25 Hours

All posts tagged 25 Hours

Title: รักกันไปทุกวัน / Ruk Gun Bpai Took Wun (Loving Each Other Every Day)
Artist: 25 Hours
Album: [Single]
Year: 2016

ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรักกันไปทุกวัน
Gor kaup koon tee yung ruk gun kaup koon tee yung ruk gun bpai took wun
Thank you for still loving me, thank you for still loving me every day
วันดีดี เกิดกับฉัน เพราะทุกวันฉันมีเธอ เธอทำให้สุขใจ
Wun dee dee gert gup chun pror took wun chun mee tur tur tum hai sook jai
I have so many wonderful days, because I have you every day, you make me happy

(*) แค่ทำให้เธอสนุกก็มีความสุข ใจอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางที่ไป รอยยิ้มเธอช่างมีความหมาย
Kae tum hai tur sanook gor me ekwahm sook jai yoo kiang kahng took sen tahng tee bpai roy yim tur chahng mee kwahm mai
Just making you have fun makes me happy, my heart is next to yours every step of the way, your smile means so much

(**) ก็เพราะว่าฉันยังมีเธอ จะขอมอบรักให้กับเธอ เพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีใคร ที่จะจริงใจเท่ากับเธอ
Gor pror wah chun yung mee tur ja kor maup ruk hai gup tur pror chun mai roo wah ja mee krai te eja jing jai tao gup tur
Because I still have you, I want to give you my love, because I don’t know if there’s anyone who will be as sincere as you

กี่ปีที่เรารักกัน กี่ปีไม่เคยลบเลือนความสัมพันธ์ วันดีดี เกิดกับฉันทุกวัน
Gee bpee tee rao ruk gun gee bpee mai koey op leuan kwahm sumpun wun dee dee gert gup chun took wun
However many years we love each other, however many years, our relationship never lessons, I have wonderful days every day
เพราะทุกวันฉันมีเธอ เธอคือความสุขใจ
Pror took wun chun mee tur tur keu kwahm sook jai
Because I have you every day, you are my happiness

(*,**)

(***) ก็เพราะว่าฉันยังมีเธอ จะขอมอบรักให้กับเธอ เพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีใคร ที่จะรักฉันได้เท่านี้
Gor pror wah chun yung mee tur ja kor maup ruk hai gup tur pror chun mai roo wah ja mee krai tee ja ruk chun dai tao nee
Because I still have you, I want to give you my love, because I don’t know if there’s anyone who could love me as much as this

(**,***)

   
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
Laem sure can hit those high notes hahaha~ I’m loving the 80s sound of this, and the lyrics are gushy and cute for anyone currently in love~

Title: ไม่กลัว / Mai Glua (Not Afraid)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

บนทางเดินที่ฉันมี กี่ทีที่ฉันพลาด และฉันเดินมาเพียงลำพัง
Bon tahn dern tee chun mee gee tee tee chun plaht lae chun dern mah piang lumpung
On the path I’m on, I’ve messed up several times, and I’ve walked all alone
ฉันไม่รู้ว่ามีใคร จะไปกับฉันบ้าง จนวันหนึ่งเธอนั้นเข้ามา
Chun mai roo wah mee krai ja bpai gup chun bahng jon wun neung tur nun kao mah
I didn’t know if there was anyone who would go with me, until one day, you showed up

(*) เดินข้างๆกันเธอทำให้ฉันมั่นใจ
Dern kahng kahng gun tur tum hai chun mun jai
Walking beside you, you make me certain
ไม่ว่ามันจะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Mai wah mun ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
No matter how hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้…ไม่กลัว
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee mai glua
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here, I’m not afraid

ฉันไม่คิดว่ามีใคร จะดีกับฉันได้ เท่าที่เธอนั้นมีให้กัน
Chun mai kit wah mee krai ja dee gup chun dai tao tee tur nun mee hai gun
I never thought that anyone would be as good to me as you have
ฉันนั้นหวังว่าสักวันจะตอบแทนให้ได้ เท่าที่เธอให้ฉันก็พอ
Chun nun wung wah suk wun ja dtaup taen hai dai tao tee tur hai chun gor por
I hope that some day, I’ll be able to repay you enough for what you’ve given me

