ไร้ความหมาย

All posts tagged ไร้ความหมาย

Title: ไร้ความหมาย / Rai Kwahm Mai (Meaningless)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: OST Club Friday the Series 10
Year: 2018

เหมือนโลกมันพังทลายลงไปในหุบเหว
Meuan lohk mun pung talai long bapi ni hoop way
It’s like the world has collapsed in a sinkhole
ภาพฝันที่เคยวาดไว้ ถูกเธอทำลายจนแหลกเหลว
Pahp fun tee koey waht wai took tur tum lai jon laek leo
My dreams that I once created were destroyed by you until they were crushed into smithereens
เมื่อรักที่เคยใฝ่ฝัน ที่แท้ไม่ได้มีเพียงแค่ฉันที่เธอ เผลอใจ
Meua ruk tee koey fai fun tee tae mai dai me epiang kae chun tee tur plur jai
When the love that I once dreamed of in reality wasn’t just me whom you were careless with

ต้นเหตุมันคืออะไร ก็ไม่ต่างกันแล้ว
Dton het mun keu arai gor mai dtahng gun laeo
Whatever the cause, it’s no different
คำอธิบายใดๆ ไม่ทำให้ความเจ็บมันแผ่ว
Kum attibai dai dai mai tum hai kwahm jep mun paeo
There’s no explanation that lessens the pain
กี่คนที่เธอครอบครอง กี่แผลที่ฉันต้องคอยประคอง
Gee kon tee tur kraup kraung gee plae tee chun dtaung koy bprakaung
However many people you possess, however many scars I must bear
ต้องทน ให้ไหว
Dtaung ton hai wai
I must be able to endure it

(*) เจ็บ จุก จนลืมหายใจ
Jep jook jon leum hai jai
The pain chokes me until I forget to breathe
ปวดร้าว จนเกินจะรับไหว
Bpuat rao jon gern ja rup wai
It hurts too much to bear

(**) แค่รักเพียงคนๆ เดียว เธอทำไม่ได้
Kae ruk piang kon kon diao tur tum mai dai
You can’t just love one person
นี่คือรักภาษาอะไร ตอบฉันได้ไหมที่รัก
Nee keu ruk pahsah arai dtaup chun dai mai tee ruk
In what language is this love? Please answer me, darling
ได้แต่แค้นตัวเอง และเสียใจ
Dai dtae kaen dtua eng lae sia jai
I can only be angry with myself and sad
ที่เคยไว้ใจคนที่มักมาก
Tee koey wai jai kon tee muk mai
For once trusting someone so promiscuous
ต่อให้รักเธอมากแค่ไหน
Dtor hai ruk tur mahk kae nai
No matter how much I love you
ก็ไร้ความหมาย เมื่อเธอนอกใจ
Gor rai kwahm mai meua tur nauk jai
It’s meaningless when you’re unfaithful

แค่บอกฉันดีไม่พอ ยังดีกว่าแบบนี้
Kae bauk chun dee mai por yung dee gwah baep nee
Just telling me that I’m not good enough is still better than this
แค่บอกว่าเราเลิกกัน ฉันพร้อมตัดใจไปด้วยดี
Kae bauk wah rao lerk gun chun praum dtut jai bpai duay dee
Just tell me that we’re breaking up and I’m ready to give you up amicably
นอกใจไม่ใช่กรุณา หยุดย่ำยีใจฉันจนไร้ค่าไปมาก กว่านี้
Nauk jai mai chai garoonah yoot yum yee jai chun jon rai kah bpai mahk gwah nee
Being unfaithful isn’t being kind, stop attacking my heart until it’s even more worthless

(*,**)

เพิ่งจะรู้ว่าความซื่อสัตย์
Perng ja roo wah kwahm seu sut
I’ve just learned that loyalty
มันเจ็บเหลือหลาย
Mun jep leua lai
Is so painful

   

PRODUCER ธิติวัฒน์ รองทอง
Co-Producer หมอเอิ้น พิยะดา
คำร้อง ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง/เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง
Mix and master : ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล@DBS Studios
ร้องประสาน : ธิติวัฒน์ รองทอง