ไปไหนแล้ว

All posts tagged ไปไหนแล้ว

Title: ไปไหนแล้ว / Bpai Nai Laeo (Gone)
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ชินที่ต้องตื่นมาแล้วไม่เห็นเธอ
Mai chin tee dtaung dteun mah laeo mai hen tur
I’m not used to having to wake up and not see you
ไม่คุ้นที่ในห้องนี้มันช่างว่างเปล่า
Mai koon tee nai haung nee mun chahng wahng bplao
It’s strange that it’s so empty in this room

(*) ทั้งที่เมื่อวาน ยังนอนข้างกันอยู่เลย
Tung tee meua wahn yung naun kahng gun yoo loey
Even though yesterday we were still sleeping side by side
แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้
Laeo nee mun gert arai keun nai wun nee
What happened today?

(**) ไปไหนแล้วคนที่บอกกันว่าจะไม่ไปไหน
Bpai nai laeo kon tee bauk gun wah ja mai bpai nai
The person who said they wouldn’t go anywhere is gone
ไปไหนแล้วคนที่สัญญา ว่าจะไม่ทำฉันเสียใจ
Bpai nai laeo kon tee sunyah wah ja mai tum chun sia jai
The person who promised they wouldn’t make me sad is gone
ไหนอ่ะ เธอบอกจะรักฉัน จะไม่นอกใจจนวันสุดท้าย
Nai a tur bauk ja ruk chun ja mai nauk jai jon wun soot tai
What happened to you telling me you love me and wouldn’t be unfaithful until your final day?
แต่แล้ววันนี้เธอนั้นก็หายไป กลายเป็นฉันที่ไม่ไปไหน
Dtae laeo wun nee tur nun gor hai bpai glai bpen chun tee mai bpai nai
But today you disappeared, I ended up being the one who hasn’t gone

(*,**)

อย่าพูดอะไรถ้ามันไม่จริง
Yah poot arai tah mun mai jing
Don’t say anything if it’s not true
จะพูดทำไมถ้าในสุดท้าย เธอทำมันไม่ได้
Ja poot tummai tah nai soot tai tur tum mun mai dai
Why say anything if, in the end, you can’t do it?

(**,**)

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Jittipon Thawornkit