(*)

เดินข้างๆกันเธอทำให้ฉันมั่นใจ
Dern kahng kahng gun tur tum hai chun mun jai
Walking beside you, you make me certain
ไม่ว่ามันจะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Mai wah mun ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
No matter how hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here

จะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่
Ja raun ja nao kae nai kor hai mee tur yahk hai tur yoo hai tur yoo
However hot or cold it’ll be, I want to have you, I want you to stay here, want you to stay here
แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้…ไม่กลัว
Mae ja tor kae nai tah dai hen tur yeun yoo dtrong nee mai glua
No matter how discouraged I am, if I can see you standing right here, I’m not afraid

   
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง: สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง: 25hours

   
The only song on this album that I didn’t immediately love at first listen… It was too slow and had to common of lyrics for me. But the band turned it around and saved it by making the music video focus on their friendship~ Maybe it’s not such a terribly boring song afterall~

Title: คืนเหงา / Keun Ngao (Lonely Night)
Artist: 25 Hours
Album: 25 Hours
Year: 2009

เลือนลาง จางจากไปดั่งสายลมผ่าน
Leuan lahng jahng jahk bpai dung sai lom pahn
Fading away like the passing wind
เดียวดาย ในคำคืนที่แสนเนิ่นนาน
Diao dai nai kum keun tee saen nern nahn
All alone during this long night

(*) ไม่มีใครเลยอยู่ข้างกาย
Mai mee krai loey yoo kahng gai
There’s no one at my side
ไม่เหลือใครสักคน
Mai leua krai suk kon
No one is left
ใจหม่นมัว ลงทุกที
Jai mon mua long took tee
My heart gets more depressed at every moment

(**) ค่ำคืนที่เหงาไม่เคย จะเช้ายิ่งนาน
Kum keun tee ngao mai koey ja chao ying nahn
The longer the lonely nights will never become morning
ยิ่งหนาวยิ่งรอ รอคอยแต่เธอ
Ying nao ying ror ror koy dtae tur
The colder it is, the more I wait, wait only for you
อยู่ไหนแล้วเธอ อยู่ไหนได้ยิน
Yoo nai laeo tur yoo nai dai yin
Where are you? Wherever you are, can you hear
บ้างไหมว่าใคร มันจวนขาดใจเพราะเธอ
Bahng mai wah krai mun juan kaht jai pror tur
That someone is missing their heart because of you?

เดินไป ไกลเท่าไรแต่รักยังอยู่
Dern bpai glai tao rai dtae ruk yung yoo
However far I travel, love still remains
จะนานเท่าไร ใจก็ยังคิดถึงเธออยู่
Ja nahn tao rai jai gor yung kit teung tur yoo
However long it’ll be, my heart still misses you

(*,**)

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: 25 Hours
Album: Color In White
Year: 2011

สิ่งดีดีที่มีจวบจนวันนี้ มันยังคงดีงามเหมือนเก่า
Sing dee dee tee mee juap jon wun nee mun yung kong dee ngahm meaun gao
The good things that I have to this day are still as beautiful as ever
ต่างกันตรงที่เธอไม่อยู่ตรงนี้ ไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun dtrong tee tur mai yoo dtrong nee mai mee tur kon derm eek laeo
Unlike you not being here, I don’t have you anymore

(*) อยากย้อนเวลา อยากย้อนไปวันวาน
Yahk yaun welah yahk yaun bpai wun wahn
I want to turn back time, I want to turn back to yesterday
อยากย้อนเวลา อยากขอเธอคืนมา..คงได้แค่หวัง
Yahk yaun welah yahk kor tur keun mah kong dai kae wung
I want to turn back time, I want you to come back… I can only hope

