ไม่เป็นไร

All posts tagged ไม่เป็นไร

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: Blackhead
Album: Handmade
Year: 2003

จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา จะกี่ครั้งที่เธอจะจากไป ฉันทนรับไหว
Ja gee krung tee tur dern lgup mah ja gee krung tee tur ja jahk bpai chun ton rup wai
However many times you come back, however many times you leave, I can put up with it
และอีกครั้งที่เธอไม่พูดจา เธอกลับทำเฉยชาหมางเมินใส่ ยังพอรับได้
Lae eek krung tee tur mai poot jah tur glup tum choey chah mahng mern sai yung por rup dai
And again, when you don’t speak and you end up acting indifferent and irritated, it’s still enough for me to accept

(*) แต่กี่พันครั้งที่ต้องทน มันเจ็บปวดจนน้ำตาเอ่อ
Dtae gee pun krung tee dtaung ton mun jep bpuat jon num dtah ur
But the thousands of times that I must put up with it, it hurts to the point of tears
กับสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอ ก็ไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหน
Gup sing tee chun tum peua tur gor mai roo ja ton dai nahn kae nai
With the things that I do for you, I don’t know how long I can endure it

(**) ฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหว หัวใจฉันถูกคนทำร้าย
Chun piang kae jep jon ton mai wai hua jai chun took kon tum rai
I’m just hurting until I can’t take it, my heart has been hurt by someone
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย ไม่เคยบอกใครทั้งนั้น
Jep chum ja bpen ja dtai mai koey bauk krai tung nun
It hurts to live or die, I never tell anyone
ฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ ความเจ็บช้ำทุกข์ทรมาน
Chun piang mai yahk hai krai dai rup roo kwahm jep chum took toramahn
I just don’t want to let anyone know about my torturous, suffering pain
ฉันหนีความจริงมานานด้วยการปิดบัง (ด้วยคำว่าไม่เป็นไร)
Chun nee kwahm jing mah nahn duay gahn bpit bung (duay kum wah mai bpen rai)
I’ve been running from the truth for so long with secrecy (with the words “it’s okay”)

คำว่ารักที่เธอเคยบอกกัน ฉันไม่คิดว่าเธอหมายถึงมัน รักกันบ้างไหม
Kum wah ruk tee tur koey bauk gun chun mai kit wah tur mai teung nun ruk gun bahng mai
I never thought you meant the loving words you used to tell me, do you love me?
ถ้าไม่รักไม่ควรจะเอ่ยมา บอกแค่เพียงคำลาแล้วเดินไป ยังพอรับได้
Tah mai ruk mai kuan ja oey mah bauk kae piang kum lah laeo dern bpai yung por rup dai
If you don’t love me, you shouldn’t say you do, just tell me good-bye and leave, it’s still enough for me to accept

(*,**)

ที่ฉันต้องทนต้องยอมเธออยู่เสมอ ก็เพราะฉันรักเธอ
Tee chun dtaung ton dtaung yaum tur yoo samur gor pror chun ruk tur
I must always put up with you and give in to you because I love you
อย่างที่ไม่เคยให้กับใคร อยากให้เธอเข้าใจสักครั้ง
Yahng tee mai koey hai gup krai yahk hai tur kao jai suk krung
Like I’ve never been with anyone else before, I want you to understand this for once

(*,**,**)

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
ทำนอง : BLACKHEAD
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2016

baby.. I’ll love you forever…

ไม่เป็นไร รู้ว่าเธอต้องไป
Mai bpen rai roo wah tur dtaung bpai
It’s okay, I know you must go
เข้าใจแล้วว่ารักของเรา มันเก่าเกินไป เก่าเกินไป
Kao jai laeo wah ruk kaung rao mun gao gern bpai gao gern bpai
I understand that our love is too old, it’s too old
เมื่อเธอรักเขา วันนี้เธอรักเขาหมดหัวใจ
Meua tur ruk kao wun nee tur ruk kao mot hua jai
When you love him, today you love him with all your heart
ก็ดีแล้ว ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย ฉันไม่อยากฟัง
Gor dee laeo mai dtaung attibai arai mahk mai chun mai yahk fung
It’s fine, there’s no need to explain anything, I don’t want to hear it

(*) เมื่อสิ่งที่ฉันทำให้เธอทั้งหมด
Meua sing tee chun tum hai tur tung mot
When every last thing I’ve done for you
แต่เธอกลับมองไม่เห็น
Dtae tur glup maung mai hen
You’ve ended up not seeing
ไม่มี ไม่มี ฉันอยู่ในหัวใจ
Mai mee mai mee chun yoo nai hua jai
You don’t have me, don’t have me in your heart

