ไม่ง่าย

All posts tagged ไม่ง่าย

Title: ไม่ง่าย / Mai Ngai (It’s Not Easy)
English Title: “Still.”
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2018

สุดท้ายก็ต้องยอมรับมัน
Soot tai gor dtaung yaum rup mun
In the end, I must accept it
ทุกอย่างที่พังก็เพราะฉัน
Took yahng tee pung gor pror chun
Everything that fell apart was because of me
กลับกันถ้าฉันเป็นเธอก็ไป
Glup gun tah chunbpen tur gor bpai
If I were you, I’d leave

ยังคงเจอกันอยู่ทุกวัน
Yungkong jur gun yoo took wun
We still see each other every day
แต่มันไม่เคยจะมีหวัง
Dtae mun mai koey ja mee wung
But I’ll never hope
ให้ย้อนคืนมาใหม่
Hai yaun keun mah mai
For things to go back to the way they were again

(*) ถ้ายังต้องเจอกันอย่างนี้
Th yung dtaung jur gun yahng nee
If we still must meet like this
ฉันคงจะทำใจไม่ได้
Chun kong ja tum jai mai dai
I won’t be able to take it

(**) ฉันคงต้องหายไป
Chun kong dtaung hai bpai
I must disappear
ห่างไปไม่เหมือนเดิม
Hahng bai mai meuan derm
Far away, to a different place
ต้องทิ้งวันเก่าๆ
Dtaung ting wung ao gao
I must leave behind the old days
ที่เคยมีเรา
Tee koey mee rao
That once had us
ข้างกัน
Kahng gun
Beside each other

แม้ฉันจะหายไป
Mae chun ja hai bpai
Even if I disappear
แต่มันก็เหมือนเดิม
Dtae mun gor meuan derm
It’s still the same
ยังคิดถึงวันเก่า
Yung kit teung wung ao
I still miss the old days
ที่เคยมีเรา
Tee koey meerao
That once had us

ก็รู้ว่ามันไม่ง่ายดาย
Gor roo wah munmai ngai dai
I know it’s not easy
กับการเจอคนที่เคยรัก
Gup gahn jur kon tee koey ruk
Meeting someone you used to love
อยากบอกให้รู้ฉันพร้อมเข้าใจ
Yahk bauk hai roo chun praum kao jai
I want to tell you that I’m ready to understand

แต่มันไม่เคยจะง่ายดาย
Dtae mun mai koey ja ngai dai
But it’s never easy
กับคนที่ผิดและยังหวัง
Gup kon tee pit lae yung wung
For the person who’s at fault and still hopes
ให้ย้อนคืนมาใหม่
Hai yaun keun mah mai
For things to go back to the way they were again

(*,**)

ถ้ายังต้องเจอกันแบบนี้
Tah yung dtaung jur gunbaep nee
If I still must see you like this
ฉันคงต้องทำใจ
Chun kong dtaung tum jai
I must deal with it