ตั้งแต่วันที่ฉันกลับมาตรงนี้ ภาพดีดียังคงเหมือนเก่า
Dtung dtae wun tee chun glup mah dtrong nee pahp dee dee yung kong meuan gao
Since the day I came back here, the good visions are still the same
ต่างกันเพียงแค่เธอในเวลานี้ ไม่ใช่เธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun paing kae tur nai welah nee mai chai tur kon derm eek laeo
Unlike you at this moment, you’re not the same anymore

(*)

คิดถึงเธอ ก็ยังคงคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยน
Kit teung tur gor yung kong kit teung tur mai koey bplian
I miss you, I still miss you, that has never changed
ทุกถ้อยคำ ยังจำอยู่ทุกถ้อยคำ แต่ทุกอย่าง..คงได้แค่หวัง
Took toy kum yung jum yoo took toy kum dtae took yahng kong dai kae wung
Every word, I still remember every word, but everything… can only hope

อยากให้เธอคนเดิมกลับมาทางนี้ กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
Yahk hai tur kon derm glup mah tahng nee glup mah bpen kon derm meuan gao
I want you to come back here, come back and be the same as you used to be
ตั้งแต่เธอเปลี่ยนใจจากคนคนนี้ เธอรู้ไหมมันช่างเงียบเหงา
Dtung dtae tur bplian jai jahk kon kon nee tur roo mai mun chahng ngiap ngao
Since you changed your mind about this man, do you know it’s been so lonely?

   
คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ , กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก
ทำนอง เอกศิริ กำบังภัย,สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25 hours

The very first major label release for band 25 Hours, I have been eagerly anticipating their Mom & Pop Shop album since it was first mentioned. I’ve been following 25 Hours since their very first indie debut. There’s just something so unique and endearing about them, about their sound, about their lyrics, I had no doubt that they would go far in the music industry, and I couldn’t wait for this album to come out. Now that it has and I’ve listened to it in its entirety over and over numerous times… I’m afraid those of you who prefer my negative reviews, criticisms, and snarky comments might find this review a bit boring, as I think I can only gush about this album.

Continue Reading

Title: เด็กน้อย / Dek Noy (Little Kid)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

วันนั้น ถ้าหมุนเวลาย้อนไปอีกครั้ง
Wun nun tah moon wleah yaun bpai eek krung
If I could turn back time to that day
ในวันที่เราไม่เคยเจอกัน
Nai wun tee rao mai koey jur gun
Before we had ever met
เธอเป็นเด็กน้อย ฉันเป็นเด็กน้อย
Tur bpen dek noy chun bpen dek noy
You were a little kid, I was a little kid
ไม่รู้ประสาอะไร
Mai roo bprasah arai
We didn’t know anything

(*) วันนี้ ไม่รู้ความจริงหรือว่าความฝัน
Wun nee mai roo kwahm jing reu wah kwahmf un
Today, I don’t know if it’s real or a dream
เมื่อฉันและเธอนั้นได้รักกัน
Meua chun lae tur nun dai ruk gun
When you and I fell in love
เธอเป็นคนดี เป็นคนที่ดี
Tur bpen kon dee bpen kon tee dee
You’re a good person, the best person
และฉันโชคดีจริง จริง
Lae chun chohk dee jing jing
And I’m really lucky

(**) ถ้าวันหนึ่งเธอนั้นแก่
Tah wun neung tur nun gae
If one day you get old
ส่งมือเหี่ยว เหี่ยว มาให้ฉัน
Song meu hiao hiao mah hai chun
Reach your withered hand over to me
เราจะแก่ไปพร้อมกัน ฉันจะดูแลเธอเอง
Rao ja gae bpai praum gun chun ja doo lae tur eng
We’ll grow old together, I’ll look after you myself

เด็กน้อย สักวันเจ้าคงต้องมีความฝัน
Dek noy suk wun jao kong dtaung mee kwahm fun
Some day, little kids will have dreams
การมีความรักนั้นก็สำคัญ
Gahn mee kwahm ruk nun gor sumkun
Having love is important
ถ้าเจ้าได้เจอ เจอคนที่ดี รักษาเขาไว้ดีดี
Tah jao dai jur jur kon tee dee ruk sah kao wai dee dee
If you find, find that special person, take good care of them

(**,*)

