ไม่ได้ไปต่อ

All posts tagged ไม่ได้ไปต่อ

Title: ไม่ได้ไปต่อ / Mai Dai Bpai Dtor (Can’t Go On)
Artist: Fool Step
Album: [Single]
Year: 2020

มันเหลือเพียงความรัก ให้เราได้กอดไว้
Mun leua paing kwahm ruk hai rao dai gaut wai
All that’s left is love, making us able to hug each other
ทั้งทั้งที่ก็รู้ ว่าคงไม่ช่วยอะไร
Tung tung tee gor roo wah kong mai chuay arai
Even though we know that it won’t help anything
รักของเราสองคน เหนื่อยเกินไป
Ruk kraung rao saung kon neuay gern bpai
Our love is too exhausted

สุดท้ายความต่างกัน ก็กลายเป็นเหตุผล
Soot tai kwahm dtahng gun gor glai bpen het pon
In the end, our differences become the reason
ให้ยื้อจนสุดใจ ยังไงก็เกินจะทน
Hai yeu jon soot jai yung ngai gor gern ja ton
We try to suppress it with all our hearts, but no matter what, it’s too much to bear
เช็ดน้ำตาพูดคำร่ำลา ปลดปล่อยเรา ทั้งสองคน
Chet num dtah poot kum rum lah bplot bploy rao tung saung kon
Wipe your tears and say good-bye, release the two of us

ยิ่งฝืน ยิ่งทรมาน ยิ่งพยายาม ก็ยิ่งมีน้ำตา
Ying feun ying toramahn ying payayahm gor ying mee num dtah
The more we force things, the more torture it is, the more we try, the more tears
เราคงต้องยอมเลิกรา ให้ต่างคนได้มีทางอย่างที่ฝัน
Rao kong dtaung yaum lerk rah hai dtahng kon dai mee tahng yahng tee fun
We must be willing to break up and let each other follow the path of their own dreams

(*) มันคงจะดี ถ้ามีแค่เราสองคนกอดกันไว้
Mun kong ja dee tah mee kae rao saung kon gaut gun wai
It would be nice if there were only the two of us hugging
แต่สุดท้ายฉันไม่ได้ โชคดีขนาดนั้น
Dtae soot tai chun mai dai chohk dee kanaht nun
But in the end, I’m not that lucky
ไปต่อคงไม่ได้ รักไม่ได้ มันฝืนไม่ได้
Bpai dtor kong mai dai ruk mai dai mun feun mai dai
This can’t go on, we can’t be in love, it can’t be forced
เมื่อชีวิตเรา มีจุดหมาย ที่ต่างกัน
Meua cheewit rao mee joot mai tee dtahng gun
When our lives have different goals

ฉันขอให้เธอโชคดี และขอโทษที ที่ทำให้เสียใจ
Chun kor hai tur chohk dee lae kor toht tee tee tum hai sia jai
I wish you good luck, and I’m sorry for making you sad
เราไปด้วยกันไม่ได้ เราแค่รักกันหมดใจ ได้เท่านั้น
Rao bpai duay gun mai dai rao kae ruk gun mot jai dai tao nun
We can’t keep going on together, we can only love each other with all our hearts

มันคงจะดี ถ้ามีแค่เราสองคนกอดกันไว้
Mun kong ja dee tah mee kae rao saung kon gaut gun wai
It would be nice if there were only the two of us hugging
แต่สุดท้ายฉันไม่ได้ โชคดีขนาดนั้น
Dtae soot tai chun mai dai chohk dee kanaht nun
But in the end, I’m not that lucky
ไปต่อคงไม่ได้ รักไม่ได้ มันฝืนไม่ได้
Bpai dtor kong mai dai ruk mai dai mun feun mai dai
This can’t go on, we can’t be in love, it can’t be forced
เมื่อชีวิตเรา นั้นต่างกัน
Meua cheewit rao nun dtahng gun
When our lives are so different

ต้องปล่อยให้ การเดินทางของเราสองคนจบตรงนี้
Dtaung bploy hai gahn dern tahng kaung rao saung kon jop dtrong nee
We must let our journey end here
ปล่อยมือไป ทั้งที่ใจยังรักกัน
Bploy meu bpai tung tee jai yung ruk gun
Let go of my hand, even though our hearts are still in love
เมื่อชีวิตไม่ง่าย รักไม่ได้ มันฝืนไม่ได้
Meua cheewit mai ngai ruk mai dai mun feun mai dai
When life isn’t easy, we can’t be in love, it can’t be forced
ปลายทางของเรา นั้นมาไกล ได้แค่นั้น
Bplai tahng kaung rao nun mah glai dai kae nun
This is as close as we can get to our destination

ต้องปล่อยให้ วันเวลาของเรากลายเป็นภาพความหลัง
Dtaung bploy hai wun welah kaung rao glai bpen pahp kwahm lung
We must let our time become an image of the past
เธอกับฉันไม่ได้สร้างมาคู่กัน มันก็เท่านั้น
Tur gup chun mai dai sahng mah koo gun mun gor tao nun
You and I can’t create a couple, that’s all there is to it
ไปต่อคงไม่ได้ รักไม่ได้ มันฝืนไม่ได้
Bpai dtor kong mai dai ruk mai dai mun feun mai dai
This can’t go on, we can’t be in love, it can’t be forced
เมื่อชีวิตเรา มีจุดหมาย ที่ต่างกัน
Meua cheewit rao mee joot mai tee dtahng gun
When our lives have different goals
เมื่อชีวิตไม่ง่าย รักไม่ได้ มันฝืนไม่ได้
Meua cheewit mai ngai ruk mai dai mun feun mai dai
When life isn’t easy, we can’t be in love, it can’t be forced
ปลายทางของเรา นั้นมาไกล ได้แค่นี้
Bplai tahng kaung rao nun mah glai dai kae nun
This is as close as we can get to our destination

   

เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมน, ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ
ทำนอง: ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ
เรียบเรียง: Fool Step, พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

Ahh, this single is much better for them~ Love the energy behind the music and emotion in the lyrics. Seems like more effort was put into the music video as well. Perhaps they do have what it takes to break out into the music industry ^^