Aof Dokfah

All posts tagged Aof Dokfah

Title: เยฮี้เย (Yeah-Ee-Yeah)
Artist: Aof Dokfah (อ๊อฟ ดอกฟ้า – R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2019

แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเย อีเย เย
Kae yahk hai roo wah tah poo ying mai ruk jing gor mai yaum hai mah gin hai mun yeah ee yeah yeah
I just want to let you know that if a woman didn’t really love someone, she’d refuse to let the dog come and eat, let him yeah-ee-yeah

ที่ให้ไม่ใช่ว่าง่าย แต่ที่ให้หน่ะเพราะใจมันรัก
Tee hai mai chai wah ngai dtae tee hai na pror jai mun ruk
I gave myself to you not because I’m easy, but because my heart loves you
แต่เธอมาทำฉันอกหัก ทำฉันเสียหลักแล้วบอกใครว่าฉันง่าย
Dtae tur mah tum chun auk huk tum chun sia luk laeo bauk krai wah chun ngai
But you broke my heart, you ruined my reputation and told everyone that I was a sl*t
หัวใจไม่ใช่ของเล่น ที่เล่นจนเบื่อล่ะก็โยนทิ้งไป
Hua jai mai chai kaung len tee len jon beua la go yohn ting bpai
The heart isn’t a toy that you can play with until you’re bored, then throw it away
เป็นแฟนไม่ได้เป็นควาย ก็ฉันกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า
Bpen faen mai dai bpen kwai gor chun gin kao mai dai gin yah
I’m your girlfriend, not a buffalo, I eat rice, I don’t eat grass

ได้แล้วก็ขอเลิก บอกว่าเราไม่เข้ากัน
Dai laeo gor kor lerk baukw ah rao mai kao gun
You got me, then asked to break up, telling me that we aren’t compatible
แต่ความจริงแค่หลอกฟันก็แหลงมา
Dtae kwahm jing kae lauk fun gor laeng mah
But in reality, you were just deceiving me
ถึงเจ็บก็ยอมจบ ไม่อยากคบคนเย็นชา
Teung jep gor yaum jop mai yahk kop kon yen chah
Even though it hurts, I let it end, I don’t want to date someone indifferent
แต่ความรักมันบังตา เลยเห็นหมาเป็นเจ้าชาย
Dtae wkahm ruk mun bung dtah loey hen mah bepn jao chai
But love is blinding, so I saw a dog as a prince

(*) แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเย อีเย อีเย
Kae yahk hai roo wah tah poo ying mai ruk jing gor mai yaum hai mah gin hai mun yeah ee yeah yeah
I just want to let you know that if a woman didn’t really love someone, she’d refuse to let the dog come and eat, let him “yeah-ee-yeah”
ถ้ามันรู้ว่ารักแล้วจะถูกเท ก็ไม่เย อีเย อี้เย เปย์ให้แล้วต้องเสียใจ
Tah mun roo wah ruk laeo ja took tay gor mai yeah ee yeah ee yeah bpay hai laeo dtaung sia jai
If I knew that loving you would get me dumped, I wouldn’t have “yeah-ee-yeah-ee-yeahed”, I’ve paid the price and must be sad
ต่อจากนี้ พอกันทีไปให้บาย ไปรักกันให้สาใจ กับควายตัวใหม่ของเธอ
Dtor jahk nee por gun tee bpai hai bai bpai ruk gun hai sah jai gup kwai dtua mai kaung tur
From now on, I’ve had enough, bye-bye, go and satisfy yourself loving your new buffalo

คนอย่างเธอก็หวังได้แล้วจาก มาหลอกให้รักแล้วทิ้งฉันให้อยาก
Kon yahng tur gor wung dai laeo jahk mah lauk hai ruk laeo ting chun hai yahk
Guys like you hope to get it and then leave, you came and tricked me into loving you, then abandoned me when I wanted more
หากจะไปก็ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องมาสนใจ
Hahk ja bpai gor mai dtaung lumbahk mai dtaung mah son jai
If you want to go, then there’s no need to be troublesome about it, there’s no need to care

(*)

   