   
เนื้อร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: ลืม / Leum (Forget)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ในวันที่ฝันไม่เป็นไปดั่งใจ
Nai wun tee fun mai bpen bpai dung jai
When your dreams don’t go as planned
ในวันที่ฟ้าไม่งามเหมือนเก่า
Nai wun tee fah mai ngahm meuan gao
When the sky isn’t as beautiful as it used to be
ในวันที่ทุกข์นั้นตามเธอเหมือนเงา
Nai wun tee took nun dtahm tur meuan ngao
When suffering follows you like a shadow
ในวันที่คิดว่าไม่มีใคร
Nai wun tee kit wah mai mee krai
When you feel like you have no one
รู้ไหมว่าเธอลืม ลืมคนคนนี้ไป
Roo mai wah tur leum leum kon kon nee bpai
Do you know that you’ve forgotten, forgotten this person?
รู้ไหมว่าเธอลืม ลืมคนที่รักเธอมากแค่ไหน
Roo mai wah tur leum leum kon tee ruk tur mahk kae nai
Do you know that you’ve forgotten, forgotten the person who loves you so much?
รู้ไหม ฉันยังรักเธอ
Roo mai chun yung ruk tur
Do you know that I still love you?

ในวันที่เหมือนว่าเธอจะถอดใจ
Nai wun tee meuan wah tur ja taut jai
When you feel discouraged
ในวันที่หวังไม่ได้สักอย่าง
Nai wun tee wung mai dai suk yahng
When you can’t hope for anything
ในวันที่เหมือนว่ามองไม่เห็นฝั่ง
Nai wun tee meuan wah maung mai hen fung
When it seems like you can’t see the other side
จะมีกี่วันก็ไม่เป็นไร
Ja mee gee wun gor mai bpen rai
However many days you have, it’s okay
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมวันเหล่านั้นไป
Chun kor kae tur leum leum wun lao nun bpai
I just ask that you forget, forget those days
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมมันแล้วลุกขึ้นมาได้ไหม
Chun kor kae tur leum leum mun laeo look keun mah dai mai
I just ask that you forget, forget them and stand up again, okay?
อย่างน้อย ฉันยังรักเธอ
Yahng noy chun yung ruk tur
At least I still love you

ฉันขอแค่เธอลืม ลืมวันเหล่านั้นไป
Chun kor kae tur leum leum wun lao nun bpai
I just ask that you forget, forget those days
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมมันแล้วลุกขึ้นมาได้ไหม
Chun kor kae tur leum leum mun laeo look keun mah dai mai
I just ask that you forget, forget them and stand up again, okay?
อย่างน้อย เธอยังหาย..ใจ
Yahng noy tur yung hai jai
At least you’re still breathing

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: ทีใครทีมัน / Tee Krai Tee Mun (To Each Their Own)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ข่าวดีของใคร ใคร อาจเป็นข่าวร้าย
Kao dee kaung krai krai aht bpen kao rai
Someone’s good news might be bad news
ของเธอไม่เป็นไรให้วันนี้
Kaung tur mai bpen rai hai wun nee
For you, it’s okay, let today
มันได้สอนใจ เจ็บคือข่าวร้ายคล้ายยาที่ดี
Mun dai saun jai jep keu kao rai klai yah tee dee
Teach you that pain such as bad news is like the best medicine

(*) ใครดีก็ดีไป ใจเราที่สำคัญ
Krai dee gor dee bpai jai rao tee sumkun
Whoever is good, keep being good, our hearts are important
อย่าไปใช้เทียบกับใคร
Yah bpai chai tiap gup krai
Don’t compare it to others

(**) ทีใครทีมัน หนทางยังอีกไกล
Tee krai tee mun hon tahng yung eek glai
To each their own, the path is still long
คราวใครคราวมัน วัดกันไปจนวันสุดท้าย
Krao krai krao mun wut gun bpai jon wun soot tai
To each their own opportunities, testing yourselves until the final days
วันสุดท้าย
Wun soot tai
Final days

