大声ダイヤモンド

All posts tagged 大声ダイヤモンド

Title: 大声ダイヤモンド / Oogoe Diamond (Loud Diamond)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2017

วิ่งตามรถคันนึง ที่กำลังได้เวลา
Wing dtahm rot kun neung tee gumlung dai welah
I run after the bus as it pulls away
บอกเธอให้ไวไว บอกตัวเองไหวรวบรวมความกล้า
Bauk tur hai wai wai bauk dtua eng wai rop ruam kwahm glah
I’ll tell you quickly, I tell myself to gather my bravery
ต้องทำตอนนี้ สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงหน้า
Dtaung tum dtaun nee sing tee sumkun mun yoo dtrong n ah
I must do it now, the thing that’s important is right in front of me
ให้ฉันทำให้เธอได้ลบ ลบเรื่องที่มันคาใจ
Hai chun tum hai tur dai lop lop reuang tee mun kah jai
Let me make you erase, erase the matter that’s remaining in my heart

บอกให้เธอรู้ชัดๆได้ไหม ทั้งที่มันก็พูดง่ายๆแค่นี้
Bauk hai tur roo chut chut dai mai tung tee mun gor poot ngai ngai kae nee
Can I tell you and let you know clearly? Even though it’s easy to say
อย่ามัวลังเล ปล่อยมันผ่านไป แล้วก็เหมือนเดิมทุกที ทุกที
Yah mua lung lay bploy mun pahn bpai laeo gor meuan derm took tee took tee
I shouldn’t get caught up in my hesitation, letting the moment pass by, but it’s the same every time, every time
ต้องเชื่อในตัวของฉัน ต้องซื่อสัตย์เท่านั้น
Dtaung cheua nai dtua kaung chun dtaung seu sut tao nun
I must believe in myself, I must be honest, that’s all
แรงกระตุ้นของฉัน พูดกับเธอบอกเธอตรงนี้
Raeng gradtoon kaung chun poot gup tur bauk tur dtrong nee
My impulse is telling you right here

(*) 大好きだ 君が大好きだ
(daisuki da kimi ga daisuki da)
I love you, I love you
จะรออะไร ออกวิ่งตามไปสิ ไปสิ
Ja ror arai auk wing dtahm bpai si bpai si
What am I waiting for? Go run after! Go!
大好きだ ずっと大好きだ
(daisuki da zutto daisuki da)
I love you, I’ve always loved you
ตะโกน ตะโกน สุดเสียงไปเท่าที่มี
Dtagohn dtagohn soot siang bpai tao tee mee
I’m shouting, shouting with all the voice I have
大好きだ 君が大好きだ
(daisuki da kimi ga daisuki da)
I love you, I love you
จะเป็นจะตาย ปวดหัวกวนใจทุกที
Ja bpen ja dtai bpuat hua guan jai took tee
My heart aches so much every time
แต่จะไม่ยอม ไม่ยอมแพ้หรอก
Dtae ja mai yaum mai yaum pae rauk
But I refuse, I refuse to give up
大声ダイヤモンド
(Oogoe DAI-YA-MO-N-DO)
Loud diamond

ช่วงเวลาที่เคยมี อาจจะเหงาไม่มีใคร
Chuang welah tee koey mee aht ja ngao mai mee krai
The time that I’ve ever had might have been lonely without anyone else
ก็ใจไม่รู้เป็นไง ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ได้
Gor jai mai roo bpen ngai mai yoo gup neua gup dtua yoo dai
My heart doesn’t know what it is, I can’t live with myself
ต้องทำตอนนี้ เปลี่ยนความคิดให้มันเป็นคำพูด
Dtaung tum dtaun nee bplian kwahm kit hai mun bpen kum poot
I must act right now, changing my thoughts into words
เผื่อว่าเธอจะได้ยินเสียงสักที อยู่ในหัวใจ
Peua wah tur ja dai yin siang suk tee yoo nai hua jai
In case you’ll finally hear the voice in my heart

