern tee ja fun
It’s not too far to dream
แม้ว่าเราจะห่างกันแค่ไหน
Mae wah rao ja hahng gun kae nai
No matter how far we’ve been separated
หากเธอเต็มใจจะมองดูฉันดีๆ
Hahk tur dtem jai ja maung doo chun dee dee
If you’re willing to take a good look at me
เธอจะเห็นว่าฉันนั้นคอยอยู่ตรงนี้
Tur ja hen wah chun nun koy yoo dtrong nee
You’ll see that I’m waiting right here
รอเธอกลับ กลับมา กลับมา กลับมาหาฉันนะคนดี
Ror tur glup glup mah glup mah glup mah hah chun na kon dee
Waiting for you to come back, come back, come back, come back and see me, darling

อยากให้เธอยิ้มมาส่งมาหาทุกวัน ก็เป็นฝันที่ว่างเปล่า
Yahk hai tur yim mah song mah hah took wun gor bpen fun tee wahng bplao
I want you to smile, so come see me every day, but it’s an empty dream
แต่วันใดเธอเหงา เหงาเพียงใด ฉันจะอยู่ตรงนี้
Dtae wun dai tur ngao ngao piang dai chun ja yoo dtrong nee
But if any day you’re lonely, however lonely you are, I’ll be right here

(*,**,*,**)

หากเธอเต็มใจจะมองดูฉันดีๆ
Hahk tur dtem jai ja maung doo chun dee dee
If you’re willing to take a good look at me
เธอจะเห็นว่าฉันนั้นคอยอยู่ตรงนี้
Tur ja hen wah chun nun koy yoo dtrong nee
You’ll see that I’m waiting right here
รอเธอกลับ กลับมา กลับมาหาฉันนะคนดี
Ror tur glup mah glup mah glup mah hah chun na kon dee
Waiting for you to come back, come back, come back and see me, darling

กลับมา กลับมาหาฉันนะคนดี
Glup mah glup mah hah chun na kon dee
Come back, come back and see me, darling

   

Music & Lyrics: Ping Pong วิศรุตเทพ สุพรรณเภสัช
Arrangement: โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน for LOVEiS Entertainment

Title: วีนัส (Venus)
Artist: B5
Album: [Single]
Year: 2018

ท้องฟ้าคืนนี้มีดาวพร่างพราวจนเป็นประกาย
Taung fah keun nee mee dao prahng prao jon bpen bpragai
The sky tonight has so many twinkling stars, it’s dazzling
อย่างกับตาของใครต่อใครต่างมองมาที่ฉัน
Yahng gup dtah kaung krai dtor krai dtahng maung mah tee chun
Like everyone’s eyes staring at me
นึกๆ ดูทำให้เหงาให้เรายังต้องหวั่นไหว
Neuk neuk doo teum hai ngao hai rao yung dtaung wun wai
Thinking about it makes me lonely, still makes me shake
อย่างกับตอนที่ใครต่อใครรอบกาย แต่เหงาเหลือเกิน
Yahng gup kon tee krai dtor krai raup gai dtae ngao leua gern
Like when everyone is around me, but I’m still so lonely

(*) ก็อยากจะถามดวงดาว ว่ามีใครไหมที่นั่น
Gor yahk ja tahm duang dao wah mee krai mai tee nun
I want to ask the stars if there’s anyone there
หรือเป็นแค่เพียงก้อนหินที่ลอยอยู่บนฟ้า
Reu bpen kae piang gaun hin tee loy yoo bon fah
Or are they just rocks floating in the sky?
แต่หากบนนั้นมีใคร ช่วยทำให้เขาได้ยิน
Dtae hahk bon nun mee krai chuay tum hai kao dai yin
But if there’s someone up there, please make them hear
ให้ใครสักคนช่วยทำให้ใจมันฟื้นคืน
Hai krai suk kon chuay tum hai jai mun feun keun
Let someone help bring my heart back to life

มาจุดไฟรัก (ให้กับฉัน) บินข้ามขอบฟ้า ( ไปด้วยกัน)
Mah joot fai ruk (hai gup chun) bin kahm kaup fah (bpai duay gun)
Come ignite love (for me), fly across the sky (with me)
มาจุดไฟรัก (ให้กับฉัน) บินข้ามขอบฟ้า (ไปด้วยกัน)
Mah joot fai ruk (hai gup chun) bin kahm kaup fah (bpai duay gun)
Come ignite love (for me), fly across the sky (with me)

