ไม่น่าไปรักเธอเลย

All posts tagged ไม่น่าไปรักเธอเลย

Title: ไม่น่าไปรักเธอเลย / Mai Nah Bpai Ruk Tur Loey (I Shouldn’t Have Loved You)
English Title: “Walk Away”
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม
Mai chai yahng tee kit chai mai
It’s not like I thought, is it?
เธอดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนในวันนั้น
Tur doo bplian bpai mai meuan nai wun nun
You seem to have changed, you’re different from that day

เคยคิดว่าฉันนั้นโชคดี แต่แล้วความจริงในวันนี้
Koey kit wah chun nun chohk dee dtae laeo kwahm jing nai wun nee
I used to think I was so lucky, but now the truth today is
สิ่งที่เธอให้มามีแต่ความเสียใจ
Sing tee tur hai mah mee dtae kwahm sia jai
The only thing you’ve given me is sadness

(*) ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ
Tah roo wah bpen baep nee chun ja mai ruk tur
If I knew it was going to be like this, I wouldn’t have loved you
ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉยๆ
Tah yaun welah glup bpai ja dern pahn tor bpai choey choey
If I could turn back time, I’d walk nonchalantly past you
ตอนนั้นที่เธอยิ้มมา ฉันควรหลบสายตา
Dtaun nun tee tur yim mah chun kuan lop sai dtah
When you smiled at me, I should have just looked away
มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
Mun kong ja dee gwah nee tah mai roo juk gun
It would have been better if we didn’t get to know each other
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น
Chun kuan dern nee bpai nai wun nun
I should have ran away that day
ไม่น่าไปรักเธอเลย
Mai nah bpai ruk tur loey
I shouldn’t have loved you

ฉันเป็นคนโง่เองใช่ไหม
Chun bpen kon ngoh eng chai mai
I’m stupid, aren’t I?
ที่คิดว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไป
Tee kit wah tur ja mai bplian bpai
For thinking that you wouldn’t change
สิ่งที่เธอสัญญาในวันนั้น
Sing tee tur sunyah nai wun nun
The things you promised that day
ไม่เหมือนความจริงในวันนี้
Mai meuan kwahm jing nai wun nee
Are different from reality today
สิ่งที่ฉันพบเจอมีแต่ความเสียใจ
Sing tee chun pob jur mee dtae kwahm sia jai
The only thing I’ve found is sadness

(*,*)

อยากย้อนเวลากลับไปแล้วเดินผ่านเธอไปเฉยๆ
Yahk yaun welah glup bpai laeo dern pahn tur bpai choey choey
I want to turn back time and just walk nonchalantly past you

มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
Mun kong ja dee gwah nee tah mai roo juk gun
It would have been better if we didn’t get to know each other
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น
Chun kuan dern nee bpai nai wun nun
I should have ran away that day

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Jittipon Thawornkit
Mixed and Edited : Pete Tanskul
Vocals edited : Oh Seksun