ไม่สนิทอย่าทัก

All posts tagged ไม่สนิทอย่าทัก

Title: ไม่สนิทอย่าทัก / Mai Sanit Yah Tuk (We’re Not Close, Don’t Say Hello)
Artist: Fellow Fellow x Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เราไม่ได้สนิทกันแล้ว อย่ามาทักกันเลย
Rao mai dai sanit gun laeo yah mah tuk gun loey
We’re no longer close, don’t say hello to me
เรานั้นไม่ได้เกี่ยวกันแล้ว อย่ามารบกวนเลย
Rao nun mai dai giao gun laeo yah mah rop guan loey
We aren’t involved anymore, don’t bother me
เราไม่ควรได้เจอกันแล้ว อย่าทำร้ายกันเลย
Rao mai kuan dai jur gun laeo yah tum rai gun loey
We shouldn’t meet anymore, don’t hurt me
เราไม่ได้รู้จักกันแล้ว อย่ารื้อฟื้นมันเลย
Rao mai dai roo juk gun laeo yah reu feun mun loey
We don’t know each other anymore, don’t force it

กว่า..ที่ฉันนั้นจะพร้อม..กล้าลบรูปเธอในโทรศัพท์ฉัน
Gwah tee chun nun ja praum glah lop roop tur nun tohrasup chun
By the time I was ready to delete your pictures from my phone
มันต้องพยายาม..คอยฝืนหัวใจตัวเองอยู่พันครั้ง
Mun dtaung payayahm koy feun hua jai dtua eng yoo pun krung
I had had to try really hard and force my own heart a thousand times
อดหลับอดนอนมานานเท่าไหร่ กับการที่ฉันนั้นจะลืมแค่เธอ
Aut lup aut naun mah nahn tao rai gup gahn tee chun nun ja leum kae tur
How long have I been unable to sleep just trying to forget you?
กว่า..ที่ฉันนั้นจะพร้อม..พยุงร่างกายให้เดินได้อีกครั้ง
Gwah tee chun nun ja praum payoong rahng gai hai dern dai eek krung
By the time I was ready to support myself and be able to walk again
ต้องเจ็บต้องหกล้ม..วนเวียนทุรนทุรายเป็นพันครั้ง
Dtaung jep dtaung hok lom won wian tooron toorai bpen pun krung
I had had to hurt and fall down, over and over again a thousand times
จนในวันนี้ฉันพร้อมเริ่มใหม่ ฉุดตัวเองขึ้นมาจากความเสียใจ
Jon nai wun nee chun praum rerm mai choot dtua eng keun mah jahk kwahm sia jai
Until today I was ready to start over and pull myself up from my sadness
และชีวิตจากนี้ ถ้ามีฉันอยู่ต้อง..ไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

เธอนั้นอย่าทำเป็นเหมือนว่าลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้น
Tur nun yah tum bpen meuan wah leum reuang rao tee gert keun wun nun
Don’t act like you’ve forgotten everything that happened that day
ในวันที่ฉันนั้นขอร้องให้เธอไม่เดินไปจากฉัน
Nai wun tee chun nun kor raung hai tur mai dern bpai jahk chun
When I begged you not to leave me
เเต่เธอก็เลือกจะทิ้งฉันไป
Dtae tur gor leuak ja ting chun bpai
But you chose to abandon me
ไปกับใครอีกคนต้องการเริ่มใหม่
Bpai gup krai eek kon dtaung gahn rerm mai
And left with someone else, I had to start over
พอในวันนี้ฉันเริ่มพยุงร่างกายให้เดินได้อีกครั้ง
Por nai wun nee chun rerm payoong rahng gai hai dern dai eek krung
And now today when I’m ready to support myself and be able to walk again
อยู่ดีๆเธอก็กลับเข้ามาในชีวิตของฉัน
Yoo dee dee tur gor glup kao mah nai cheewit kaung chun
All the sudden you came back into my life
เธอบอกว่าเธอนั้นเป็นคนใหม่
Tur bauk wah tur nun bpen kon mai
You told me you were a new person
เเต่เผอิญวันนี้ฉันตัดสินใจ
Dtae paern wun nee hcun dtut sin jai
But the thing is, today I’ve decided
ว่าชีวิตจากนี้ ถ้ามีฉันอยู่ต้อง..ไม่มีเธอ
Wah cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
That from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

และชีวิตจากนี้ถ้ามีฉันอยู่ต้องไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you
และชีวิตจากนี้ถ้ามีฉันอยู่ต้องไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

อย่ารื้อฟื้นมันเลยดีกว่า
Yah reu feun mun loey dee gwah
It’s better not to force things

   

Produced by: Tan Liptapallop
Lyrics and Composition: fellow fellow
Additional lyrics: Tan Liptapallop
Arranged: Jittipon Thawornkit
Mixed, edited and Mastered: Pete Tanskul
Vocals Edited: Oh seksun