ต่อจากนี้จะไปให้ไกล
Dtor jahk nee ja bpai hai glai
From now on, I’ll go far away
ไปให้พ้นให้ไกลจากใจของเธอ
Bpai hai pon hai glai jahk jai kaung tur
I’ll get far away from your heart
เธอรักเขาสักเท่าไร
Tur ruk kao suk tao rai
However much you love him
หรือเขาสำคัญแค่ไหน
Reu kao sumkun kae nai
Or however important he is
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Just let our love become a thing of the past

ไม่เป็นไร ไม่รักกันก็โยนทิ้งไป
Mai bpen rai mai ruk gung or yohn ting bpai
It’s okay, if you don’t love me, throw me away
ไม่ต้องสนเพราะคนที่ต้องทนกับความเสียใจ
Mai dtaung son pror kon tee dtaung ton gup kwahm sia jai
You don’t have to care because the person who has to deal with the sadness
มันไม่ใช่เธอ
Mun mai chai tur
Isn’t you

(*)

(**) ต่อจากนี้จะไปให้ไกล
Dtor jahk nee ja bpai hai glai
From now on, I’ll go far away
ไปให้พ้นให้ไกลจากใจของเธอ
Bpai hai pon hai glai jahk jai kaung tur
I’ll get far away from your heart
เธอรักเขาสักเท่าไร
Tur ruk kao suk tao rai
However much you love him
หรือเขาสำคัญแค่ไหน
Reu kao sumkun kae nai
Or however important he is
ฉันไม่อยากรับรู้
Chun mai yahk rup roo
I don’t want to know
หนึ่งชีวิตที่เคยมีเธอ
Neung cheewit tee koey mee tur
I had you once in my life
แต่จากนี้ฉันคงต้องเจอแต่ความเสียใจ
Dtae jahk nee chun kong dtaung jur dtae kwahm sia jai
But from now on, I must face only sadness
วันนี้ฉันใจสลาย เพราะฉันไม่มีความหมาย
Wun nee chun jai salai pror chun mai mee kwahm mai
Today my heart is breaking because I’m meaningless
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Let our love become a thing of the past

(**)

(วันนี้ฉันใจสลาย เพราะฉันไม่มีความหมาย)
Wun nee chun jai salai pror chun mai mee kwahm mai
Today my heart is breaking because I’m meaningless
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Let our love become a thing of the past

ไม่เป็นไร
Mai bpen rai
It’s okay

   
เนื้อร้อง : แอร์ ลิ่มสกุล / อธิศ อมรเวช / ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : แอร์ ลิ่มสกุล
เรียบเรียง : The mousses / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
*Sigh* I still miss the days when the Mousses sang happy songs. I know I say that EVERY TIME they come out with a new single, but I’m still hoping that some day, SOME DAY, they might surprise me and return to their old happy-go-lucky classic rock style of their early days that made me originally fall in love with them.
Sorry, not impressed with this release… I want to be, but… sorry. It’s just, dark and brooding bands are a dime a dozen, and while such emotions as dealing with getting dumped like this song are something everyone has to go through, and it’s nice to express it, sing along, and commiserate, ALL of the Mousses singles over the past several years have been about break-ups and dying relationships, every last one. Can we please sing about something else next time, just for the sake of variety? I also just don’t think Air has the voice for such an emo rock song, with his voice falling flat and cracking when he tried to hit long high notes in this. The music was nice, though~ I’ll give it that~ Lovely guitar solo 🙂 And at least the music video gave it more of a positive feel, with the girl moving on after the pain. The whole release in general could have definitely been worse~

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: Lipta ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อรักมาถึงวันที่ต้องลา เมื่อรักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเอง
Meua ruk mah teung wun tee dtaung lah meua ruk mah teung wun tee dtaung jahk chun eng
When I loved you until the day we had to say good-bye, when I loved you until the day you had to leave me
ไม่เคยคิด ว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้
Mai koey kit wah cheewit dtaung jep yahng nee
I never thought that life would hurt like this
เมื่อรักเราก็ทำดีที่สุด แต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุด รั้งเธอ เอาไว้
Meua ruk rao gor tum dee tee soot dtae teung welah tee kong dtaung yoot rung tur ao wai
When our love did the best it could, but it’s time to stop holding you back
เพราะเธอเลือกจะจากไป
Pror tur leuak ja jahk bpai
Because you chose to leave

(*) เคยรักกันมากแค่ไหน แต่เมื่อต้องห่างกันไป
Koey ruk gun mahk kae nai dtae meua dtaung hahng gun bpai
However much I used to love you, when we must be separated
สุดท้าย คงต้องปล่อยมือกันไป
Soot tai kong dtaung bploy meu gun bpai
In the end, I must let go of your hand

(**) ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรั้งมันเอาไว้
Mai mee het pon arai tee ja rung mun ao wai
There’s no reason to hold you back
ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสียดายเวลาที่เรารักกัน
Gor mai bpen rai mai bpen rai mai dtaung sia dai welah tee rao ruk gun
It’s okay, it’s okay, there’s no need to regret the time we were in love

