ไม่ใช่เทวดา

All posts tagged ไม่ใช่เทวดา

Title: ไม่ใช่เทวดา / Mai Chai Taywadah (Not a God)
Artist: Peter Song Thai (ปีเตอร์ ทรงไทย)
Album: OST นักสู้เทวดา / Nuk Soo Taywadah
Year: 2018

ทางที่ต้องเจอมันจะอันตราย
Tahng tee dtaung jur mun ja undtarai
The path I must face will be dangerous
ก็ไม่หวั่นไม่ไหว จะยากแค่ไหน มันต้องวัดกัน
Gor mai wun mai wai ja yahk kae nai mun dtaung wut gun
But I’m unshaken, however difficult i’t’ll be, it must test us
เอาความจริงใจไว้ให้เป็นประกัน
Ao kwahm jing jai wai hai bpen bpragun
Take my sincerity as my guarantee
ว่าในใจของฉัน มีเธอ คนเดียวไม่คิดมีใคร
Wah nai jai kaung chun mee tur kon diao mai kit mee krai
That in my heart, I have only you, and I haven’t thought of having anyone else

(*) อุปสรรคจะมากมายฉันก็ไม่หวาดหวั่น
Oobpasak ja mahk mai chun gor mai waht wun
There may be many obstacles, but I’m not afraid
วางเดิมพันไว้ด้วยหัวใจ
Wahng derm pun wai duay hua jai
I’m gambling my heart
คำว่ากลัว ว่าแพ้ ไม่มีในใจ
Kum wah glua wah pae mai mee nai jai
Fear or failure don’t exist in my heart

(**) ต่อให้คนอย่างฉันอาจไม่ใช่เทวดา
Dtor hai kon yahng chun aht mai chai taywadah
Even though a guy like me might not be a god
แต่ฉันจะสู้และทำทุกทางให้ได้เธอมา ไม่เกรงกลัวอะไร
Dtae chun ja soo ja tum took tahng hai dai tur mah mai greng glua arai
I’ll fight and do everything to get you, I’m not afraid of anything
ต่อให้มันจะสูงแค่ไหน จะปีนไปหา
Dtor hai mun ja soong kae nai ja bpeen bpai hah
No matter how high it is, I’ll climb up
ไขว่คว้าเธอนั้นลงมา ไม่ว่าจะยากเท่าไหร่
Kwai kwah tur nun long mah mai wah ja yahk tao rai
I’ll grab you and pull you to me, no matter how difficult it is
เพราะหัวใจฉันมันรักเธอ
Pror hua jai chun mun ruk tur
Because my heart loves you

มีเธอคนเดียวเป็นพลังให้ฉัน
Mee tur kon diao bpen palung hai chun
I have only you as my energy
พร้อมที่จะฝ่าฟัน ฝนฟ้า พายุ ให้พ้นมันไป
Praum tee ja fah fun fon fah pahyoo hai pon mun bpai
I’m ready to fight the rain and the storms to get beyond them

(*,**,**)

   

คำร้อง The Must
ทำนอง/เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง