ไม่เคย

All posts tagged ไม่เคย

Title: ไม่เคย / Mai Koey (Never)
Artist: Old Fashioned Kid
Album: [Single]
Year: 2017

I
I never loved you
I’ll never like you
I’ll never care about you
Not even a little bit

You just left me
I don’t see what the big deal is
I don’t have any tears to shed

If you’re going to go, then go
Staying here is just a waste of time with me
That’s enough, you don’t have to worry about me

(*) And from now on, please remember that we
Never met
Never were in a relationship
And were never in love

(**) All that’s left is my heart
That won’t love anyone else anymore

I know
I know I must be strong
And let you go
Go with him

If you want to go, then go
Staying here is just a waste of time with me
And my love that disappointed you

(*,**)

I
I never loved you
I’ll never love you
I never loved you
I
I never loved you
I never loved you
I didn’t love you

   

Produced : Tin Napalai, Bill Piyatut H.
Lyrics : Tin Napalai
Arranged : Tin Napalai
Mixed & mastered : Jay Monthon

   

So I’m as big a fan of bitter, angry, passive-aggressive songs as anyone, but I feel like there’s a fine line between being cleverly harsh and just trying to repeatedly tell yourself things until you make yourself believe it. Which, perhaps is the whole premise of this song; the guy is trying to convince himself he doesn’t love the girl that dumped him and never did. But still, it was a little painful to listen to.

Title: ไม่เคย / Mai Koey (Never)
Artist: Synkornize
Album: Serial Number
Year: 2006

อาจจะเจอหน้าเธอ อาจจะได้คุยกัน
Aht ja jur nah tur aht ja dai kooey gun
I might see you, I might talk to you
แต่ละวันผ่านไปดูเหมือนเธอมีใจ
Dtae la wun pahn bpai doo meuan tur mee jai
Each day that passes by seems like you have feelings for me
แต่ไม่รู้ทำไม ว่าลึกๆข้างใน
Dtae mai roo tummai wah leuk leuk kahng nai
But I don’t know why, deep down inside
มันปวดร้าวและรู้สึกได้กับความเฉยชา
Mun bpuat rao lae roo seuk dai gup kwahm choey chah
It hurts, and I feel your indifference

(*) ที่เธอมีให้กัน ให้กับฉันมานาน
Tee tur mee hai gun hai gup chun mah nahn
What you’ve given me, given me for so long
สิ่งที่เหมือนจะหวานแต่กลายเป็นภาพลวง
Sing tee meuan ja wahn dtae glai bpen pahp luang
The things that seemed sweet, but seemed like an illusion
เธอไม่คิดจริงจัง เหมือนที่ฉันจริงใจ
Tur mai kit jing jung meuan tee chun jing jai
You were never serious like I was sincere
ยิ่งนานเท่าไหร่ในใจมันยิ่งรับรู้ความจริง
Ying nahn tao rai nai jai mun ying rup roo kwahm jing
The longer things go on, the more my heart realizes the truth

(**) ว่าฉันไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอ
Wah chun mai koey dai yoo nai cheewit kaung tur
That I was never in your life
เป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตน
Bpen yoo samur gor kae kont ee mai koey mee dtua dton
It’s always been like this, I was just a person who was never visible to you
ในความฝันของเธอ แค่ผ่านมา และผ่านไป…
Nai kwahm fun kaung tur kae pahn mah lae pahn bpai
In your dreams, I just showed up and passed through
ก็ได้แต่ช้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันหวังมานา­น
Gor dai dtae chum meua roo wah sing tee chun wung mah nahn
I can only hurt when I know that the things I’ve hoped for so long
มันเป็นแค่จินตนาการของคนโง่งมงาย
Mun bpen kae jindtanahgahn kaung kon ngoh ngom ngai
Were just the imagination of a naive person
เจ็บแทบตาย…แต่ทั้งใจก็ยังรักเธอ
Jep taep dtai dtae tung jai gor yung ruk tur
It hurts to death, but my entire heart still loves you

(*,**,**)

Title: ไม่เคย / Mai Koey (Never)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

(*) ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน
Chun mai koey roo kon tee sumkun nun mee kah kae nai
I never knew how much value that important person had
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
Chun mai koey roo wun tee suay ngahm nun mee kah tao rai
I never knew how much a beautiful day was worth
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร
Mai koey roo welah tee rao mee gun nun dee tao rai
I never knew how great the time we had together was
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
Mai koey roo wah kwahm kit teung mun toramahn kae nai
I never knew how torturous missing someone was
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย
Mai koey mai koey mai koey
Never ever ever

(**) เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป
Rao ja kit teung kon tee sumkun meua dtaung jahk gun bpai
We’ll miss someone important when we leave them
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
Rao ja kit teung wunt ee suay ngahm meua welah pahn bpai
We’ll miss the beautiful days when that time passes by
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป
Ja kit teung welah tee rao mee gun meua tur dtaung bpai
I’ll miss the time we had together when you have to go
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
Lae dtaun nee roo mai wah chun kit teung tur mahk kae nai
And right now, do you know just how much I miss you?
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม
Mai koey mai koey ja leum
I’ll never ever forget you

(*,**)