คนดีของใคร ใคร อาจเป็นคนร้าย
Kon dee kaung krai krai aht bpen kon rai
Someone else’s sweetheart might be an enemy
ได้ในสักวันหนึ่งดั่งดอกไม้ ดูว่าสวยงาม
Dai nai suk wun nung dung dauk mai doo wah suay ngahm
One day, like a flower that looks pretty
อาจมีคมหนามซ่อนไว้ข้างใน
Aht mee kom nahm saun wai kahng nai
Might have thorns hidden inside

(*,**,*,**,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ขอบคุณใครคนนั้น
Kaup koon krai kon nun
Thank you to that someone
ที่เข้ามาแค่เพียงลม ลม
Tee kao mah kae piang lom lom
Who just blew past
พูดว่ารักแค่เพียงส่ง ส่ง
Poot wah ruk kae paing song song
Who just said they loved me
คบกันไปแค่เพียงวัน วัน
Kop gun bpai kae piang wun wun
Who only dated me a few days
ขอบคุณคนคนนั้น
Kaup koon kon kon nun
Thank you to that person
ที่ช่วยทำให้พบความจริง
Tee chuay tum hai pob kwahm jing
Who helped me find the truth
ว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
Wah kwahm ruk mai chai took sing
That love isn’t everything
ต้องเผื่อใจไว้วันเลิกลา
Dtaung peua jai wai wun lerk lah
And that we must prepare our hearts for the day we break up

(*) รักก็คือรัก เธออย่าไปมั่นใจ
Ruk gor keu ruk tur yah bpai mun jai
Love is love, don’t be so certain
สักวันถ้าเสียไป ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
Suk wun tah sia bpai hai kit wah bpen reuang tummadah
If some day you lose it, just think of it as a common problem
ฟ้าที่ว่าฟ้า ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป
Fah tee wah fah yung bplian bpen fon bpai
The sky as we know it still changes into rain
อยู่ อยู่ ก็มืดไป
Yoo yoo gor meut bpai
All the sudden it darkens
ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา
Gor pror mun bpen reuang tummadah
Because it’s a common problem

อยากขอบคุณวันนั้น
Yahk kaup koon wun nun
I want to thank you for that day
วันที่ฝันไม่เป็นความจริง
Wun tee fun mai bpen kwahm jing
The day that my dreams didn’t come true
วันที่รักไม่ใช่ทุกสิ่ง วันที่เรานั้นต้องเลิกรา
Wun tee ruk mai chai took sing wun tee rao nun dtaung lerk rah
The day that love wasn’t everything, the day that we had to break up

(*,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เสี่ยง / Siang (Risk)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

(*) จะเสี่ยงก็ขอลอง
Ja siang gor kor laung
It’s a risk, but I want to try
จะเป็นอย่างไรฉันจะลองเสี่ยง
Ja bpen yahng rai chun ja laung siang
However it’ll be, I’ll try risking it
จะหลอกจะรักจริงใครจะรู้
Ja lauk ja ruk jing krai ja roo
Who knows if you’ll deceive me or really love me?
จะเสี่ยงก็ขอลองดู มันหยุดใจไว้ไม่ได้
Ja siang gor kor laung doo mun yoot jai wai mai dai
It’s a risk, but I want to try and see, I can’t stop my heart

(**) เธอคือคนคนเดียวที่ฝันใฝ่
Tur keu kon kon diao tee fun fai
You’re the only person I dream about
เธอจะเป็นดั่งไฟก็ไม่หวั่น
Tur ja bpen dung fai gor mai wun
If you end up being like a fire, I’m not shaken
เธอจะไปด้วยกันกับฉันไหม
Tur ja bpai duay gun gup chun mai
Will you go with me?
เธอจะรักจะลวงไม่สนใจ
Tur aj ruk ja luang mai son jai
I don’t care if you’ll love me or trick me
เธอจะเป็นอย่างไรไม่เคยเกี่ยง
Tur ja bpen yahng rai mai koey giang
However you’ll be, I’ll never mind
เธอจะมาคู่เคียงกับฉันไหม
Tur ja mah koo kiang gup chun mai
Will you come be my partner?

(*,**,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours