14 อีกครั้ง

All posts tagged 14 อีกครั้ง

Title: 14 อีกครั้ง / Sip See Eek Krung (14 Again)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันนั้น
Krung raek tee rao dai jur gun wun nun
The first time we met that day
เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา
Tur bpen meuan fun tee chun dtahm hah
You were like the dream I’d been searching for
เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตาต่อตา
Meua chunmaung tur tur bprasahn sai dtah dtor dtah
When I looked at you, you looked in my eyes

(*) จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน
Jahk roy yim tee tur song mah jahkw elah tee rao glai gun
From the way you smiled at me, from the time that we were near
จับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที
Jup meu tur wai kahng jai chun kae nahtee
I held hands with you in my heart for just a moment

(**) เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14
Tur tum hai chun roo seuk meuan dtaun sip see
You made me feel like I was 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
Dtaun tee chun mee faen kon raek
When I had my first girlfriend
ลึกๆ ข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ
Leuk leuk kahng nai mun wun mun wai bplaek bplaek
Deep down inside, I’m nervous, it’s strange
เธอรู้ไหมฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
Tur roo mai chun meuan sip see eek krung
Do you know I feel like I’m 14 again?
อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก
Ahrom baep nee mun hai bpai suk puk
This feeling has disappeared for a while
เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก
Koey mee kon ruk gor dohn kao huk auk
I used to have a girlfriend, but she broke my heart
เจ็บปวดแทบตายที่ข้างในยังช้ำฟกไม่หาย
Jep bpuat taep dtai tee kahng nai yung chum fok mai hai
It hurts to death that inside is still tender and hasn’t healed

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : Holly Berry