ท้องฟ้าที่เป็นประกายพร่างพรายไปด้วยหมู่ดาว
Taung fah tee bpen bpragai prahng prai bpai duay moo dao
The sky is lit up with the twinkling stars
ก็คงมีสักดวงที่มันไม่มีแสงสวยงาม
Gor kong mee suk duang tee mun mai mee saeng suay ngahm
There might be one star that doesn’t have a beautiful light
นึกๆ ดูคงจะเหมือนใจเราที่มันเปลี่ยนไป
Neuk neuk doo kong ja meuan jai rao tee mun bplian bpai
Thinking about it, it’s like our hearts that have changed
ไม่มีแรงพลังจะทำอะไรได้เหมือนเดิม
Mai mee raeng palung ja tum arai dai meuan derm
Without the energy to do anything it used to be able to

(*)

(**) มาจุดไฟรัก ให้กับฉัน เติมปีกความฝันให้แก่กัน
Mah joot fai ruk hai gup chun dterm bpeek kwahm fun hai gae gun
Come ignite love for me, add wings to my dreams
บินข้ามขอบฟ้าไปสู่ฝัน ลอยสู่ความรัก ไปด้วยกัน
Bin kahm kaup fah bpai soo fun loy soo kwahm ruk bpai duay gun
Fly across the sky towards our dreams, float towards love with me

(**,*,**,**)

มาจุดไฟรัก…… จุดไฟรัก จุดไฟรัก
Mah joot fai ruk joot fai ruk joot fai ruk
Come ignite love, ignite love, ignite love
บินข้ามขอบฟ้า
Bin kahm kaup fah
Fly across the sky

มาจุดไฟรัก….. จุดไฟรัก ให้กับฉัน
Mah joot fai ruk joot fai ruk hai gup chun
Come ignite love, ignite love for me
บินข้ามขอบฟ้า ……. ไปด้วยกัน
Bin kahm kaup fah bpai duay gun
Fly across the sky with me

   

Lyrics : พีรพัฒน์ เถรว่อง
Music : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Arrangement : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน for LOVEiS Entertainment

   

It’s always such a treat when these guys come back together for a single 🙂

Title: รักคุณเข้าแล้ว / Ruk Koon Kao Laeo (I Love You Already)
Artist: B5
Album: Event
Year: 2004

(*) เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ
Gep pleng ruk nee wai hai tur
I’m saving this love song for you

(**) เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอม
Meua wun dai tee jur jur chun gor praum lae yin yaum
Whenever we meet, I’m ready and willing
มอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์
Maup kwahm ruk lae jit jai chua nirun
To give my love and heart to you for eternity

ดอกกุหลาบขาว สวยพราวช่อนี้ มอบให้คนดี
Dauk goolahp kao suay prao chor nee maup hai kon dee
I give this gorgeous bouquet of white roses to you, darling
ที่ฉันหมายปอง แต่งกิ่งก้านใบเลี้ยง
Tee chun mai bpaung dtaeng ging gahn bai liang
Whom I desire, I pruned this plant
เพื่อให้เธอ เป็นเจ้าของ
Peua hai tur bpen jao kaung
For you to be the owner

ดอกกุหลาบเอย ขอฝากได้ไหม ช่วยบอกเธอให้
Dauk goolahp oey kor fahk dai mai chuay bauk tur hai
Oh, roses, can you be given to help tell her
รับฉันไว้ไตร่ตรอง เพื่อเป็นคู่ครอง ของเธอ
Rup chun wai dtrai dtrung peua bpen koo kraung kaung tur
To consider accepting me to be her lover?

(*,**)

(***) เก็บใจของฉันให้นาน
Gep jai kaung chun hai nahn
I’ve kept my heart for a long time
และจะนานจวบจนกาลเวลา ล่มสลาย
Lae ja nahn juap jon gahn welah lom salai
And will continue doing so until time collapses

ก็เพราะฉันนั้นมีเธอ ใจฉันนั้นมีเธอ และตัวฉัน
Gor pror chun nun mee tur jai chun nun mee tur lae dtua chun
Because I have you, my heart has you, and I
นั้นจะรักเธอเท่านั้น (จะรักเธอ จะรักเธอ จะรักเธอ)
Nun ja ruk tur tao nun (ja ruk tur ja ruk tur ja ruk tur)
Will love only you (I’ll love you, I’ll love you, I’ll love you)

(***,*,**,**,**)

ชั่วนิรันดร์
Chua nirun
For eternity

Title: คนไม่พิเศษ / Kon Mai Piset (A Not-So-Special Person)
Artist: B5
Album: Event
Year: 2004

มีคนๆหนึ่งที่ไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่าง และยังเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจ
Mee kon kon neung tee mai dai dee praum took yahng lae yung bpen kon mai koy nah son jai
There’s one person who isn’t good at everything and is still not a very interesting person
เขาไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีความหมาย เป็นแค่คนหนึ่งคน
Kao mai dai tum arai tee doo mee kwahm mai bpen kae kon neung kon
He hasn’t done anything significant, he’s just one person

หน้าตาก็ธรรมดาค่อนข้างไม่พิเศษ ไม่ค่อยสวยงามอย่างคนไหน
Nah dtah gor tummadah kaun kahng mai piset mai koy suay ngahm yahng kon nai
His looks are average, he’s rather not special, he’s not really attractive like other people
และยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ ไม่ๆซักอย่าง
Lae yung bpen kon tee mai koy mee kwahm mun jai mai mai suk yahng
And he’s still a person who doesn’t really have confidence and isn’t sure about things

(*) แต่ที่คนนี้เขามีคือความรัก ความรักที่ยิ่งใหญ่
Dtae tee kon nee kao mee keu kwahm ruk kwahm ruk tee ying yai
But what this man has is love, great love
ถ้าหากว่าเขามอบให้กับใคร เขาให้ตลอดกาล
Tah hahk wah kao maup hai gup krai kao hai dtalaut gahn
If he gives it to anyone, he gives it forever

(**) คำถามก็คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษ ไม่ค่อยสวยงามอยู่บ้างไหม
Kum tahm gor keu tur yahk chaupkon mai piset mai koy suay ngahm yoo bahng mai
The question is, do you want to like someone not-so-special who isn’t very attractive?
เพราะคนๆหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ หลงรักเธอมานานแล้ว
Pror kon kon neung tee mai koy mee kwahm mun jai long ruk tur mah nahn laeo
Because this one person who doesn’t really have confidence has fallen in love with you for a long time already

(*,**,**)

ถ้ามีคนหนึ่งที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจ มาขอรักเธอจะยอมไหม
Tah mee kon neung tee doo mai koy nah son jai mah kor ruk tur ja yaum mai
If someone who didn’t look very interesting came to ask to love you, would you accept him?

Title: ตัดสินใจ / Dtut Sin Jai (Decide)
Artist: B5
Album: Event
Year: 2004

ถ้าหากว่าเธอยืนยันวันนี้ จะไป
Tah hahk wah tur yeun yun wun nee ja bpai
If you insist on leaving today
ก็อยากจะขอโอกาส อีกครั้ง อีกครั้งได้ไหม
Go yahk ja kor ohgaht eek krung eek krung dai mai
I want to ask for another chance, one more time, please

(*) ก่อนที่จะจบลงทุกอย่าง ที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง
Gaun tee ja jop long took yahng tee tung saung rao koey ruam sahn
Before everything ends that the two of us ever created
อยากจะขอให้เธอลองทบทวนอีกที
Yahk ja kor hai tur laung top tuan eek tee
I want you to try reconsidering again

(**) ได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี ลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมี
Dai brpoht laung maung long bpai nai jai tee chun mee laung maung bpai nai jai duay ruk tee tur koey mee
Please try looking in my heart, try looking in my heart with the love you once had
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอ กับวันคืนที่ดี
Tur kong ja jur reuang chun lae tur gup wun keun tee dee
You’ll find memories of you and I and the great days we had
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่ รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู
Wun lae welah lao nun yung kong yoo ror koy hai tur glup yaun bpai maung doo
Those days are still here, waiting for you to come back and look at them
และหากเธอจะยอมเปิดใจ จากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัดสินอย่างไร
Lae hahk tur ja yaum bpert jai jahk nun soot laeo dtae tur dtut sun yahng rai
And if you agree to open your heart, after that, it’s up to you what you decide

ถ้าหากใจเธอที่เคยให้ฉัน ยังพอจะมี
Tah hahk jai tur tee koey hai chun yung por ja mee
If you still have enough feelings that you once had towards me
ก็อยากจะขอโอกาสให้ฉัน ขอให้ฉันอีกสักที
Gor yahk ja kor ohgaht hai chun kor hai chun eek suk tee
I want you to give me a chance, give me another chance

(*,**,**,**)

อยากจะขอให้เธอนั้นอยู่ ให้ฉันนั้นพิสูจน์ให้ดู
Yahk ja kor hai tur nun yoo hai chun nun pisoot hai doo
I want to ask you to let me prove to you
ว่าฉันนั้นรักเธอมากจริงไหม
Wah chun nun ruk tur mahk jing mai
That I really love you so much

