25 Hours

All posts tagged 25 Hours

Title: ลืมกันแล้วหรือยัง / Leum Gun Laeo Reu Yung (Have You Forgotten Me Yet?)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

ลืมกันแล้วหรือยัง ตอนนี้เธอทำอะไร
Leum gun laeo reu yung dtaun nee tur tum arai
Have you forgotten me yet? What are you doing now?
เธอสบายดีไหมเมื่ออยู่ตรงนั้น
Tur sabai dee mai meua yoo dtrong nun
Are you well over there?

ลืมกันแล้วหรือยัง เธออาจจะลืมไปแล้วจริงๆ
Leum gun laeo reu yung tur aht ja leum bpai laeo jing jing
Have you forgotten me yet? You really might have forgotten already
ใช่ไหม แต่ฉันยัง
Chai mai dtae chun yung
Right? But I still

(*) เก็บรอยยิ้มเอาไว้ ยิ้มของเธอ
Gep roy yim ao wai yim kaung tur
Keep your smile, your smile
เก็บความรักเอาไว้ รักของเธอ
Get kwahm ruk ao wai ruk kaung tur
I keep your love
เธอจะรู้บ้างไหม คิดถึงเธอ
Tur ja roo bahng mai kit teung tur
Will you know? I miss you

มีความฝันมากมายที่ฝันเอาไว้ด้วยกัน
Mee kwahm fun mahk mai tee fun ao wai duay gun
There were so many dreams that we dreamed together
วันที่เธอกับฉันยังอยู่ตรงนี้
Wun tee tur gup chun yung yoo dtrong nee
When you and I were still here together
มีความฝันมากมายที่มันจะไม่มีวันเป็นจริง อีกแล้ว
Mee kwahm fun mahk mai tee mun ja mai mee wun bpen jing eek laeo
There’s so many dreams that will never come true anymore

(*)

มีเพียงอดีตที่เหลือให้กัน
Mee piang adeet tee leua hai gun
The past is the only thing left for us
ความดีที่เหลือให้จำ
Kwahm dee tee leua hai jum
The goodness that’s left for us to remember
และมันยังมีความหมาย
Lae mun yung mee kwahm mai
And it’s still meaningful
ฉันคิดถึงเธอ
Chun kit teung tur
I miss you

(*)
เธออาจจะลืมไปแล้วจริงๆ
Tur aht ja leum bpai laeo jing jing
You really might have forgotten already

(*)
หรือเธออาจจะลืมไปแล้วจริงๆ
Reu tur aht ja leum bpai laeo jing jing
Or you really might have already forgotten

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I forgot how much I love Lam’s voice~ A nice, soothing, sad song from the band~

Title: วุ่นวาย / Woon Wai (Chaos)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

อยากจะกินแต่มันก็กินไม่ได้
Yahk ja gin dtae mung or gin mai dai
I want to eat, but I can’t
อยากจะนอนก็นอนละเมอ
Yahk ja naun gor naun lamur
I want to sleep, but I daydream

อยากจะคุยกับใครก็คิดถึงเธอ
Yahk ja kooey gup krai gor kit teung tur
I want to talk to someone else, but I’m thinking of you
อยากจะลืมก็ลืมไม่ลง
Yahk ja leum gor leum mai long
I want to forget you, but I can’t

(*) เพราะเธอคือความวุ่นวายในชีวิต
Pror tur keu kwahm woon wai nai cheewit
Because you’re chaos in my life
เธอทำให้ฉัน เป็นอย่างนี้
Tur tum hai chun bpen yahng nee
You make me like this
ห้ามใจเท่าไร ยิ่งห้ามก็ยิ่งคิด
Hahm jai tao rai ying hahm gor ying kit
However much I forbid myself, the more I do, the more I think about you
รู้ตัวบ้างไหม ว่าฉันคิดมาก
Roo dtua bahng mai wah chun kit mahk
Do you realize that I’m overthinking things?
ทำให้รู้สึกดี กลับมารับผิดชอบฉันที hey!เธอ
Tum hai roo seuk dee glup mah rup pit chaup chun tee hey tur
You made me feel good, come back and take responsibility for me, hey, you

ไม่มีใครที่จะรักษาฉันได้
Mai mee krai ja ruk sah chun dai
No one else can cure me
นอกจากการได้เจอหน้าเธอ
Nauk jahk gahn dai jur nah tur
Except being able to see your face

ไม่รู้ทำไมต้องกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ
Mai roo tummai dtaung glai bpen kon pur jur
I don’t know why I’ve become a fanatic like this
ไม่เข้าใจตัวเองซักที
Mai kao jai dtua eng suk tee
I don’t understand myself at all