Yeah, Alright
Yeah, all right
ไม่เป็นไร Baby ถ้าเธอจะไป I know
Mai bpen rai baby tah tur ja bpai I know
It’s okay, baby, if you leave, I know
คิดแต่เกิด Memory เอาไว้ในใจของคุณ
Kit dtae gert memory ao wai nai jai kaung koon
Thinking only creates memories in your heart
ไม่ต้องไปเสียดายเวลา
Mai dtaung bpai sia dai welah
You don’t have to go regretting the time
ไม่ต้องไปเสียหรอกน้ำตา นะหยุดซะ ทราบ
Mai dtaung bpai sia rauk num dtah na yoot sa sahp
There’s no need to waste tears, stop, I know
It’s all good Cupid เล่น Stupic ให้เรารักกัน
It’s all good cupid len stupid hai rao ruk gun
It’s all good, Cupid was playing stupid and made us love each other
ตอนจบมาดึงลูกศรออก แล้วบอกให้เรานั้นแยกกัน
Dtaun jop mah deung look sorn auk laeo bauk hai rao nun yaek gun
In the end, he pulled the arrow out and told us to break up
God damn it แต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณ
God damn it dtae mai bpen rai nai meua koon
God damn it, but it’s okay when you’ve
ตัดสินใจ กับเส้นทางที่เธอจะไป aha
Dtut sin jai gup sen tahng tee tur ja bpai aha
Decided what path you’re going to take, aha

(*,**,*,**)

ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรั้งเธอเอาไว้
Mai mee het pon arai tee ja rung mun ao wai
There’s no reason to hold you back
ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสียดายเวลาที่เรารักกัน
Gor mai bpen rai mai bpen rai mai dtaung sia dai welah tee rao ruk gun
It’s okay, it’s okay, there’s no need to regret the time we were in love

   
Written, Composed and Arranged : Lipta
Additional rap lyrics : UrboyTJ

Title: ไม่เป็นไร / Mai Pen Rai (All Good)
Artist: Timethai ft. TJ 3.2.1
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ไม่เป็นอะไรถ้าเธอต้องการจะไป ไม่เป็นอะไร ไม่ตายนะ baby
Mai bpen arai tah tur dtaung gahn ja bpai mai bpen arai mai dtai na baby
It’s okay if you want to go, it’s all good, I won’t die, baby
ถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ดีเขา Makes you cry
Tah yoo dtrong nun mai dee kao makes you cry
If it’s not so good there and he makes you cry
ก็กลับมาหาฉันได้นะ Baby You can come back
Gor glup mah hah chun dai na baby you can come back
You can come back to me, baby, you can come back

อาจจะเหงา อาจจะเศร้าในบางที อาจจะเผลอคิดถึงเธอ บางนาที
Aht ja ngao aht ja sao nai bahng tee aht ja plur kit tueng tur bahng nahtee
I might be lonely, I might be sad sometimes, I might carelessly think of you at some moments
แต่ฉันก็รู้ว่าเธอคงจะสบายดี ส่วนฉันยังคงเหงามาหลายปี
Dtae chun gor roo wah tur kong ja sabai dee suan chun yung kong ngao mah lai bpee
But I know you’re probably doing well, as for me, I’ll still probably be lonely for many years
ตอนนี้เธอ ตอนนี้เธอ จะอยู่ที่ไหน เธอจะคิด เธอคิดถึง ฉันบ้างไหม
Dtaun nee tur dtaun nee tur ja yoo tee nai tur ja kit tur kit teung chun bahng mai
Right now, right now, wherever you are, do you think of me? Do you miss me?
และข้างๆของเธอ เธอจะมีใคร เธอจะเหงาเหมือนกับฉันบ้างไหม
Lae kahng kahng kaung tur tur ja mee krai tur ja ngao meuan gup chun bahng mai
And do you have someone beside you? Are you lonely like me?

อยู่ได้ จัดให้ ความเหงามันมาแทนไม่มีเธอแค่ซักคนทนได้
Yoo dai jut hai kwahm ngao mun mah taen mai mee tur kae suk kon ton dai
I can live, I’ll adjust, the loneliness replaces not having you, I can take it
จัดไป แต่ถ้าเหงามาเมื่อไหรเธอค่อยกลับมาละกัน
Jut bpai dtae tah ngao mah meua rai tur koy glup mah la gun
I’m adjusting, but if you’re every lonely, you can come back
So I’ll be getting so drunk เพื่อจะลืมเธอ
So I’ll be getting so drunk peua ja leum tur
So I’ll be getting so drunk to forget you
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีทางจะลืมเธอ อยากจะเจอแค่ไหนก็ไม่มีวันจะได้เจอ
Mai wah ja tum arai gor mai mee tahng ja leum tur yahk ja jur kae nai gor mai mee wun ja dai jur
No matter what I do, there’s no way I’ll forget you, however much I want to see you, I’ll never be able to
u moving on to the new path now that u’re gone
You’re moving on a new path now that you’re gone

