ไม่อยากเป็นแบบนี้

All posts tagged ไม่อยากเป็นแบบนี้

Title: ไม่อยากเป็นแบบนี้ / Mai Yahk Bpen Baep Nee (I Don’t Want to Be Like This)
Artist: Ying Rhatha (หญิง รฐา)
Album: Project Her
Year: 2018

ปิดประตูแล้วนั่งลงเพียงลำพังคนเดียว
Bpit bpradtoo laeo nung long piang lumpung kon diao
I close the door and sit alone
ปล่อยตัวเองให้ร้องไห้จนหมดใจ
Bploy dtua eng hai raung hai jon mot jai
I let myself cry it out
นํ้าตาที่ไหล มีเพียงฉันที่เข้าใจ
Num dtah tee lai mee piang chun tee kao jai
Only I understand the tears that flow
เจ็บปวดยังไง อึดอัดยังไง มีเพียงกำแพงที่ได้ฟัง
Jep bpuat yung ngai eut ut yung ngai mee piang umpaeng tee dai fung
Only my walls listen to how much it hurts and how frustrated I am

เหนื่อยบางวันและเหงาบางคืน กับต้องตื่น คนเดียว
Neuay bahng wun lae ngao bahng keun gup dtaung dteun kon diao
Some days I’m tired and some nights I’m lonely of having to wake up alone
ต้องปลอบตัวเองทุกครั้งมันก็เหนื่อยไป
Dtaung bplaup dtua eng took krung mun gor neuay bpai
It’s too tiring having to comfort myself every time
นํ้าตาที่ไหล แค่อยากจะขอสักคนเข้าใจ
Num dtah tee lai kae yahk ja kor suk kon kao jai
The tears that flow, I just want someone to understand
ว่าไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่ใคร มองว่าฉันเป็น
Wah mai dai kem kaeng meuan yahng tee krai maung wah chun bpen
That I’m not as strong as everyone considers me

(*) ไม่อยากต้องร้องไห้เพียงลำพัง
Mai yahk dtaung raung hai piang lumpung
I don’t want to cry alone
ไม่อยากดูหนังเศร้าเพียงลำพัง
Mai yahk doo nung sao piang lumpung
I don’t want to watch sad movies alone
แค่อยากมีใครสักคนรับฟัง
Kae yahk mee krai suk kon rup fung
I just want someone to listen to me
ความเหงาในใจ ที่มันไม่เคยหายไป
Kwahm ngao nai jai tee mun mai koey hai bpai
The loneliness in my heart that has never disappeared

(**) ไม่อยากมองฟ้าแค่เพียงลำพัง
Mai yahk maung fah kae piang lumpung
I don’t want to look at the sky alone
มันเกลียดที่เพลงทุกเพลงเศร้าไป
Mun gliet tee pleng took pleng sao bpai
I hate every sad song
มันโกรธที่ไม่รู้ว่าต้องโทรหาใคร
Mun groht tee mai roo wah dtaung toh hah krai
I’m angry that I don’t know who to call
เพียงแค่อยากบอก เรื่องราวในใจที่มี
Piang kae yahk bauk reuang rao nai jai tee mee
I just want to tell the things I have in my heart
ไม่ได้อยากต้องเป็นแบบนี้เลย
Mai dai yahk dtaung bpen baep nee loey
I don’t want to be like this

คนคนหนึ่ง ต้องเข้มแข็งสักเท่าไร
Kon kon neung dtaung kem kaeng suk tao rai
How strong must one person be?
ต้องรออีกนานแค่ไหน
Dtaung ror eek nahn kae nai
How much longer must I wait?

(*,**)

   

Lyricist & Composer: วรรธนา วีรยวรรธนะ
Arranger: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Producer: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, วรรธนา วีรยวรรธนะ

   

I like the emotion in this song and music video, and I like how the music video wasn’t just people upset about a breakup, but people with other stresses, like the drag queen getting booed off stage, or the girl struggling financially with hospital bills to pay. At first, just translating the lyrics without having listened or watched this, I wasn’t expecting much, but Yaya Ying pleasantly surprised me