ไม่แรดอยู่ยาก

All posts tagged ไม่แรดอยู่ยาก

Title: ไม่แรดอยู่ยาก / Mai Raet Yoo Yahk (It’s Hard if You’re Not Slutty)
Artist: Jah (จ๊ะ) R-Siam
Album: [Single]
Year: 2019

สวยเงียบๆทุกกระเบียดนิ้วแบบไทย
Suay ngipa ngiap took grabiat niew baep thai
It’s Thai style for pretty girls to be silent down to their fingertips
นอนนิ่งๆเป็นเสาไฟ ไม่ค่อยหือค่อยอือ
Naun ning ning bpens ao fai mai koy heu koy eu
They sleep stiff as a pole, not moaning or groaning
สู้ไม่ได้กับแรดออกกำลังกาย
Soo mai dai gup raet auk gumlung gai
They can’t fight against a trained slut
วิ่งตามผู้ชาย แรดสายอ่อยสายตื้อ
Wing dtahm poo chai raet suay oey sai dteu
Chasing guys, an alluring slut

(*) ชะนี ไม่ประสีประสา ไม่ค่อยหวือหวา เรื่องนั้นเท่าไหร่
Chanee mai bprasee bprasah mai koy weu wah reuang nun tao rai
Gibbons don’t really understand the way of the world, they’re just not all that eye-catching
เสร็จโจรสิคะ ไม่ทันหล่อนหรอกนะ
Set john si ka mai tun laun rauk na
So I’m finishing this theft, she just can’t compete
แย่งไปนาบซะ ปาดเค้กเข้าเส้นชัย
Yaeng bpai nahp sa bpaht kek kao sen chai
I’ll snatch him and steamroll her, frosting my cake at the finish line

(**) ไม่แรดอยู่ยาก แรดมากอยู่ได้
Mai raet yoo yahk raet mahk yoo dai
It’s hard if you’re not slutty, big sluts know how to live
ผู้ชายส่วนใหญ่แพ้ทางดาวยั่ว
Poo chai suan yai pae tahng dao yua
Most guys have a weak spot for temptresses
ไม่แรดอยู่ยาก หรือ ต้องแรดมากๆผู้ชายถึงไม่พราก
Mai raet yoo yahk reu dtaung raet mahk mahk poo chai teung mai prahk
It’s hard if you’re not slutty, you gotta be real slutty, if there’s a guy who won’t leave his girl
งั้นอยู่ยาก (งั้นอยู่ลำบาก)…..พวกแรดชอบพรากผัว
Ngun yoo yahk (ngun yoo lumbak) puak raet chaup prahk pua
That’s hard (That’s troublesome), we sluts like separating couples

เปิดเกมรุก เปิดเกมเริ่มก่อนได้นี่
Bpert game rook bpert game rerm gaun dai nee
Let’s start this competition, you can go first
งั้นก็ลองดูสิ ไม่ผิดผีหรอกจ้า
Ngun gor laung doo si mai pit pee rauk jah
Is that all you’ve got? Check this out, it’s not going too far
ถ้ายังทื่อ ซื่อบื้อไม่เปลี่ยนสไตล์
Tah yung teu seu beu mai bplian style
If you remain dumb and stupid and don’t change your style
โดนใครแย่งไป งั้นอย่าบ่นอีกน้า
Dohn krai yaeng bpai ngun yah bon eek nah
Someone’s going to steal him from you, and then you have no right to complain anymore

(*,**,**,**,**,**)

   

คำร้อง /ทำนอง : กำแหง เกรียงไกรธรณี
เรียบเรียง: กันตภณ วิเตียนจม

   

The word แรด used literally means “rhinoceros”, but that’s slang for a girl who not only very aggressively vies for sexual attention from men, but is also very jealous and territorial and will fight off other females. Is there a better way to translate it other than slutty? I’m not sure.
But hey, I’ve got to hand it to Jah, at least she’s no longer trying to pass herself off as a serious artist and is embracing herself as someone who’s selling sexuality above anything else, and that this is her personality and she just wants attention, and I can totally respect that haha 😀 It actually makes me like her more haha, don’t try to act like something you’re not, be yourself and own it!