Title: บางสิ่ง / Bahng Sing (Something)
Artist: B5
Album: Event
Year: 2004

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ ก่อนนี้ไม่เคยจะสนใจ
Yah bauk wah tur sia jai gaun nee mai koey ja son jai
Don’t tell me you’re sorry, you never cared before
จากกันไปเมื่อใดวันนั้นและเธอ จึงจะเข้าใจ
Jahk gun bpai meua dai wun nun lae tur jeung ja kao jai
Whenever we leave each other, you’ll understand

(*) วันนี้ที่มีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
Wun nee tee mee yoo wun nee tur kong ja mai roo
This day that we have, today you don’t know
ความหมายที่มันมีอยู่ในสิ่งใด
Kwahm mai tee mun mee yoo nai sing dai
The meaning that’s in everything
สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป
Sing nun tur ting mun bpai
You threw those things away

(**) หากไม่เคยอยู่ในสายตา
Hahk mai koey yoo nai sai dtah
If I’m never in your sights
เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
Meuan tur mai roo wah gumlung hai jai
It’s like you don’t know I’m breathing
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนทิ้งไป
Hahk laung kit doo sing tee yoo gaun ting bpai
If you tried thinking about the things you have before throwing them away
จากวันนี้จะไม่เสียใจ
Jahk wun nee ja mai sia jai
From now on, you wouldn’t be sorry

(*,**)

วันนี้จะไม่เสียใจ
Wun neeja mai sia jai
Today you wouldn’t be sorry
วันนี้
Wun nee
Today

Title: อีกที / Eek Tee (Again)
Artist: B5
Album: Event
Year: 2004

ถ้าหากว่าเธอยืนยันวันนี้ จะไป
Tah hahk wah tur yeun yun wun nee ja bpai
If you’re certain today, I’ll go
ก็อยากจะขอโอกาส อีกครั้ง อีกครั้งได้ไหม
Gor yahk ja kor ohgaht eek krung eek krung dai mai
But I want to ask for another chance, once again, okay?

(*) ก่อนที่จะจบลงทุกอย่าง ที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง
Gaun tee ja jop long took yahng tee tung saung rao koey ruam sahng
Before we put an end to everything the two of us once created
อยากจะขอให้เธอลองทบทวนอีกที
Yahk ja kor hai tur laung top tuan eek tee
I want to ask you to try reconsidering again

(**) ได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี ลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมี
Dai bproht laung maung long bpai nai jai tee chun mee laung maung bpai nai jai duay ruk tee tur koey mee
Please try looking down inside of the heart that I have, try looking in my heart with the love you once had
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอ กับวันคืนที่ดี
Tur kong ja jur reuang chun eek tur gup wun keun tee dee
You’ll find memories of you and me and our wonderful days and nights
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่ รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู
Wun lae welah laeo nun yung kong yoo ror koy hai tur glup yaun bpai maung doo
Those times are still here, waiting for you to turn back and look
และหากเธอจะยอมเปิดใจ จากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัดสินอย่างไร
Lae hahk tur ja yaum bpert jai jahk nun soot laeo dtae tur dtut sin yahng rai
And if you’ll agree to open your heart, from then, it’s up to you to decide

ถ้าหากใจเธอที่เคยให้ฉัน ยังพอจะมี
Tah hahk jai tur tee koey hai chun yung por ja mee
If your heart that you once gave to me is still enough to have
ก็อยากจะขอโอกาสให้ฉัน ขอให้ฉันอีกสักที
Gor yahk ja kor ohgaht hai chun kor hai chun eek suk tee
I want you to give me another chance, I’m asking again

(*,**,**,**)

อยากจะขอให้เธอนั้นอยู่ ให้ฉันนั้นพิสูจน์ให้ดู
Yahk ja kor hai tur nun yoo hai chun nun pisoot hai doo
I want you to to stay, let me prove it so you can see
ว่าฉันนั้นรักเธอมากจริงไหม
Wah chun nun ruk tur mahk jing mai
That I really love you so much

Title: สิ่งเดียวที่ฉันขอ / Sing Diao Tee Chun Kor (The One Thing I Ask For)
Artist: Cake B5 and Mariam B5
Album: OST Gon Ruk Luang Jai (กลรักลวงใจ)
Year: 2011

