ไม่เห็นเป็นไร

All posts tagged ไม่เห็นเป็นไร

Title: ไม่เห็นเป็นไร / Mai Hen Bpen Rai (I Don’t See What the Problem Is)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

น้ำตาล รู้นะว่าเกินไปหน่อย
Num dtahn roo na wah gern bpai noy
I know that there’s such a thing as too much sugar
น้ำตา เปลืองไปไม่มีประโยชน์
Num dtah bpleuang bpai mai mee bprayoht
It’s pointless to waste tears
น้ำลาย ถ้ามาให้โดนจะโกรธ
Num lai tah mah hai dohn ja groht
If someone spit on you, you’d be angry

(*) น้ำดำ ทุกครั้งก็ดำตลอด
Num dum took krung gor dum dtalaut
Dark soda is always dark every time
น้ำนอง บ่นไม่มีประโยชน์
Num naung bon mai mee bprayoht
Everyone complains about how pointless flooding is
น้ำใจ สักนิดเถอะนะได้โปรด
Num jai suk nit tur na dai bproht
Please show a little compassion

(**) อารมณ์ดีก็มาร้องเพลงกัน
Ahrom dee gor mah raung pleng gun
If you’re in a good mood, come sing a song with me
วันเพลินเพลินก็มาร้องเพลงไป
Wun plern plern gor mah raung pleng bpai
On happy days, come sing a song
ใครเป็นใครก็ไม่เห็นเป็นไร
Krai bpen krai gor mai hen bpen rai
Whoever anyone is, I don’t see what the problem is

ทั้งปี คิดแล้วบางทีก็เบื่อ
Tung bpee kit laeo bahng tee gor beua
All year sometimes we get tired of thinking
ทั้งงาน ทำยังไม่ทันสักอย่าง
Tung ngahn tum yung mai tun suk yahng
Every job is still not done on time
ทั้งคน คิดถึงทุกทีที่ห่าง
Tung kon kit teung took tee tee hahng
Every person misses something every time they’re far away

(***) ทั้งที คิดแล้วก็ทำไปเถอะ
Tung tee kit laeo gor tum bpai tur
At every chance, think and act
ทั้งเพลง อยากให้ฟังได้โปรด
Tung pleng yahk hai fung daibproht
The whole song, I want you to please listen to it
ทั้งใจ รู้ไว้ว่ายกให้หมด
Tung jai roo wai wah yok hai mot
Remember that I’m lifting my entire heart to you

(****) อารมณ์ดีก็มาร้องเพลงกัน
Ahrom dee gor mah raung pleng gun
If you’re in a good mood, come sing a song with me
วันเพลินเพลินก็มาร้องเพลงไป
Wun plern plern gor mah raung pleng bpai
On happy days, come sing a song
เธอไม่รักก็ไม่เห็นเป็นไร
Tur mai ruk gor mai hen bpen rai
If you don’t love me, I don’t see what the problem is

(*,***,****,**)

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Robert J Sedky
Producer : Charles Fisher

   

It’s interesting that every time a ToR+ song doesn’t have ToR+’s usual sweetness and unique vibe to it, I check the credits and sure enough, it was completely written by other people. I wonder why he’s been outsourcing the creations of his songs lately.