คำร้อง-ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

Title: สมาคมก้มหน้า / Sommahkom Gomnah (Head Bent Over Social Media)
Artist: Aof Dokfah (R-Siam อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) จับๆแต่โทรศัพท์ จับๆแต่โทรศัพท์
Jup jup dtae tohrasup jup jup dtae tohrasup
You only grab your phone, you only grab your phone
จับๆแต่โทรศัพท์ น้องรอจนหลับไม่จับน้องเลย
Jup jup dtae tohrasup naung ror jon lup mai jup naung loey
You only grab your phone, I’m waiting until I fall asleep, but you don’t grab me
ยังทำเฉย เป็นจ่าเฉย อ้ะโธ่เอ๋ย ไม่เคยจะจับ
Yung tum choey bpen jah choey a toh oey mai koey ja jup
You’re still standoffish and indifferent, ah, damn it, you never grab me!

คบกัน มาตั้งนมนาน การบ้งการบ้านไม่ค่อยขยับ
Kop gun mah dtung nom nahn gahn bong gahn bahng mai koy kayup
We’ve been dating for a long time, but you’re a worm, you don’t really move
อ้ะเป็นแฟนภาษาอะไรบอกเลยไม่ไหวจับแต่โทรศ­ัพท์
Ah bpen faen pahsah arai bauk loey mai wai jup dtae tohrasup
Ah, in what language is this a lover? You can’t tell me, you’re just grabbing your phone
จิ้มจังล่ะจิ้มได้จิ้มดี ไม่จิ้มน้องสักกะที จิ้มแต่โทรศัพท์
Jim jung la jim dai jim dee mai jim naung suk ga tee jim dtae tohrasup
You really thrust in, you can really thrust in and do it well, but you don’t ever thrust in me, you only thrust into your phone

(*)

(**) เซ็งเซ็ง ไม่อยากจะเซด เล่นไลน์เล่นเฟสไม่ยอมจะหลับ
Seng seng mai yahk ja set len lain len face mai yaum ja lup
I’m sick of it, I don’t want to be last, you play Line and Facebook and refuse to sleep
อ้ะดึกดื่นส่งซิกให้เห็น อยากมีโมเม้นท์แบบว่ามุบมั้บ
A deuk deun song sic hai hen yahk mee moment baep wah moop mup
Ah, I send you stickers at night, I want to have an intimate moment
สักวันล่ะจะแอบหักซิม ไม่ต้องนั่งจิ้ม จิ้มแต่โทรศัพท์
Suk wun la ja aep huk sim mai dtaung nung jim jim dtae tohrasup
Some day I’ll secretly break your sim card, so you won’t have to sit there and peck away, peck away only at your phone

(*)

วันๆจิ้มแต่โทรศัพท์ จิ้มๆจับๆ อ่ะจิ้มได้จิ้มดี
Wun wun jim dtae tohrasum jim jim jup jum a jim dai jim dee
Every day, you’re only thrusting into your phone, pecking and touching it, ah, you can really thrust well
จิ้มๆน้องมั่งตะพี่ น้า จับๆน้องมั่งตะพี่ อ้าาาา
Jim jim naung mung dtae pee nah jup jup naung mung dtae pee ah
Maybe you could thrust into me, huh? Maybe you could grab me, ah?
จิ้มๆน้องมั่งตะพี่ อยากโดนจิ้มสักทีเหมือนพี่จิ้มโทรศัพท์
Jim jim naung mung dtae pee yahk dohn jim suk tee meuan pee jim tohrasup
Maybe you could thrust into me? I want to be thrusted into like you thrust at your phone
สมาคมก้มหน้า มันบ้าแต่จิ้มโทรศัพท์
Sommahkom gom nah mun bah dtae jim torhasup
But your head is bent over your social media, you’re only crazy over thrusting at your phone

(*, **,*,*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง : ปรภวรรต คเชนทร
เรียบเรียง : สุรกิต กิติศักดิ์

   
A song for everyone who’s currently sexually frustrated because their lover spends too much time on their phone and not enough time in bed haha. I know they needed a storyline to fit in the sponsoring product placement, but really, if your lover would rather engage in Facebook than sexy time, it’s not time to give yourself a makeover and change yourself, it’s time to get a new lover