ไม่ใช่เรื่องสมมติ

All posts tagged ไม่ใช่เรื่องสมมติ

Title: ไม่ใช่เรื่องสมมติ / Mai Chai Reuang Sommoot (Not a Hypothetical Situation)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า
Year: 2019

รู้ตัว ฉันตกหลุมรักเธอ
Roo dtua chun dtok lom ruk tur
ealize I’ve fallen in love with you
รู้ตัว ว่าฉันไม่ใช่แค่แกล้งทำ
Roo dtua wah chun mai chai kae glaeng tum
Realize that I’m not just pretending
รู้ตัว แอบมองเธอใจก็สั่น
Roo dtua aep maung tur jai gor sun
Realize that when I sneak a peek at you, my heart pounds
รู้ตัว ความรักนี้เป็นของจริง
Roo dtua kwahm ruk nee bpen kaung jing
Realize this love is real

(*) เห็นบ้างไหม ที่ฉันสบตา
Hen bahng mai tee chun sop dtah
Do you see me looking into your eyes?
เรียกหาแต่เธอทุกวินาที
Riak hah dtae tur took winahtee
I’m crying out for you at every second
ฉันต้องการจะมีเธอทุกที่ ที่ฉันไป
Chun dtaung gahn ja mee tur took tee tee chun bpai
I want to have you at every place I go
เธอจะพอรู้บ้างไหม
Tur ja por roo bahng mai
Is it enough for you to know?

(**) ไม่อยากให้มันเป็นเพียงความรักที่เป็นแค่เรื่องสมมติ
Mai yahk hai mun bpen piang kwahm ruk tee bpen kae reuang sommoot
I don’t want this to be just a hypothetical love
คือความจริงที่แสนจะตรงจากใจฉันที่สุด
Keu kwahm jing tee saen ja dtrong jahk jai chun tee soot
It’s the truth that comes straight from the depths of my heart
ที่มันไม่ใช่แสดง คำพูดที่ไม่เคยแกล้งพูดมัน ว่าฉันรักเธอ
Tee mun mai chai sadaeng kum poot tee mai koey glaeng poot mun wah chun ruk tur
It’s not just a show, “I love you” is a phrase that I’ve never teasingly said
ไม่ใช่ความรักที่เป็นแค่เรื่องสมมติ
Mai chai kwahm ruk tee bpen kae reuang sommoot
It’s not just a hypothetical love
อยากให้เธอรับรู้ว่ามันจริงมากที่สุด
Yahk hai tur rup roo wah mun jing mahk tee soot
I want you to acknowledge that it’s so real
คือความในใจที่ฉันไม่อยากมีเธอแค่ความฝัน
Keu kwahm nai jai tee chun mai yahk mee tur kae kwahm fun
In my heart, I don’t want you to be just a dream
คงไม่ขอมากไป อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอมันคือเรื่องจริง
Kong mai kor mahk bpai yahk hai roo wah chun rukt ur mun keu reuang jing
I won’t ask for too much, I want you to know that me loving you is a real situation

รู้ดี ว่าเธออาจไม่แน่ใจ
Roo dee wah tur aht mai nae jai
I know full well that you might be uncertain
รู้ดี แต่มันก็คือเรื่องจริง
Roo dee dtae mun gor keu reuang jing
I know full well, but this is a real situation

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear