ไม่มีอะไรต้องกลัว

All posts tagged ไม่มีอะไรต้องกลัว

Title: ไม่มีอะไรต้องกลัว / Mai Mee Arai Dtaung Glua (Nothing to Fear)
Artist: Clash ft. F.Hero
Album: Clash Loudness
Year: 2020

ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดาย
Cheewit mun mai dai ngai dai
Life isn’t simple
ตรากตรำต้องทำให้ได้มา
Dtrahk dtrum dtaung tum hai dai mah
Persistence is key
ไม่มัวโทษบุญโทษวาสนา
Mai mua toht boon toht wahssanah
Don’t get caught up blaming your merit or fortune
ชะตาไม่ใช่ผู้ชี้นำ
Chadtah mai chai poo chee num
Destiny isn’t your guide

ผ่านร้อนผจญทั้งเปลวไฟ
Pahn raun pajon tung bpleo fai
Going through the heat and facing the flames
ผ่านหนาวจนมือฉันเย็นชา
Pahn nao jon meu chun yen chah
Going through the cold until my hands were numb
เกิดมาเป็นคนบนพสุธา
Gert mah bpen kon bon pasoottah
I was born on this earth
ก็คงไม่มีเวลามาท้อครวญคราง
Gor kong mai mee welah mah tor kruan krahng
There’s no time for discouraged complaining
ให้คิดดีๆ หนทางยังมีเรี่ยวแรงพลัง
Hai kit dee dee hon tahng yung mee riao raeng palung
Think carefully, this path still has strength and power

(*) แม้ต้องล้มลงอีกเท่าไร
Mae dtaung lom long eek tao rai
However many times I keep falling
จะลุกขึ้นยืนและก็สู้ใหม่
Ja look keun yeun lae gor soo mai
I’ll get back up and fight again
ประสบการณ์มันสอนว่าเราสู้ไหว
Bprasopgahn mun saun wah rao soo wai
The experience teaches us that we can still fight
ไม่มีอะไรต้องไปกลัว
Mai mee arai dtaung bpai glua
There’s nothing to fear

Straight Outta รามคำแหง มีศัพท์เป็นคลังแสง
Straight outta ruam kum haeng mee sup bpen klung saeng
Straight outta Ramkhamhaeng, we have vocabulary as our arsenal
ฟ้ามีบัญชาชีวิตเป็นพันแสน แต่กูจะกำแหง
Fah mee bunchah cheewit bpen pun saen dtae goo ja gum haeng
Heaven commands lives by the thousands, but I’m insubordinate
กระชับผ้าพันแผล ไม่สนคำซินแส แล้วพุ่งเป็นลำแสง
Grachup pah pun plae mai son kum sin sae laeo poong bpen lum saeng
I tighten my bandages, I don’t care what the doctor says, and I hurl like a beam of light
ความเจ็บนี่แหล่ะจะสอนการวางแผน ไม่ใช่พญาแถน
Kwahm jep nee lae ja saun gahn wahng paen mai chai payah taen
This pain will teach planning, not a god or angels
แอบแฝงอยากซัดกู ก็เข้ามางัดดู
Aep faeng yahk sut goo gor kao mah ngut doo
Hidden, they want to take me down, they try to get to me
สองมือมีแรง สองเท้ามีคัทชู แผ่นหลังมี Tattoo
Saung meu mee raeng saung tao mee kut choo paen lung mee tattoo
My two hands have strength, my two feet have heeled shoes, my back has tattoos
แบ่งทางเอาไว้เป็นสองแล้วเข้ามาวัดดู
Baeng tahng ao wai bpen saung laeo kao mah wut doo
Split the path in half and come and try it out
ถ้ามึงจะเกลียดไม่ต้องมารักกู
Tah meung ja gliet mai dtaung mah ruk goo
If you hate me, there’s no need to love me
That thing I must do คือ must not die
That thing I must do keu must not die
The thing I must do is that I must not die
Good Luck and F*ck you
Good luck and f*ck you

(*,*)

   

Producer : Clash
Lyrics : ปรีติ บารมีอนันต์
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Arranged : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ , ฐาปนา ณ บางช้าง , สุกฤษณ์ ศรีเปารยะ , คชภัค ผลธนโชติ
Rap lyrics : F.Hero