ไม่ใช่คนที่ใช่

All posts tagged ไม่ใช่คนที่ใช่

Title: ไม่ใช่คนที่ใช่ / Mai Chai Kon Tee Chai (Not the One)
Artist: ETC
Album: OST รูปทอง / Roop Taung
Year: 2018

หนึ่งคนทำทุกอย่าง
Neung kon tum took yahng
One person does everything
ก็ยอมได้ทุกอย่าง
Gor yaum dai took yahng
And gives in to everything
แต่ไม่มีใครต้องการสักคน
Dtae mai mee krai dtaung gahn suk kon
But no one wants them

อีกคนคือทุกอย่าง
Eek kon keu took yahng
Another person is everything
เกิดเป็นคนสำคัญ
Gert bpen kon sumkun
They were born an important person
ช่างง่ายดายอะไรอย่างนั้น
Chahng ngai dai arai yahng nun
Everything is so simple like that
ไม่ต้องทำสิ่งใด
Mai dtaung tum sing dai
There’s no need to do anything

(*) ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหม
Gor dtaung yaum rup kwahm jing chai mai
We must accept the truth, right?
ที่ได้แค่นี้
Tee dai kae nee
This is all we get

(**) ไอ้เราไม่ใช่คน ที่ใช่
Ai rao mai chai kon tee chai
We’re not the right people
ที่สุดก็ต้องไป ใช่หรือเปล่า
Tee soot gor dtaung bpai chai reu bplao
So we must go, right?
ยังเฝ้าถามตัวเองอยู่
Yung fao tahm dtua eng yoo
I’m still asking myself
ที่ทำๆ อยู่ ไม่รู้เพื่ออะไร
Tee tum tum yoo mai roo peua arai
I don’t know what I’m still doing this for
ก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่
Gor rao mun kae kon tee mai chai
We’re just wrong people
แหละจุดยืนฉันควร อยู่ตรงไหน
Lae joot yeun chun kuan yoo dtrong nai
So where should I stand?
ต่อให้พยายามกี่ครั้ง หรือเท่าไร
Dtor hai payayahm gee krung reu tao rai
However many times I try
ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ เสมอ
Mai chai keu mai chai samur
Wrong is always wrong

หนึ่งคนเป็นแค่เศษ
Neung kon bpen kae set
One person is just a fraction
ส่วนเกินในสายตา
Suan gern nai sai dtah
An extra piece in your eyes
แค่อยากเป็นคนที่พอมีค่า บ้างได้ไหม
Kae yahk bpen kon tee por mee kah bahng dai mai
I just want to be someone worth something

(*,**)

ทุกสิ่งที่ฉันทำอยู่
Took sing tee chun tum yoo
Everything I do
ไม่มีความหมายเลยใช่ไหม
Mai mee kwahm mai loey chai mai
Is meaningless, isn’t it?
เพราะสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
Pror sing tee chun bpen yoo
Because what I am
มันไม่ใช่ เขา
Mun mai chai kao
Isn’t them

(**)

   

เนื้อร้อง : ปิง จิรวัฒน์, หนึ่ง ETC
ทำนอง : ปิง จิรวัฒน์, หนึ่ง ETC
เรียบเรียง : บี ETC, หนึ่ง ETC, โซ่ ETC