7 นาที

All posts tagged 7 นาที

Title: 7 นาที / Jet Nahtee (7 Minutes)
Artist: L.Gor.Hor. (L.กฮ. – Alcohol)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เขาหวังแค่ 7 นาที ต้องการแค่เพียงเท่านี้
Kao wung kae jet nahtee dtaung gahn kae piang tao nee
He hopes for just seven minutes, that’s all he wants
เขาไม่ได้รู้สึกดี เขาไม่มีความจริงใจ
Kao mai dai roo seuk dee kao mai mee kwahm jing jai
He isn’t going to make you feel good, he isn’t sincere
เขาเพียงแต่คิดจะหลอก เขาบอกว่าเธอมันง่าย
Kao piang dtae kit ja lauk kao baukw ah tur mun jai
He’s only thinking of deceiving you, he tells you you’re easy
เขาแค่ต้องการสะใจ
Kao kae dtaung gahn sa jai
He just wants to satisfy himself

คุยกันเป็นปีมีความหมายอะไร
Kooey gun bpen bpee mee kwahm mai arai
What meaning does talking for years have?
เขาไม่ต้องการหัวใจ
Kao mai dtaung gahn hua jai
He doesn’t have a heart
เขาบอกคิดถึง เขาคิดถึงอะไร
Kao bauk kit teung kao kit teung arai
He says he misses you; what does he miss?
ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น
Tah mai chai reuang yahng nun
It’s not what you’re thinking

เขาบอกไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร
Kao bauk mai koey tum baep nee hai krai
He tells you he’s never done this with anyone else before
เธอก็เลยเชื่อใจ
Tur gor loey cheua jai
And you believe him
เขาบอกว่ารัก รักคนนี้จะตาย
Kao bauk wah ruk ruk kon nee ja dtai
He tells you he loves you, loves you to death
แล้วสุดท้ายเป็นไง
Laeo soot tai bpen ngai
And how does it end?

(*,*)

เขาเลยจากไปไม่แคร์
Kao loey jahk bpai mai care
He leaves without caring

(*,*)

เขาเลยจากไปไม่แคร์
Kao loey jahk bpai mai care
He leaves without caring