ไม่ให้เธอหายไป

All posts tagged ไม่ให้เธอหายไป

Title: ไม่ให้เธอหายไป / Mai Hai Tur Hai Bpai (I Won’t Let You Disappear)
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

ฟ้าที่เคยงดงามก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อบางคนหายไป
Fah tee koey ngot ngahm gor mai meuan derm meua bahng kon hai bpai
The sky that was once beautiful isn’t the same when someone disappears
เสียงเพลงที่เคยฟังกลับไม่รู้สึกว่าซึ้งเท่าไหร่
Siang pleng tee koey fung glup mai roo seuk wah seung tao rai
The music we once listened to ends up not feeling as touching as it did
มันนานแล้วมันนานผ่านฉันไปเหมือนลมปลิวไหว
Mun nahn laeo mun nahn pahn chun bpai meuan lom bpliew wai
It’s been a long time, a long time has passed like the blowing wind
เหมือนนาฬิกามันคงหยุดหมุนไปตามหัวใจ
Meuan nahligah mun kong yoot moon bpai dtahm hua jai
It’s like the clock has stopped turning, following my heart

(*) ฉันคิดถึงเธอจนลืมไปแล้ว ว่าเธอกับฉันเราเคยโกรธกันเมื่อไหร่
Chun kit teung tur jon leum bpai laeo wah tur gup chun rao koey groht gun meua rai
I miss you so much, I’ve forgotten that you and I were once angry at each other at some point
ได้เจอเธอก็ลืมไปแล้วว่ารอมานานเท่าไหร่
Dai jur tur gor leum bpai laeo wah ror mah nahn tao rai
Seeing you, I’ve forgotten how long I’ve been waiting
ได้มองตาก็ลืมไปแล้ว เหมือนเราไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ห่างกันไปไหน
Dai maung dtah gor leum bpai laeo meuan rao mai koey mai koey mai koey hahng gun bpai nai
Looking into your eyes, I’ve forgotten already, it’s like we’ve never, ever, ever been separated

(**) จับมือกันได้ไหม…ปล่อยให้เมื่อวานมันเป็นแค่เรื่องเมื่อวาน
Jup meu gun dai mai bploy hai meua wahn mun bpen kae reuang meua wahn
Please take my hand, let yesterday be just the matters of yesterday
กอดไว้…จากนี้จะไม่ให้เธอหายไปมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหม
Gaut wai jahk nee ja mai hai tur hai bpai mah bpen meuan derm ja dai mai
Hug me, from now on, I won’t let you disappear, can we get back together again?

ยังเหลืออีกตั้งมากมายอะไรที่รอให้เราทำด้วยกัน
Yung leua eek dtung mahk mai arai tee ror hai rao tum duay gun
There’s still so many things left that I’ve been waiting for us to do together
คำพูดที่เธอชอบฟังฉันเก็บเอาไว้รอเธอทุกวัน
Kum poot tee tur chaup fung chun gep ao wai ror tur took wun
I’ve kept the words that you liked listening to, waiting for you every day

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & เอิ๊ต ภัทรวี