A Boss Cherry

All posts tagged A Boss Cherry

Title: แล้วแต่ความรัก / Laeo Dtae Kwahm Ruk (It’s Up to Love)
Artist: A Boss Cherry
Album: [Single]
Year: ??

(*) เรื่องความรัก ก็แล้วแต่ความรัก
Reuang kwahm ruk gor laeo dtae kwahm ruk
Matters of love are up to love
รักจะพาไปอยู่ไหน
Ruk ja pah bpai yoo nai
Wherever love leads me
หัวใจฉันก็ไปตามนั้น
Hua jai chun gor bpai dtahm nun
My heart will follow
เรื่องความรัก ก็แล้วแต่ความรัก
Reuang kwahm ruk gor laeo dtae kwahm ruk
Matters of love are up to love
รักจะพาไปเจอใคร
Ruk ja pah bpai jur krai
Who will love lead me to meet?
จะช้ำหรือชื่นใจค่อยว่ากัน
Ja chum reu cheun jai koy wah gun
Will it be painful or happy? We’ll find out

อยากมีรักดีดี ให้หัวใจชุ่มฉ่ำ
Yahk mee ruk dee dee hai hua jai choom chum
I want to have good love to keep my heart moist
อยู่คนเดียวขำๆ ไม่ค่อยโอ
Yoo kon diao kum kum mai koy oh
Laughing alone isn’t really okay
ไม่ชอบเห็นใครๆหัวใจพองโต
Mai chaup hen krai krai hua jai paung dtoh
I don’t like seeing anyone with an glowing heart
มันอิจฉาเหลือเกินรู้มั้ย
Mun itchah leua gern roo mai
Do you know I’m so jealous?

อยากมีรักโดนๆ ไม่ทำให้เจ็บ
Yahk mee ruk dohn dohn mai tum hai jep
I want love to strike me and not hurt me
ตั้งกี่แผลให้เย็บเต็มหัวใจ
Dtung gee plae hai yep dtem hua jai
How many wounds have been etched into my heart?
มีแต่เข้ามาซ้ำ มากระทำแล้วก็ไป
Mee dtae kao mah sum mah gratum laeo gor bpai
There’s only people showing up over and over, doing it, then leaving
หาใจดีๆไม่ยักเจอ
Hah jai dee dee mai yuk jur
I’ve searched my heart well, but I haven’t found much

(*,*)

อยากมีรักพอดี ไม่มากเกินไม่น้อยไป
Yahk mee ruk por dee mai mahk gern mai noi bpai
I want the perfect amount of love, not too much, not too little
อยู่ด้วยความเข้าใจก็พอแล้ว
Yoo duay kwahm kao jai gor por laeo
Together with understanding would be enough
เอาแค่รักปอนๆไม่ต้องคูลไม่ต้องแนว
Ao kae ruk bpaun bpaun mai dtaung koon mai dtaung naeo
I just want a sloppy love, there’s no need to be cool no need to be stylish
ไหนใครมีวี่แววมารักกัน
Nai krai mee wee waew mah ruk gun
Let’s see, who seems like that will love me?

(*,*)

Title: โหด มัน หวาน / Hoht Mun Wahn (Cruel, Enjoyable, and Sweet)
Artist: A, Boss, and Cherry (Stage Fighter)
Album: [Single]
Year: 2016

เธอและฉัน จะเหมือนกันอย่างไร
Tur lae chun ja meuan gun yahng rai
However similar you and I are
บางเวลาก็เถียงกันใช่ไหม
Bahng welah gor tiang gun chai mai
Sometimes we fight, right?
ดีหรือร้ายจะคนละมุมก็ไม่เป็นไร
Dee reu rai ja kon la moom gor mai bpen rai
Good or bad, each person has their own perspective, it’s okay

ไม่พอใจ ก็แค่มาบอกกัน
Mai por jai gor kae mah bauk gun
If you’re not satisfied, just come and tell me
ใจคนเรา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนั้น
Jai kon rao bplian bpai bplian mah yoo yahng nun
The human heart is constantly changing like that
ขอแค่ฉันและเธอยังรัก ไม่ปล่อยมือไป
Kor kae chun lae tur yung ruk mai bploy meu bpai
I just ask that you and I still love each other and not let go of our hands

(*) ไม่มีความรักที่ไหนจะโอเค ถูกใจทุกวัน
Mai mee kwahm ruk tee nai ja okay took jai took wun
There’s no such thing as a love that’s okay and pleasing every day

(**) ความรักก็มีบางที โหด โหด ก็มีที่ โกรธ โกรธ
Kwahm ruk gor mee bahng tee hoht hoht gor mee tee groht groht
Sometimes love is cruel, cruel, it’s angry, angry
ก็คงต้องคอยทำความเข้าใจ
Gor kong dtaung koy tum kwahm kao jai
We must keep making an understanding
ความรักก็มีบางวัน มันส์ มันส์ ก็มีที่ หวั่น หวั่น
Kwahm ruk gor mee bahng wun mun mun gor mee tee wun wun
Some days love is fun, fun, and nervous, nervous
ก็ดูอารมณ์กัน ก็ว่าไป
Gor doo ahrom gun gor wah bpai
If it seems we’re in a bad mood, we say it

(***) คอยเติมความหวาน สักนิด ให้กันบ่อยๆ หน่อย
Koy dterm kwahm wahn suk nit hai gun boy boy noy
Keep adding a little sweetness to it often
ช้าอาจทำให้นอยด์
Chah aht tum hai noi
Going too slow might make one paranoid
โอ้ ความรักมันคือศิลปะ อะ อะ อะ
Oh kwahm ruk mun keu silabpa a a a
Oh, love is an art, ah, ah, ah
มาแนวไหน ฉันก็รักเธอ
Mah naeo nai chun gor ruk tur
Whatever the style, I love you

ธรรมดา ก็มีบ้างที่อ่อนไหว
Tummadah gor mee bahng tee aun wai
It’s common to be weak sometimes
เช้าหัวเราะ ตกเย็นน้ำตามันอาจไหล
Chao huaror dtok yen num dtah mun aht lai
We can laugh in the morning and have tears flowing by nightfall
ตอนกลางคืน กอดกัน ก็ยิ้มก็หลับสบาย
Dtaun glahng keun gaut gun gor yim gor lup sabai
In the middle of the night, we hug each other, smile, and sleep peacefully

(*,**,***,**,***)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : MAC ศรัณย์