ไม่มีใครรู้หรอก

All posts tagged ไม่มีใครรู้หรอก

Title: ไม่มีใครรู้หรอก / Mai Mee Krai Roo Rauk (No One Knows)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

อย่าเลย อย่าสัญญาว่าจะรัก
Yah loey yah sunyah wa ja ruk
Don’t, don’t promise that you’ll love me
รักกันจนวันสุดท้าย จากนี้จนตายจากกัน
Ruk gun jon wun soot tai jahk nee jon dtai jahk gun
Love me until our final day, from now until we die and separate
อย่าสัญญา อย่าสาบาน
Yah sunyah yah sahbahn
Don’t promise, don’t vow
แค่รักกัน ก็พอ
Kae ruk gun gor por
Just love me, that’s enough

ก็คงเหมือนปลูกต้นไม้ แค่ขอให้เราใส่ใจ
Gor kong meuan bplook dton mai kae kor hai rao sai jai
It’s like growing a tree; it just needs us to tend to it
รดน้ำด้วยความรักไป ต้นไม้จะเป็นอย่างไร
Rot num duay kwahm ruk bpai dton mai ja bpen yahng rai
If we water it with love, how will our tree be?
ไม่สัญญา ไม่ว่ากัน
Mai sunyah mai wah gun
No promises, no blame
ไม่ต้องหวั่น ปล่อยมันไป
Mai dtaung wun bploy mun bpai
There’s no need to worry, let it go

(*) ไม่มีใครรู้หรอก พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
Mai mee krai roo rauk proong nee ja bpen yung ngai
No one knows how tomorrow will be
ไม่ต้องสงสัยหรอก จะรักกันนานเพียงใด
Mai dtaung song sai rauk ja ruk gun nahn piang dai
There’s no need to wonder how long we’ll love each other
แค่เราตั้งใจ ทำให้วันนี้
Kae rao dtung jai tum hai wun nee
As long as we intend to make today,
ทำให้ทุกช่วงเวลาให้มันดี
Tum hai took chuang welah hai mun dee
To make every moment wonderful
ให้คุ้มค่าทุกนาที ก็น่าจะพอ (ก็เพียงพอ)
Hai koom kah took nahtee gor nah ja por (Por piang por)
Make every minute worthwhile, that should be enough (that’s just right)

ขอบคุณที่คิดจะทำให้กัน
Kaup koont ee kit ja tum hai gun
Thank you for thinking of doing that for me
ฉันยังรู้สึกตื้นตัน ที่รู้ว่าเธอใส่ใจ
Chun yung roo seuk dteun dtun tee roo wah tur sai jai
I still feel delighted to know that you still care about me enough
ที่สัญญา ที่สาบาน
Tee sunyah tee sahbahn
To promise, to vow
จะรักกัน ตลอดไป
Ja ruk gun dtalaut bpai
That you’ll love me forever

(*,*)

   

คำร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง: ธนเดช ผาสุขธรรม, อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง: ธนเดช ผาสุขธรรม