แม้ว่าใจอยากบอก แม้ว่าใจอยากบอก
Mae wah jai yahk bauk mae wah jai yahk bauk
Though my heart wants to tell you (Though my heart wants to tell you)
ความจริงสักเพียงไหน
Kwahm jing suk piang nai
Just waht the truth is
แต่ก็พูดไม่ออก ฉันก็พูดไม่ออก
Dtae gor poot mai auk chun gor poot mai auk
But I can’t speak (I can’t speak)
เมื่อเจอเธอทุกครั้งไป
Meua jur tur took krung pai
When I see you every time
พยายามสักเพียงไหน พยายามสักเท่าไหร่
Payayahm suk piang nai payayahm suk tao rai
However much I try (However much I try)
ก็ได้แต่เก็บเอาไว้อยู่อย่างนี้
Gor dai dtae gep ao wai yoo yahng nee
I can only keep it in like this

(*) ไม่ได้คิดจะหลอก ไม่ได้คิดจะหลอก
Mai dai kit ja lauk mai dai kit ja lauk
I’m not trying to deceive you (I’m not trying to deceive you)
จะปิดบังรู้ไหม
Ja pit bung roo mai
I’ll hide it, do you know?
แต่ว่าพูดไม่ออก แต่ว่าพูดไม่ออก
Dtae wah poot mai auk dtae wah poot mai auk
But I can’t speak (But I can’t speak)
อยากให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur kao jai
I want you to understand
พยายามสักเพียงไหน พยายามสักเท่าไหร
Payayahm suk piang nai payayahm suk tao rai
However much I try (However much I try)
มันสับมันซ้อนเกินไปที่ จะอธิบายและพูดออกมา
Mun sup mun saun gern pai tee ja atibai lae poot auk mah
It’s too confusing and complicated to explain or talk about

(**) รัก ฉันรักเธอ ได้ยินไหม เป็นรักให้หมดทั้งหัวใจ
Ruk chun ruk tur dai yin mai pen ruk hai pot tung hua jai
Love, I love you, do you hear me? It’s love from my whole heart
ไม่ได้เหลือเผื่ออะไรเอาไว้เลย
Mai dia leua peua arai ao wai loey
It’s not left for anything else
แต่อยากขอ ถ้าเมื่อไหร่ความจริงเปิดเผย
Dtae yahk kor tah meua rai kwahm jing perd poey
But I want to ask, if when I reveal the truth
อยากขอกับเธอเอาไว้เลย ได้ไหม
Yahk kor gup tur ao wai loey dai mai
I want to ask you to keep it with you, okay?
ขอให้ยังคงเชื่อฉัน แม้ว่าตัวเธอนั้นไม่เข้าใจ
Kor hai yung kon cheua chun mae wah dtua tur nun mai kao jai
I want you to still trust me, even though you don’t understand

ทำไมนะ ทำไมนะ ทำไม
Tummai na tummai nai tummai
Why why why
ฉันนั้นเองก็ยังไม่รู้ว่า ทำไมนะ ทำไม
Chun nun eng gor yung mai roo wah tummai na tummai
I don’t know why, why myself
หัวใจที่มันอยู่ข้างซ้ายกลับไม่ยอมพูดกับสมอง
Hua jai tee mun yoo kahng sai glup mai yaum poot gup samaung
The heart that I have in my chest refuses to speak what my brain wants
ทั้งอารมณ์ ทั้งตรรกกะ ไม่ว่าทำยังไง ก็ไม่ตอบสนอง
Tung arom tum dtakga mai wah tum yung ngai gor mai dtaup sanaung
Every emotion, every logic, regardless what I do, it doesn’t respond

ฉันอยากจะเชื่อนะ ฉันอยากเข้าใจนะ
Chun yahk ja cheua na chun yahk kao jai na
I want to believe, I want to understand
แต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังอะ
Dtae wah sing tee chun hen nun mun mai dai pen yahng tee chun wung a
But the things that I see aren’t like what I’m wishing for
มันสับสนอะ มันซับซ้อนอะ
Mun sup son a mun sup saun a
It’s confusing, it’s complicated
ทำไมถึงความสัมพันธ์ของเรานั้นมันจะต้องลงเอยกันแบบนี้ล่ะ
Tummai teung kwahm sumpun kaung rao nun mun ja dtaung long oey gun baep nee la
Why does our relationship have to end up like this?

(*,**)

บางสิ่ง / Bahng Sing (Something)
อีกที / Eek Tee (Again)
เห็นฉันไหม / Hen Chun Mai (Do You See Me?)
คนไม่พิเศษ / Kon Mai Piset (A Not-So-Special Person)
รักคุณเข้าแล้ว / Ruk Koon Kao Laeo (I Love You Already)
สิ่งเดียวที่ฉันขอ / Sing Diao Tee Chun Kor (The One Thing I Ask For)
ตัดสินใจ / Dtut Sin Jai (Decide)
วีนัส (Venus)

 
Translations of Mariam’s solo projects

   
All songs tagged B5