ไปต่อ

All posts tagged ไปต่อ

Title: ไปต่อ / Bpai Dtor (Continue On)
Artist: Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2018

สุดสาย
Soot suay
Hey, baby

(*) สุดทางแล้วคงจะไม่มีทางให้เราดำเนินไป
Soot tahng laeo kong ja mai mee tahng hai rao dum nern bpai
It’s the end, there’s no way for us to proceed
ไม่มีแม้คนที่คอยเข้าใจไม่มีใครสนใจ
Mai mee mae kon te ekoy kao jai mai mee krai son jai
There’s not even a single person who understands, no one cares
แต่ถามสักคำ ถ้าใจคุณอยากจะไปต่อ
Dtae tahm suk kum tah jai koon yahk ja bpai dtor
But I’ll ask one thing; if your heart wants to continue on
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to continue on?
(ไปดิ ไปเด้)
(Bpai di bpai day)
(Go, go!)

(**) คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

ไปต่อ ไปต่อ รถจะสนิท
Bpai dtor bpai dtor rot ja sanit
Keep going, keep going, the car is close
ถ้ายังคิดจะไปต่อ อย่างนั้นอะดิ
Tah yung kit ja bpai dtor yahng nun a di
If you’re still considering continuing on like that
เดินต่อ เดินต่อ อย่าติดกับพาหนะ
Dern dtor dern dtor yah dtit gup pahana
Continue walking, continue walking, don’t get stuck on vehicles
มันก็แค่บนภาระ
Mun gor kae bon pahra
It’s just an oath of responsibility
ไม่มีพันธะเราก็หวิดกันเลยมะ
Mai mee punta rao gor wit gun loey ma
If there’s no commitment, are we really close?
ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสน
Mai mee krai ruk mai mee krai son
Without a lover, no one cares
ก็ยังคงฝัน ยังอยากทุกข์ทน
Gor yung kong fun yung yahk took ton
But you’re still dreaming, you still want to suffer through it
เลยตัดสินใจชวนมึงทุกคน ไปต่อ ไปต่อ
Loey dtut sin jai chuan meung took kon bpai dtor bpai dtor
So I’ve decided to invite you all to continue on, continue on

(*,**)

เป็นทางนี้คงไม่เหมือนที่เราน่ะเคยเดินผ่าน
Bpen tahng nee kong mai meuan tee rao na koey dern pahn
This path isn’t like the ones we’ve ever traveled on before
จุดหมายครั้งนี้คงไม่มีชัยชนะหรือแพ้เหมือนเช่นวันวาน
Joot mai krung nee kong mai mee chai chana reu pae meuan chen wun wahn
This time the destination doesn’t have a finish line or failure like yesterday
ก็ใจมันไป อยากจะไปน่ะคงต้องไปให้สุดทาง
Gor jai mun bpai yahk ja bpai na kong dtuang bpai hai soot tahng
My heart is going, if you want to go, you have to go all the way
แต่กลัวว่าใจ เมียไม่ให้ไป ทำยังไงคงตกราง
Dtae glua wah jai mia mai hai bpai tum yung ngai kong dtok rahng
But I’m scared your wife won’t let your heart go, what to do? I’m gonna go off the rails

(**,*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อ
Koon yahk bpai dtor
You want to keep going