(*)

ถ้าเธอเหงา ถ้าเธอเศร้าในบางที ถ้าเธอเองไม่มีใคร u got me
Tah tur ngao tah tur sao nai bahng tee tah tur eng mai mee krai you got me
If you’re lonely, if you’re ever sad, if you don’t have anyone else, you’ve got me
วันที่เขาได้ทำเธอช้ำ just call me เธอน่าจะได้ดีกว่าเนี้ย ขอโทษที
Wun tee kao dai tum tur chum just call me tur nah ja dai dee gwah nia kor toht tee
When he hurts you, just call me, you deserve better than this, I’m sorry
ตอนนี้เธอ ตอนนี้เธอ จะเป็นยังไง เธอจะคิด เธอจะคิด ถึงฉันไหม
Dtaun nee tur dtaun nee tur ja bpen yung ngai tur ja kit tur ja kit teung chun mai
Right now, right now, wherever you are, do you think of me? Do you miss me?
และไม่ว่าเวลามันจะผ่านไป ฉันยังคงเป็นของเธอเสมอ
Lae mai wah welah mun ja pahn bpai chun yung kong bpen kaung tur samur
And no matter how much time passes by, I’ll always be yours

ก็เอาเดะ คิดจะไปเธอก็ไป อยากจะกลับเธอค่อยกลับ u know?
Gor ao day kit ja bpai tur gor bpai yahk ja glup tur koy glup you know
Come on, if you’re thinking of going, go, if you want to come back, come back, you know?
ก็เอาเดะ ถ้าเธอเหงาไม่มีใคร เธอก็โทรมาละกัน
Gor ao day tah tur ngao mai mee krai tur gor toh mah la gun
Come on, if you’re lonely and don’t have anyone else, you can call me
So I’ll be getting so drunk เพื่อจะลืมเธอ
So I’ll be getting so drunk peua ja leum tur
So I’ll be getting so drunk to forget you
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีทางจะลืมเธอ อยากจะเจอแค่ไหนก็ไม่มีวันจะได้เจอ
Mai wah ja tum arai gor mai mee tahng ja leum tur yahk ja jur kae nai gor mai mee wun ja dai jur
No matter what I do, there’s no way I’ll forget you, however much I want to see you, I’ll never be able to
u moving on to the new path now that u’re gone
You’re moving on a new path now that you’re gone

(*)

It’s been so long my girl ถ้าเธอได้ยินเพลงนี้ช่วยโทรหากัน
It’s been so long my girl tah tur dai yin pleng nee chuay toh hah gun
It’s been so long, my girl, if you hear this song, please call me
แค่อยากให้เธอได้รู้ ว่าฉันยังรักเธออยู่
Kae yahk hai tur dai roo wah chun yung ruk tur yoo
I just want to let you know that I still love you
และไม่ว่านานแค่ไหน จะเป็นยังไง
Lae mai wah nahn kae nai ja bpen yung ngai
And no matter how long it’s been or how things will be
I got u, baby you know
I’ve got you, baby, you know

(*)

   
เนื้อร้อง ( Written ) : ทีเจ จิรายุทธ ผโลประการ ( TJ Jirayut Phaloprakarn ) For UnderDog
ทำนอง ( Composed ) : ทีเจ จิรายุทธ ผโลประการ ( TJ Jirayut Phaloprakarn ) For UnderDog
: แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ (Amp Achariya Dulyapaiboon) For UnderDog
เรียบเรียง ( Arranged ) : ทีเจ จิรายุทธ ผโลประการ ( TJ Jirayut Phaloprakarn ) For UnderDog

   
The sound’s not bad, I suppose. I like Timethai’s voice for R&B a lot, though the lyrics saying “it’s all good, go ahead and leave me, I’ll be fine, I’m just going to go get drunk to forget you” leave a bad taste in my mouth, and if I was the girl, I think I’d feel like I dodged a bullet getting out of that one haha.

Then there’s the music video. It’s been almost four months since the single’s initial release. That’s a long time to wait for just a music video with no storyline, just shots of Timethai singing. Maybe they tried really hard to think of a good story to portray with the MV, but couldn’t come up with anything and gave up. But it’s a pretty standard video for an R&B single, I guess. Then TJ 3.2.1 shows up. LOLLLL Did he become a homeless bum when Kamikaze dropped 3.2.1 or what??? I can’t stop laughing every time he pops up to do his terrible raps with his greasy, unwashed hair, ratty unkempt beard, and ripped, torn clothing. Eeesh :’D