(*,*)

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: หยุดคงไม่ไหว / Yoot Kong Mai Wai (Can’t Stop)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ
Gor yung ruk tur yoo gor yung ruk yoo dtem hua jai
I still love you, love is filling my heart
แต่ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ คนที่เป็นทุกความหมาย
Dtae tum dai piang kae kit teung tur kon tee bpen took kwahm mai
But all I can do is miss you, the person who is my every meaning

กลิ่นไอรักยังอยู่ กลิ่นไอร้อนยังอบอวนข้างใน
Glin ai ruk yung yoo glin ai raun yung op uan kahng nai
The smell of love is still here, the smell of the heat still permeates inside
กลิ่นกายของเธอ แววตาของเธอ ทำให้ใจฉันสั่นไหว
Glin gai kaung tur waew dtah kaung tur tum hai jai chun sun wai
The scent of your body, the look in your eyes makes my heart tremble

(*) ฉันรู้เธอคิดถึงใคร ฉันรู้เธอฝันถึงใคร
Chun roo tur kit teung krai chun roo tur fun teung krai
I know whom you’re thinking of, I know whom you’re dreaming of
อยากให้ลองคิดดู อยากให้ลองคิดใหม่ อยากให้เธอกลับมาอย่าหนีไป
Yahk hai laung kit doo yahk hai laung kit mai yahk hai tur glup mah yah nee bpai
I want you to try thinking about it, I want you to try reconsidering, I want you to come back and not run away

(**) ก็เพราะฉันยังหยุดใจไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Gor pror chun yung yoot jai mai wai yoot kong meuan dtai
Because I still can’t stop my heart, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่ ยังรักยังรอเธออยู่ที่ตรงนี้
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo yung ruk yung ror tur yoo tee dtrong nee
I’m waiting for you, I’m waiting for you, I still love you, I’m still waiting for you right here
หยุดคงไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Yoot kong mai wai yoot kong meuan dtai
It can’t be stopped, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo
I’m waiting for you, I’m waiting for you
เฝ้ารักเฝ้ารอเธออยู่ สุดที่รัก
Fao ruk fao ror tur yoo soot tee ruk
Loving you and waiting for you, my beloved

คำว่ารักยังอยู่ คำว่ารักไม่เคยเป็นของใคร
Kum wah ruk yung yoo kum wah ruk mai koey bpan kaung krai
My love is still here, my love will never belong to anyone else
มันเป็นของเธอ หมดเลยทั้งใจ ยังคงเป็นเหมือนวันนั้น
Mun bpen kaung tur mot loey tung jai yung kong bpen meuan wun nun
It belongs to you, my entire heart, it’s still as though it were that day

บทเพลงรักยังอยู่ รอคนรักมาบรรเลงด้วยกัน
Bot pleng ruk yung yoo ror kon ruk mah bunleng duay gun
The love songs are still here, waiting for the person I love to come and play them with me
กี่วันล่วงเลย ที่เคยสัมพันธ์ เธอยังจำไว้อยู่ไหม
Gee wun luang loey tee koey sumpun tur yung jum wai yoo mai
Several days have passed since we once were in a relationship, do you still remember?

(*,**,*,**,**)

   

เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I say it every time they have a new single, but I’ll say it again; this band never has a bad release. <3

Title: ฤดูกาล / Reudoogahn (Season)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2017

ฤดูกาลกำลังจะผันผ่าน
Reudoogahn gumlung ja pun pahn
The season is about to pass
พัดพายุที่มีออกไป
Put pahyoo tee mee auk bpai
Blowing the storms out
แต่ไม่ได้พัด แค่ลมผ่านไป
Dtae mai dai put kae lom pahn bpai
But it didn’t blow, the wind just passes
แต่เอาเธอไป จากฉันด้วยรู้หรือเปล่า
Dtae ao tur bpai jahk chun duay roo reu bplao
But takes you away from me, were you aware?

