ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม

All posts tagged ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม

Title: ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม / Mai Bpen Baep Nee Dai Mai (Can It Not Be Like This?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถ้ารู้ก็คงไม่รัก ที่รักเพราะว่าไม่รู้
Tah roo gor kong mai ruk tee ruk pror wah mai roo
If I knew, I probably wouldn’t love you, I love you because I didn’t know
หัวใจเธอมีคนอยู่ และอยู่ตรงนั้นมานาน
Hua jai tur mee kon yoo lae yoo dtrong nun mah nahn
Your heart has someone in it, and they’ve been there for a long time
เพิ่งรู้ว่ารักไม่ได้ ในตอนที่ห้ามใจไม่ทัน
Perng roo wah ruk mai dai nai dtaung tee ham jai mai tun
I just realized I can’t love you when it was too late to stop my heart
ปัญหาที่เกิดกับฉัน คือมันลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Bpunhah tee gert gup chun keu mun leum tur mai dai loey suk tee
The problem that I caused is that I can’t forget you at all

(*) ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหัวใจ ไม่รู้จะคิดถึงแต่เธอทำไม
Mai bpen baep nee dai mai hua jai mai roo ja kit teung dtae tur tum mai
Can my heart not be like this? I don’t know why I think only of you
พยายามจะคิดไปเรื่องอื่นแค่ไหน
Payayahm ja kit bpai reuang eun kae nai
However much I try to think about other things
ก็วนไปคิดเรื่องเธออยู่ดี
Gor won bpai kit reuang tur yoo dee
I end up going back to thinking about you
ไม่เป็นแบบฉันคงไม่เข้าใจ เมื่อมันกลับไม่ได้ ทางไปก็ไม่มี
Mai bpen baep chun kong mai kao jai meua mun glup mai dai tahng bpai gor mai mee
It’s not like I don’t understand, when things can’t go back and there’s no way to go
แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

ถ้าต้องเป็นความผิดใคร ก็ให้เป็นความผิดฉัน
Tah dtaung bpen kwahm pit krai gor hai bpen kwahm pit chun
If it’s anyone’s mistake, it’s mine
ที่เป็นคนเริ่มไหวหวั่น แล้วมันรักหมดใจ
Tee bpen kon rerm wai wun laeo mun ruk mot jai
For being the one who started to grow fond of you, then who fell in love with all my heart
ก็รู้ต้องยืนห่าง ห่าง ไม่ควรไปแทรกระหว่างใคร
Gor roo dtaung yeun hahng hahng mai kuan bpai saek rawahng krai
I know I must keep my distance, I shouldn’t insert myself between anyone
ทั้ง ทั้ง ที่เจ็บจะตาย ทำไมลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Tung tung tee jep ja dtai tummai leum tur mai dai loey suk tee
Even though it hurts to death, why can’t I forget you at all?

(*,*)

แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

   

คำร้อง-ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล