ไม่ว่าอะไร

All posts tagged ไม่ว่าอะไร

Title: ไม่ว่าอะไร / Mai Wah Arai (No Matter What)
English Title: “Wish This Love”
Artist: Dew Arunpong (ดิว อรุณพงศ์)
Album: OST บังเอิญรัก / Bungern Ruk
Year: 2018

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

จะยังไง จะเป็นความบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจ
Ja yung ngai ja bpen kwahm bung ern reu fah dtung jai
Whatever it was, be it a coincidence or intended by heaven
ที่มาทำให้เธอและฉัน ได้พบ ได้เจอกัน
Tee mah tum hai tur lae chun dai pob dai jur gun
That made you and I meet
มีเรื่องราวให้ผูกพัน จนมาทำให้ได้รู้ใจ
Mee reuang rao hai pook pun jon mah tum hai dai roo jai
We had memories that bound us together until we got to know my heart
ว่าใคร ที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไป
Wah krai tee mah tum hai kwahm ngiap ngao hai bpai
And who it was who made my loneliness disappear
และมาคอยแต่งเติมรอยยิ้ม ให้โลกดูสดใส
Lae mah koy dtaeng dterm roy yim hai lohk doo sot sai
And who came and added smiles to make the world seem brighter
วันทุกวันมีความหมาย เธอคือใครที่ใจเฝ้ารอ
Wun took wun me ekwahm mai tur keu krai tee jai fao ror
Each and every day is meaningful, you’re the one whom my heart has been waiting for

ยิ่งใกล้กับเธอเท่าไร ยิ่งเจอกับความอุ่นใจ
Ying glai gup tur tao rai ying jur gup kwahm oon jai
The closer to you I get, the more I find warmth
ใครต่อใครคนใด คนไหนก็ไม่สำคัญ
Krai dtor krai kon dai kon nai gor mai sumkun
No one else matters
ตาสบตาสื่อใจกัน ไม่เห็นต้องพูดอะไรกัน
Dtah sop dtah seu jai gun mai hen dtaung poot arai gun
Eye contact communicates our hearts, there doesn’t seem to be a need to say anything
เพียงเรายังมีกันจากนี้ไป
Piang rao yung mee gun jahk nee bpai
We still have each other from now on

(*) อีกนานแค่ไหน เส้นทางจะแสนไกล
Eek nahn kae nai sen tahng ja saen glai
However much longer, even if the road is so long
ไม่ว่าอะไร เราจะเดินไปด้วยกัน
Mai wah arai rao ja dern bpai duay gun
No matter what, we’ll continue on together
ผ่านวันเวลา แค่เธอจับมือฉัน
Pahn wun welah kae tur jup meu chun
Passing the time with just you holding my hand
และฉันนั้นจะไม่ปล่อยมัน
Lae chun nun ja mai bploy mun
And I won’t let it go
รักเราจะเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย
Ruk rao ja bpen nirun mai mee wun dtai
Our love will last for eternity and will never die

จะเป็นไร ถ้าจักรวาลสลายหายไป
Ja bpen rai tah jukrawahn salai hai bapi
However things will be, if the universe is destroyed
แค่มีเธอ ยังเดินตรงนี้ ไม่ว่าจะวันไหน
Kae mee tur yung dern dtrong nee mai wah ja wun nai
Just having you still walking right here, regardless of the day
เจอเรื่องใดไม่หวั่นไหว
Jur reuang dai mai wun wai
Whatever I must face, I’m unshaken
แค่ยังมีเธอคอยเดินเคียงข้างกัน
Kae yung mee tur koy dern kiang kahng gun
Just to still have you walking beside me

ยิ่งใกล้กับเธอเท่าไร ยิ่งเจอกับความอุ่นใจ
Ying glai gup tur tao rai ying jur gup kwahm soon jai
The closer to you I get, the more I find warmth
ใครต่อใครคนใด คนไหนก็ไม่สำคัญ
Krai dtor krai kon dai kon nai gor mai sumkun
No one else matters
เจอเรื่องราวมากมายร้อยพัน ไม่ว่าอะไรก็ไม่กลัว
Jur reuang rao mahk mai roy pun mai wah arai gor mai glua
If we face hundreds of thousands of situations, no matter what, I’m not scared
เพียงเรามีกันจากนี้ไป
Piang rao mee gun jahk nee bpai
We just have each other from now on

(*)

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

(*,*)

Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever
Wish this love could be Forever
and our love will be forever
Wish this love could be Forever
and never end ever

รักเราจะเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตาย
Ruk rao ja bpen nirun mai mee wun dtai
Our love will last for eternity and will never die