ตั้งแต่เมื่อกี้ ทำไมไม่รู้ ฉันก็ยังคงคอยจ้องมองบนฟ้า
Dtung dtae meua gee tummai mai roo chun gor yung kong koy jaung maung bon fah
Since this moment, I don’t know why, I’m still staring up at the sky
แล้วน้ำใส ๆ ก็รินออกมา
Laeo num sai sai gor rin aukmah
And clear water flows out
เหมือนว่าน้ำตาไม่หยุดสักที
Meuan wah num dtah mai yoot suk tee
It’s like my tears don’t ever stop
รักที่มีอยู่ในใจของฉัน โลกที่มีคนนับล้าน
Ruk tee mee yoo nai jai kaung chun lohk tee mee kon nup lahn
The love that I have in my heart, the world with its millions of people
มอบให้เธอเท่านั้น เพียงหนึ่งคนบนโลกใบนี้
Maup hai tur tao nun piang neung kon bon lohk bai nee
I’m giving it only to you, only one person on this planet

絶対に 君を絶対に
(zettai ni kimi o zettai ni)
Absolutely, absolutely
ที่ฉันจะยอม ปล่อยให้เธอไป ไม่มี
Tee chun ja yaum bploy hai tur bpai mai mee
I’ll never be willing to let you go
絶対に 誓うを絶対に
(zettai ni chikau o zettai ni)
Absolutely, I absolutely swear
จะเอายังไง เราก็ได้เจอกันสักที
Ja ao yung ngai rao gor dai jur gun suk tee
No matter what, we’ll finally meet
絶対に 君を絶対に
(zettai ni kimi o zettai ni)
Absolutely, absolutely
ให้เธอมีความสุข และมีวันที่ดี
Hai tur mee kwahm sook laeo mee wun tee dee
I’ll make you happy and give you the best days
อยากให้เธอ ให้เธอได้รับฟัง
Yahk hai tur hai tur dai rup fung
I want you, want you to listen
โอโอโกเอะ ได-ยา-มอ-อึน-โดะ
(Oogoe DAI-YA-MO-N-DO)
Loud diamond

รออะไรเถอะ รออะไรอยู่
Ror arai tur ror arai yoo
What am I waiting for? What am I waiting for?
ถ้าลังเลก็ไม่ได้เริ่มกันสักอย่าง
Tah lung lay gor mai dia rerm gun suk yahng
If I hesitate, nothing will ever get started
พูดออกมาสิ พูดออกมาสิ
Poot auk mah si poot auk mah si
Say it! Say it!
พูดตรงๆ ก็เธอจะได้ตาสว่าง
Poot dtrong dtrong gor tur ja dai dtah sawahng
I’m saying it frankly so you can know
เสียงที่ส่ง แสงจะส่อง สาดมาให้ฉันเดินตามทาง
Siang tee song saeng ja saung saht mah hai chun dern dtahm tahng
The voice I’m sending, the light will shine, lighting the way for me to follow

(*)

ได้โปรดเถิดนะจงบอก ออกไปซะ
Dai bproht tur na jong bauk auk bpai sa
Please, I must tell you
จะอาย จะอายทำไมมันไม่ช่วยหรอก
Ja ai ja ai tummai munmai chuay rauk
Why be shy? That doesn’t help anything
บอก บอก จงบอก จงบอกไปซะ
Bauk bauk jong bauk jong bauk bpai sa
Tell, tell, I must tell, I must tell you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบเลยดีกว่า
Gor chaup hai roo wah chaup loey dee gwah
I like you, it’s better to let you know that I like you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบไปเลยนะ
Gor chaup hai roo wah chaup bpai loey na
I like you, I’m letting you know that I like you
ก็ชอบ ให้รู้ว่าชอบเลยดีกว่า
Gor chaup hai roo wah chaup loey dee gwah
I like you, it’s better to let you know that I like you

พูดออกมาสิ พูดออกมาสิ
Poot auk mah si poot auk mah si
Say it! Say it!
พูดตรงๆ ก็เธอจะได้ตาสว่าง
Poot dtrong dtorng gor tur ja dai dtah sawahng
I’m saying it frankly for you to know