ที่ฉันจะทำ ต่อไปจากนี้
Tee chun ja tum dtor bpai jahk nee
What I’ll do from now on
คือฉันจะฝืนแรงลมที่มี
Keu chun ja feun raeng lom tee mee
Is resist the strength of the wind that I have
ต่อให้ต้องเจ็บเท่าไร
Dtor hai dtaung jep tao rai
However much it’ll hurt

(*) จะขอรอเธอกลับมา เธอทำให้ฉันฝันไปมากมาย
Ja kor ror tur glup mah tur tum hai chun fun bpai mahk mah
I want to wait for you to come back, you make me dream so much
จะยังยืนยันขอรอต่อไป เกิดมาได้รักใคร
Ja yung yeun yun kor ror dtor bpai gert mah dai ruk krai
I’ll still reassure you that I want to keep waiting, if I happen to fall in love with someone
ก็คงต้องทำทุกอย่าง เพื่อเขาไม่จากกันไป
Gor kong dtaung tum took yahng peua kao mai jahk gun bpai
I’ll do everything to keep them from leaving me

ฉันยังหวังว่ามันจะเหมือนเก่า
Chun yung wung wah mun ja meuan gao
I still hope things will go back the way they were
ในสักวันที่เจอกันได้
Nai wuk wun tee jur gun dai
Some day that we can see each other
โลกอาจจะหมุน ให้เราจบไป
Lohk aht ja moon hai rao jop bpai
The world might turn, making us end
ให้วันผ่านไป แต่มันจะหมุนมาใหม่
Hai wun pahn bpai dtae mun ja moon mah mai
I let the days pass by, but it’ll keep turning

ที่ฉันจะทำ คือรอตรงนี้
Tee chun ja tum keu ror dtrong nee
What I’ll do is wait right here
จะใช้ชีวิตคนเดียวที่มี
Ja chai cheewit kond iao tee mee
I’ll spend my life alone
และไม่มีวันเปลี่ยนใจ
Lae mai mee wun bplian jai
And will never change my mind

(*,*)

   

ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

25 Hours never has a bad single~ This is a nice melancholy, bittersweet song for anyone refusing to get over someone or let them go~

Title: ฟ้าเป็นใจ / Fah Bpen Jai (Heaven On Your Side)
Artist: 25 Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2017

เมื่อไรโชคร้ายจะผ่านไป เมื่อไรที่ฟ้าจะเห็นใจ
Meua rai chohk rai ja pahn bpai meua rai tee fah ja hen jai
When will this stroke of bad luck pass? When will heaven have sympathy for me?
มองไปทางใด ยังไม่มีเลยหนทาง
Maung bpai tahng dia yung mai mee loey hon tahng
Whichever direction I look, there’s still no way

จะจบแค่นี้หรือต่อไป ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
Ja jop kae nee reu dtor bpai keun yoo gup jai kaung rao eng
Whether to end things here or continue on is up to your heart
เพลงกำลังใจ เราแต่งเองเราร้องเอง
Pleng gumlung jai rao dtaeng eng rao raung eng
We write and sing our own inspirational songs

(*) เมื่อฝันไปไกลเกินกว่าใครจะเข้าใจ
Meua fun bpai glai gern gwah krai ja kao jai
When you dream too far for anyone to understand
มองไปบนฟ้ายังไม่เห็นใคร ไม่เป็นไร
Maung bpai bon fah yung mai hen krai mai bpen rai
You look up at the sky and still don’t see anyone, it’s okay

(**) ไม่ต้องสนใจ ฝันไป ฝันไป อย่ารอให้ฟ้าเป็นใจ
Mai dtaung son jai fun bpai fun bpai yah ror hai fah bpen jai
There’s no need to care, keep dreaming, keep dreaming, don’t wait for heaven to be on your side
ฝันไป ฝันไป อย่ารอให้ใครเข้าใจ
Fun bpai fun bpai yah ror hai krai kao jai
Keep dreaming, keep dreaming don’t wait for someone to understand

สองมือน้อยๆจะไขว่คว้า ไม่รอชะตาให้ปรานี
Saung meu noy noy ja kwai kwah mai ror chadtah hai bprahnee
These two small hands will reach out, not waiting for destiny to have mercy
จะทำให้มันดี ดีจนฟ้าจะหันมา
Ja tum hai mun dee dee jon fah ja hun mah
We’ll make it so good, it’ll catch heaven’s attention

(*,**,*,**,**)

   

ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
Does this band ever have a bad release? I don’t think so. Love the music, love the lyrics, as usual.
Although the music video is a bit dark and dreary for such a motivational song, I get how it’s supposed to portray the suffering and frustration of someone who feels like they’re being held back by a world that doesn’t understand them. But it really bothers me to see the singer wearing sunglasses in the shadows for some reason haha.

