Add Friends Project

All posts tagged Add Friends Project

Title: สมมุตินะ / Sommoot Na (Supposing)
Artist: Add Friends Project
Album: [Single]
Year: 2013

(*) Hey Hey Girl, Don’t you to be so shy
Hey Hey Girl, Don’t you to be so shy
Hey Hey Girl, เรื่องแบบนี้มันต้องทำใจกล้าๆ
Hey hey girl reuang baep nee mun dtaung tum jai glah glah
Hey hey girl, you gotta be brave for this

(**) Hey Hey Boy, ก็มันไม่เคยรู้มั๊ย ก็เลยงง ไม่รู้ต้องทำไง
Hey hey boy gor mun mai koey roo mai gor loey ngong mai roo dtaung tum ngai
Hey, hey, boy, do you know I’ve never done this before? So I’m confused, I don’t know what to do

หัวใจ ใกล้เกินคนรู้จัก อยากเป็นคนรักคนรู้ใจ ไหงเป็นอย่างนั้น
Hua jai glai gern kon roo juk yahk bpen kon ruk kon roo jai ngai bepn yahng nun
My heart is nearly beyond being an acquantance, I want to be your lover, the person who understands you, like that
ช๊อตเลย ใจบอกกับฉัน ถ้าเธอได้เจอคนแบบนี้ต้องทำไง
Shot loey jai bauk gup chun tah tur dai jur kon baep nee dtaung tum ngai
It’s a shot, my heart is telling me if you meet someone like this, what should you do?

ก็จะบอกไปแค่สั้นๆ ไม่ก็บอกตรงๆก็ได้
Gor ja bauk bpai kae sun sun mai gor bauk dtrong dtrong gor dai
So I’ll tell you simply, no, I’ll tell you straight up
ถ้าไม่พูดก่อน ก็ไม่รู้เด่ะ อาจจะใจตรงกันก็ได้ อ่ะ
Tah mai poot gaun gor mai roo day aht ja jia dtrong gun gor dai a
If you don’t speak first, I don’t know! Our hearts might feel the same

(***) ไอ้เรื่องอย่างเนี๊ยะ ต้องลองวัดใจมั๊ง มาลองๆๆ คิดดู
Ai reuang yahng nia dtaung laung wut jai mung mah laung laung laung kit doo
For a matter like this, perhaps I should try to test my heart? Let’s try try try and see

(****) อ๊ะ งั้นลองดู ถ้าเราจะมาลองสมมุติ
A ngun laung doo tah rao ja mah laung sommoot
Let’s try that and see, if we try supposing
ว่าคนใกล้ตัวเช่นฉัน (แล้วยังไงล่ะ)
Wah kon glai dtua chen chun (laeo yung ngai la)
That someone near you like me (then what?)
ถ้าเราจะมาลองสมมุติ
Tah rao ja mah laung sommoot
If we try supposing
ว่าฉันแอบรักเธอตั้งนาน (นานแค่ไหนล่ะ)
Wah chun aep ruk tur dtung nahn (nahn kae nai la)
That I’ve had a crush on you for a while (how long?)
แล้วเธอล่ะ แล้วเธอล่ะ
Laeo tur la laeo tur la
So? So?
จะชอบฉันเหมือนกันหรือเปล่า
Ja chaup chun meuan gun reu bplao
Would you like me too?
บอกกับฉัน ไหนลองบอกมา
Bauk gup chun nai laung bauk mah
Tell me, try telling me

(+) แต่มันก็เป็นการสมมุตินะเธอ
Dtae mun gor bpen gahn sommoot na tur
But that’s a hypothetical situation
แค่เพียงเท่านั้น (แค่สมมุติเหรอ)
Kae piang tao nun kae sommoot ror
That’s all (Just a hypothetical question?)
และมันก็เป็นการสมมุตินะเธอ
Lae mun gor bpen gahn sommoot na tur
And it’s just hypothetical
จะเขินทำไมกัน (ไม่ได้เขินน่า)
Ja kern tummai gun (mai dai kern nah)
Why are you blushing? (I’m not blushing)
โอ๊ะ เดียวก่อน แป๊ปนึงก่อน อยากบอกไว้
Oh diao gaun baep neung gaun yahk bauk wai
Oh! Wait! One second, I want to tell you
ถ้ามันจริงขึ้นมา ก็แอบหวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไร
Tah mun jing keun mah gor aep wung wah tur kong mai wah arai
If it happened to be true, I secretly hope that you wouldn’t say anything

(*,**)

ชอบเลย ใช่เลยทุกอย่าง
Chaup loey chai loey took yahng
I like you, yes, everything
คนนี้แหละมั๊ง ที่ฉันคอยเขามาตั้งนาน
Kon nee lae mung tee tur koy kao mah dtung nahn
Perhaps I’m the person you’ve been waiting for so long
เลิฟเลย ใจบอกอย่างนั้น
Love loey jai bauk yahng nun
My heart is telling me it loves you
แต่เราใกล้กันเลยไม่รู้ต้องทำไง
Dtae rao glai gun loey mai roo dtaung tum ngai
But we’re so close, I don’t know what to do

น่าจะบอกไปแค่สั้นๆ หรือจะบอกตรงๆ ก็ได้
Nah ja bauk bpai kae sun sun reu ja bauk dtrong dtrong gor dai
Should I tell you simply or straightly?
ถ้าไม่พูดก่อน ก็ไม่รู้เด่ะ อาจจะมีใจให้ก็ได้ น่ะ
Tah mai poot gaun gor mai roo day aht ja mee jai hai gor dai na
If I don’t speak first, I don’t know! You might have feelings for me

(***,****,+)

ไม่เอานะไม่ดีน่า อย่ามาล้อเล่น
Mai ao na mai dee nah yah mah lor len
I don’t want it, it’s not good, don’t tease me
มาเอานะ ไม่เล่นน่า You’re My Friend
Mah ao na mai len nah you’re my friend
Come on, don’t tease me, you’re my friend
ให้ฉันแกล้งบอกว่ารัก ฉันก็ทำไม่เป็น
Hai chun glaeng bauk wah ruk chun gor tum mai bpen
I don’t know what to do if you teasingly tell me you love me
ถ้ารักแล้วรักเลยมันไม่ยากเย็น
Tah ruk laeo ruk loey mun mai yahk yen
If you love me, say so, it’s not hard
แต่ถ้าเธอว่างั้น มานั่งคุยกันก่อน
Dtae tah tur wah ngun mah nung kooey gun gaun
but if you think like that, come sit and talk to me first
โปรดอย่าหลบตาฉัน มาจ้องตากันก่อน
Bproht yah lop dtah chun mah jaung dtah gun gaun
Don’t avoid eye contact, look into my eyes first
จะพูดหนึ่งคำที่เธอนั้นอยากฟัง
Ja poot neung kum tee tur nun yahk fung
I’ll say the words you want to year
แค่ให้เธอรู้ว่าฉันได้ใจเธอแน่นอน
Kae hai tur roo wah chun dai jai tur nae naun
I just want you to know that I’ll get your heart for sure

(****,+)