ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ

All posts tagged ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ

Title: ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ / Mai Yoo Nai Cheewit Dtae Yoo Nai Hua Jai (Not in My Life, But In My Heart)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอ
Gwah ja pahn ja pon wun welah tee ja yaum rup wah mai mee tur
Until the time passed and I could accept being without you
มันหนักหนามันช่างยากเย็น
Mun nuk nah mun chahng yahk yen
It was so stressful, it was very difficult
ต้องเอาความเป็นทุกข์ สร้างเป็นพลัง
Dtaung ao kwahm bpen took sahng bpen palung
I had to take my suffering and create strength
เปลี่ยนเอาความผิดหวัง เป็นกำลังใจ
Bplian ao kwahm pit wung bpen gumlung jai
Changing my disappointment into spirit
ต้องเอาความคิดถึงที่มี ผลักดันไม่ให้ท้อใจ
Dtaung ao kwahm kit teung tee mee paluk dun mai hai tor jai
I had to take the longing for you that I had and push it down, not letting it discourage me

เก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิม
Gep took yahng glup mah wahng dtahm derm
I collected everything and ended up replacing them just the same
เอาข้าวของและรูปเธอคืนมา มาวางไว้ ที่เดิมนั้น
Ao kao kaung lae roop tur keun mah mah wahng wai tee derm nun
I took your things and your photographs and set them in the same place
ให้ได้มองไปแล้ว เหมือนยังมีเธอ
Hai dai maung bpai laeo meuan yung mee tur
So I can look at them like I still have you
ให้มองไปแล้วเหมือนว่าเธอยังอยู่
Hai maung bpai laeo meuan wah tur yung yoo
So I can look at them and it can be like you’re still here
ต่อชีวิตให้ก้าวไป ให้หายใจไปวันวัน
Dtor cheewit hai gao bpai hai hai jai bpai wun wun
And continue moving forward in love, breathing day by day

(*) ทุกทุกการเดินทางของฉัน ฉันรู้จะมีเธอมองดูไกลไกล
Took took gahn dern tahng kaung chun chun roo ja mee tur maung doo glai glai
Every journey I take, I know I’ll have you watching from afar
จะดีจะร้ายจะล้ม จะลุกขึ้นเดินต่อไป
Ja dee ja rai ja lom ja look keun dern dtor bpai
Be it good or bad, if I fall, I’ll stand up again and continue going
ถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงา ฉันไม่เคยเดียวดาย
Teung mae bahng krung ja ngiap ngao chun mai koey diao dai
Even though sometimes I might be lonely, I’m never alone
แค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจ
Kae maung roop tur gor por cheun jai
Just looking at your picture is enough to make me happy

(**) ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉัน แต่เธออยู่ในหัวใจ
Teung mae tur ja mai yoo nai cheewut chun dtae tur yoo nai hua jai
Even though you’re not in my life, you’re in my heart
เธอมีความหมายเหลือเกินกับฉันในวันอ่อนไหว
Tur mee kwahm mai leua gern gup chun nai wun aun wai
You mean so much to me when I’m weak
เวลาที่เธออยู่กับฉัน แม้มันจะสั้นเกินไป
Welah tee tur yoo gup chun mae mun ja sun gern bpai
The time you were with me, even though it was so short
แต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ ได้พบกับเธอ
Dtae chun dee jai tee dai ruk tur dai pob gup tur
I’m happy to have been able to love you, to have been able to meet you

กว่าจะผ่านจากวันเดือนเป็นปี ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกวินาที
Gwah ja pahn jahk wun deuan bpen bpee chun perng roo wah took winahtee
Bu the time the days and the months became years, I just realized that every second
มันเชื่องช้า เมื่อขาดเธอ
Mun cheuang chah meua kaht tur
Is so slow when I’m without you
แต่ก็ทำให้ฉันได้คิดทบทวน สิ่งดีดีที่ได้ทำตอนเธออยู่
Dtae gor tum hai chun dai kit top tuan sing dee dee tee dai tum dtaun tur yoo
But it made me reconsider all the good things that we did when you were here
ช่วงเวลาที่แสนดี ที่ไม่มีทางคืนมา
Chuang welah tee saen dee tee mai mee tahng keun mah
The wonderful times that have no way to return

(*,**)

   

Lyrics สีฟ้า
Melody / Arrange / Producer ธนา ลวสุต

   

Lula’s looking gorgeous in this video, but I feel like the music video and the song would have been more emotional if it had portrayed the loss of a parent or a family member more than just a lover, but that’s just me