ไม่เคยลบเลือน

All posts tagged ไม่เคยลบเลือน

Title: ไม่เคยลบเลือน / Mai Koey Lop Leuan (Never Fade Away)
Artist: Q Suweera (คิว สุวีระ)
Album: OST ตี๋ใหญ่ 2 ดับเครื่องชน / Dtee Yai Saung Dup Kreuang Chon
Year: 2018

แต่ละวันทำไมมันผ่านไปช่างยากช่างเย็น แต่ละคืนนอนหลับยังเห็นภาพเธอทุกที
Dtae lae wun tummai mun pahn bpai chahn yahk chahng yen dtae la keun naun lup yung hen pahp tur took tee
Why is it so difficult to get through each day? When I sleep each night, I still see your image every time
เจ็บมันฝังเพราะความทรงจำที่มี และคงไม่มีใครทดแทน
Jep mun fung pror kwahm song jum tee mee lae kong mai mee krai tot taen
The pain is embedded in me because of the memories that I have, and no one can replace you

คอยโทษทุกสิ่งที่ทำให้เรา ต้องพรากต้องไกลกันอย่างนี้
Koy toht took sing tee tum hai rao dtaung prahk dtaung glai gun yahng nee
I keep blaming everything that made us separate like this
แต่เหมือนว่ายิ่งทำ ยิ่งย้ำยิ่งไม่ดี แก้ไข อะไรไม่ได้
Dtae meuan wah ying tum ying yum ying mai dee gae kai arai mai dai
But it’s like the more I do, the more in emphasizes it, and the worse it gets, I can’t fix anything

เมื่อใจยังร่ำร้อง ยังคิดถึงเธอ รักมันยังอยู่เสมอ ไม่ลบหายไป
Meua jai yung rum raung yung kit teung tur ruk mun yung yoo samur mai lop hai bpai
When my heart is still begging, I still miss you, my love for you is always here, it hasn’t been erased
รู้ว่าความจริง แม้จะไปโทษใครที่ไหน สุดท้ายก็แค่สาใจ
Roo wah kwahm jing mae ja bpai toht krai tee nai soot tai gor kae sah jai
I know the truth; no matter who I blame, in the end, it’s just to satisfy myself
มันก็ไม่ช่วยลบความเจ็บช้ำ
Mun gor mai chuay lop kwahm jep chum
It doesn’t help to erase the pain
เมื่อมันยังคงเหงาอยู่ทุกๆวัน ยังเจ็บอยู่อย่างนั้น วันที่ไร้เธอ
Meua mun yung kong ngao yoo took took wun yung jep yoo yahng nun wun tee rai tur
When I’m still lonely every day, still hurting like that when I’m without you
ก็แม้นานเพียงใด ยังรักเธอคนเดียวเสมอ ไม่เคยลบเลือน
Gor mae nahn piang dai yung ruk tur kon diao samur mai koey lop leuan
No matter how long it’s been, I still love only you, always, it’ll never fade away

   

คำร้อง : หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง : ชยุตม์ แสงวรโชติ
เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล
Executive Supervisor : ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา Puwapit Supamitchotima
Executive Producer : พีธ พีระ Peet Peera
Producer : ชยุตม์ แสงวรโชติ Chayut Worrachote