Title: รักกันไปทุกวัน / Ruk Gun Bpai Took Wun (Loving Each Other Every Day)
Artist: 25 Hours
Album: [Single]
Year: 2016

ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรักกันไปทุกวัน
Gor kaup koon tee yung ruk gun kaup koon tee yung ruk gun bpai took wun
Thank you for still loving me, thank you for still loving me every day
วันดีดี เกิดกับฉัน เพราะทุกวันฉันมีเธอ เธอทำให้สุขใจ
Wun dee dee gert gup chun pror took wun chun mee tur tur tum hai sook jai
I have so many wonderful days, because I have you every day, you make me happy

(*) แค่ทำให้เธอสนุกก็มีความสุข ใจอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางที่ไป รอยยิ้มเธอช่างมีความหมาย
Kae tum hai tur sanook gor me ekwahm sook jai yoo kiang kahng took sen tahng tee bpai roy yim tur chahng mee kwahm mai
Just making you have fun makes me happy, my heart is next to yours every step of the way, your smile means so much

(**) ก็เพราะว่าฉันยังมีเธอ จะขอมอบรักให้กับเธอ เพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีใคร ที่จะจริงใจเท่ากับเธอ
Gor pror wah chun yung mee tur ja kor maup ruk hai gup tur pror chun mai roo wah ja mee krai te eja jing jai tao gup tur
Because I still have you, I want to give you my love, because I don’t know if there’s anyone who will be as sincere as you

กี่ปีที่เรารักกัน กี่ปีไม่เคยลบเลือนความสัมพันธ์ วันดีดี เกิดกับฉันทุกวัน
Gee bpee tee rao ruk gun gee bpee mai koey op leuan kwahm sumpun wun dee dee gert gup chun took wun
However many years we love each other, however many years, our relationship never lessons, I have wonderful days every day
เพราะทุกวันฉันมีเธอ เธอคือความสุขใจ
Pror took wun chun mee tur tur keu kwahm sook jai
Because I have you every day, you are my happiness

(*,**)

(***) ก็เพราะว่าฉันยังมีเธอ จะขอมอบรักให้กับเธอ เพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีใคร ที่จะรักฉันได้เท่านี้
Gor pror wah chun yung mee tur ja kor maup ruk hai gup tur pror chun mai roo wah ja mee krai tee ja ruk chun dai tao nee
Because I still have you, I want to give you my love, because I don’t know if there’s anyone who could love me as much as this

(**,***)

   
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
Laem sure can hit those high notes hahaha~ I’m loving the 80s sound of this, and the lyrics are gushy and cute for anyone currently in love~

Title: ไม่กลัว / Mai Glua (Not Afraid)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

บนทางเดินที่ฉันมี กี่ทีที่ฉันพลาด และฉันเดินมาเพียงลำพัง
Bon tahn dern tee chun mee gee tee tee chun plaht lae chun dern mah piang lumpung
On the path I’m on, I’ve messed up several times, and I’ve walked all alone
ฉันไม่รู้ว่ามีใคร จะไปกับฉันบ้าง จนวันหนึ่งเธอนั้นเข้ามา
Chun mai roo wah mee krai ja bpai gup chun bahng jon wun neung tur nun kao mah
I didn’t know if there was anyone who would go with me, until one day, you showed up

(*) เดินข้างๆกันเธอทำให้ฉันมั่นใจ
Dern kahng kahng gun tur tum hai chun mun jai
Walking beside you, you make me certain
ไม่ว่ามันจะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Mai wah mun ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
No matter how hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้…ไม่กลัว
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee mai glua
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here, I’m not afraid

ฉันไม่คิดว่ามีใคร จะดีกับฉันได้ เท่าที่เธอนั้นมีให้กัน
Chun mai kit wah mee krai ja dee gup chun dai tao tee tur nun mee hai gun
I never thought that anyone would be as good to me as you have
ฉันนั้นหวังว่าสักวันจะตอบแทนให้ได้ เท่าที่เธอให้ฉันก็พอ
Chun nun wung wah suk wun ja dtaup taen hai dai tao tee tur hai chun gor por
I hope that some day, I’ll be able to repay you enough for what you’ve given me

(*)

เดินข้างๆกันเธอทำให้ฉันมั่นใจ
Dern kahng kahng gun tur tum hai chun mun jai
Walking beside you, you make me certain
ไม่ว่ามันจะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Mai wah mun ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
No matter how hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here

จะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
However hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้…ไม่กลัว
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee mai glua
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here, I’m not afraid

   
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง: สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง: 25hours

   
The only song on this album that I didn’t immediately love at first listen… It was too slow and had to common of lyrics for me. But the band turned it around and saved it by making the music video focus on their friendship~ Maybe it’s not such a terribly boring song afterall~

Title: คืนเหงา / Keun Ngao (Lonely Night)
Artist: 25 Hours
Album: 25 Hours
Year: 2009

เลือนลาง จางจากไปดั่งสายลมผ่าน
Leuan lahng jahng jahk bpai dung sai lom pahn
Fading away like the passing wind
เดียวดาย ในคำคืนที่แสนเนิ่นนาน
Diao dai nai kum keun tee saen nern nahn
All alone during this long night

(*) ไม่มีใครเลยอยู่ข้างกาย
Mai mee krai loey yoo kahng gai
There’s no one at my side
ไม่เหลือใครสักคน
Mai leua krai suk kon
No one is left
ใจหม่นมัว ลงทุกที
Jai mon mua long took tee
My heart gets more depressed at every moment

(**) ค่ำคืนที่เหงาไม่เคย จะเช้ายิ่งนาน
Kum keun tee ngao mai koey ja chao ying nahn
The longer the lonely nights will never become morning
ยิ่งหนาวยิ่งรอ รอคอยแต่เธอ
Ying nao ying ror ror koy dtae tur
The colder it is, the more I wait, wait only for you
อยู่ไหนแล้วเธอ อยู่ไหนได้ยิน
Yoo nai laeo tur yoo nai dai yin
Where are you? Wherever you are, can you hear
บ้างไหมว่าใคร มันจวนขาดใจเพราะเธอ
Bahng mai wah krai mun juan kaht jai pror tur
That someone is missing their heart because of you?

เดินไป ไกลเท่าไรแต่รักยังอยู่
Dern bpai glai tao rai dtae ruk yung yoo
However far I travel, love still remains
จะนานเท่าไร ใจก็ยังคิดถึงเธออยู่
Ja nahn tao rai jai gor yung kit teung tur yoo
However long it’ll be, my heart still misses you

(*,**)

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: 25 Hours
Album: Color In White
Year: 2011

สิ่งดีดีที่มีจวบจนวันนี้ มันยังคงดีงามเหมือนเก่า
Sing dee dee tee mee juap jon wun nee mun yung kong dee ngahm meaun gao
The good things that I have to this day are still as beautiful as ever
ต่างกันตรงที่เธอไม่อยู่ตรงนี้ ไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun dtrong tee tur mai yoo dtrong nee mai mee tur kon derm eek laeo
Unlike you not being here, I don’t have you anymore

(*) อยากย้อนเวลา อยากย้อนไปวันวาน
Yahk yaun welah yahk yaun bpai wun wahn
I want to turn back time, I want to turn back to yesterday
อยากย้อนเวลา อยากขอเธอคืนมา..คงได้แค่หวัง
Yahk yaun welah yahk kor tur keun mah kong dai kae wung
I want to turn back time, I want you to come back… I can only hope

ตั้งแต่วันที่ฉันกลับมาตรงนี้ ภาพดีดียังคงเหมือนเก่า
Dtung dtae wun tee chun glup mah dtrong nee pahp dee dee yung kong meuan gao
Since the day I came back here, the good visions are still the same
ต่างกันเพียงแค่เธอในเวลานี้ ไม่ใช่เธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun paing kae tur nai welah nee mai chai tur kon derm eek laeo
Unlike you at this moment, you’re not the same anymore

(*)

คิดถึงเธอ ก็ยังคงคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยน
Kit teung tur gor yung kong kit teung tur mai koey bplian
I miss you, I still miss you, that has never changed
ทุกถ้อยคำ ยังจำอยู่ทุกถ้อยคำ แต่ทุกอย่าง..คงได้แค่หวัง
Took toy kum yung jum yoo took toy kum dtae took yahng kong dai kae wung
Every word, I still remember every word, but everything… can only hope

อยากให้เธอคนเดิมกลับมาทางนี้ กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
Yahk hai tur kon derm glup mah tahng nee glup mah bpen kon derm meuan gao
I want you to come back here, come back and be the same as you used to be
ตั้งแต่เธอเปลี่ยนใจจากคนคนนี้ เธอรู้ไหมมันช่างเงียบเหงา
Dtung dtae tur bplian jai jahk kon kon nee tur roo mai mun chahng ngiap ngao
Since you changed your mind about this man, do you know it’s been so lonely?

   
คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ , กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก
ทำนอง เอกศิริ กำบังภัย,สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25 hours

The very first major label release for band 25 Hours, I have been eagerly anticipating their Mom & Pop Shop album since it was first mentioned. I’ve been following 25 Hours since their very first indie debut. There’s just something so unique and endearing about them, about their sound, about their lyrics, I had no doubt that they would go far in the music industry, and I couldn’t wait for this album to come out. Now that it has and I’ve listened to it in its entirety over and over numerous times… I’m afraid those of you who prefer my negative reviews, criticisms, and snarky comments might find this review a bit boring, as I think I can only gush about this album.

Continue Reading