ไม่มีวันไหนไม่รัก

All posts tagged ไม่มีวันไหนไม่รัก

Title: ไม่มีวันไหนไม่รัก / Mai Mee Wun Nai Mai Ruk (There Will Never be a Day I Don’t Love You)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู)
Album: OST ต้นหนชลธี / Dton Hon Chonla Tee
Year: 2020

ทุกนาทีที่ผ่านพ้นไป
Took nahtee tee pahn pon bpai
Every minute that passes
ผ่านดีผ่านร้ายอะไรอะไรก็แปรเปลี่ยน
Pahn dee pahn rai arai arai gor bprae bplian
All the good and bad that has passed changes
มีเพียงบางคนที่ยังหมุนเวียน
Mee piang bahng kon tee yung moon wian
There’s just one person who’s still circling
ยังหมุนรอบใจ
Yung moon raup jai
Still orbiting my heart

ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
Took reuang rao tee pahn kao mah
Every story that arises
ผ่านมุมอ่อนล้าและเหมือนรอบตัวไม่มีใคร
Pahn moom aun lah lae meuan raup dtua mai mee krai
Passing through the corners, exhausted and like there’s no one around me
หนาวและเคว้งคว้างบนโลกกว้างใหญ่
Nao lae kweng kwahng bon lohk gwahng yai
Cold and aimless in this vast world
ไม่เป็นไรเพราะภายในใจฉันมีภาพเธอ
Mai bpen rai pror pai nai jai chun mee pahp tur
It’s okay, because in my heart, I have you

(*) ไม่มีวันไหนไม่รัก ไม่ใช่คิดถึงแค่วันที่เหงา
Mai mee wun nai mai ruk mai chai kit teung kae wun tee ngao
There will never be a day I don’t love you, I don’t just think of you when I’m lonely
ยังหายใจเข้าเป็นเธอเบาๆ
Yung hai jai kao bpen tur bao bao
You’re still the air I breathe
โลกใบสีเทา ของฉันยังมีแต่เธอ
Lohk bai see tao kaung chun yung mee dtae tur
My grey world still has only you
เธออยู่ที่ไหนไม่รู้ แค่รู้ว่าในเวลาที่เผลอ
Tur yoo tee nai mai roo kae roo wah nai welah tee plur
I don’t know where you are, I just know that when I’m not paying attention
บ่อยครั้งที่ฉันยังเรียกชื่อเธอ ได้ยินเสียงเธอ
Boy krung tee chun yung riak cheu tur dai yin siang tur
I still often call your name, I hear your voice
กระซิบข้างกันเสมอ ไม่จากไป
Grasip kahng gun samur mai jahk bpai
Always whispering beside me, never leaving

เมื่อความรักมันไม่มีวันจะกลับย้อนมา
Meua kwahm ruk mun mai mee wun ja glup yaun mah
When love will never return
แต่ความหลังก็ไม่มีวันจะเดินจากฉันไป
Dtae kwahm lung gor mai mee wun ja dern jahk chun bpai
But the past will never leave me
เหลือแค่ความผูกพันต่อชีวิตในวันอ่อนไหว
Leua kae kwahm pook pun dtor cheewit nai wun aun wai
Leaving only a connection to our lives on days I’m weary
แค่นั้นก็ดีมากมายสำหรับฉัน
Kae nun gor dee mahk mai sumrup chun
Just that alone is wonderful for me

(*)

   

เนื้อร้อง ก๊อป โปสการ์ด ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Poscard Thanee Wongniwatkajorn)
ทำนอง/เรียบเรียง เอฟู ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn)
Executive Producer : ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn) ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Poscard Thanee Wongniwatkajorn)