ไกล

All posts tagged ไกล

Title: ไกล / Glai (Far)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

คนเดียวลำพังท่ามกลางตึกอันเรียงราย รอยเท้าบนทางไกลที่เราจากมา
Kon diao lumpung tahm glahng dteuk un riang rai roy tao bon tahng glai tee rao jahk mah
All alone among rows of buildings, footprints on the long road that I left
ทุกครั้งที่คิดภาพยังติดในดวงตา กี่ครั้งที่นึกถึงก็เป็นสุขใจ
Took krung tee kit pahp yung dtit nai duang dtah gee krung tee neuk teung gor bpen sook jai
Every time that I think of the image still burned in my vision, however many times I think about it, I’m happy

(*) ไกล แสนห่างไกล เหงาจับใจ คิดถึงบ้านเรา อยากห่มเงาความรัก
Glai saen hahng glai ngaojup jai kit teung bahn rao yahk hom ngao kwahm ruk
Far, so very far, loneliness grips my heart, I miss my home, I want to envelope myself in the shadow of love

ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังคิดถึงอยู่สุดหัวใจ
Bauk kao hai kao rup roo wah yung kit teung yoo soot hua jai
Tell them, let them know that I still miss them with all my heart

วันคืนยังคงเดินเลยผ่านเป็นนานปี และชีวิตยังคงเจอเรื่องที่เหนื่อยล้า
Wun keun yung kong dern loey pahn bpen nahn bpee lae cheewit yung kong jur reuang tee neuay lah
The days and nights still pass by into years, and life still faces exhausting situations
ทุกครั้งที่ท้อก็ได้เพียงแค่หลับตา ภาพความหลังจะคืนมาช่วยให้อุ่นใจ
Took krung tee tor gor dai piang kae lup dtah pahp kwahm lung ja keun mah chuay hai oon jai
Every time I’m discouraged, I just close my eyes, the images of the past will come back and help make me warm

(*)

(**) ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังรักยังห่วง
Bauk kao hai kao rup roo wah yung ruk yung huang
Tell them, let them know that I still love them and am still worried about them
ให้แสงดาวในคืนนี้ ส่องถึงคนที่คอยเราอยู่
Hai saeng dao nai keun nee saung teung kon tee koy rao yoo
Let the starlight tonight shine on the person who’s waiting for me
บอกเขา ให้เขารับรู้ ว่ายังคิดถึงอยู่สุดหัวใจ
Bauk kao hai kao rup roo wah yung kit teung yoo soot hua jai
Tell them, let them know that I still miss them with all my heart

อีกนานเท่าไรไม่รู้ ที่ต้องทนกับวันอ่อนล้า รู้เพียงแต่สัญญา จะเร็วช้า เราต้องกลับไป
Eek nahn tao rai mai roo tee dtaung ton gup wun aun lah roo piang dtae sunyah ja rew chah rao dtaung glup bpai
I don’t know how much longer I must endure these exhausting days, all I know is that I promise, sooner or later, I’ll come back

(* , **)

Title: ไกล / Glai (Far)
English Title: “Where?”
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2018

มองที่ปลายท้องฟ้า
Maung tee bplai taung fah
Looking at the sky
ถึงสวยงดงามเช่นไร
Teung suay ngot gnahm chen rai
Contemplating how beautiful it is
คงไม่มีความหมาย
Kong mai mee kwahm mai
It would probably be meaningless
หากไม่ได้ยืนกับเธอ
Hahk mai dai yeun gup tur
If I wasn’t standing with you

(*) (แต่)แล้วเธอไปอยู่ไหน
(Dtae) laeo tur bpai yoo nai
(But) Where have you gone?

(**) แค่คิดถึงเธอ แต่ยิ่งคิดยิ่งไกลออกไป
Kae kit teung tur dtae ying kit ying glai auk bpai
I just miss you, but the more I think, the further out I go
บนท้องฟ้าแสนไกลเธออยู่ที่ใด
Bon taung fah saen glai tur yoo tee dai
In the incredibly vast sky, where are you?
เธอจะเป็นอย่างไร (ก็ฉันคิดไปไกล)
Tur ja bpen yahng rai (Gor chun kit bpai glai)
How will you be? (I’m thinking too far)

เธอจะรู้บ้างมั้ย
Tur ja roo bahng mai
Will you know?
มีดอกไม้ที่เตรียมให้เธอ
Mee dauk mai tee dtriam hai tur
I have flowers ready to give you
ก่อนจะร่วงโรยหายไป
Gaun ja ruang roy hai bpai
Before they wither away
เธอควรได้เห็นว่าสวยเพียงใด
Tur kuan dai hen wah suay piang dai
You should see how pretty they are

(*,**)

(***) อยากรู้ว่าเธอ จะคิดถึงกันอยู่ไหม
Yahk roo wah tur ja kit teung gun yoo mai
I want to know if you’re thinking of me
แค่อ่อนไหวทุกทีที่เธอหายไป เธอรู้มั้ย
Kae aun wai took tee tee tur hai bpai tur roo mai
I’m just weak every time that you disappear, do you know?

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง Clockwork Motionless

Title: ไกล / Glai (Far)
Artist: August Band
Album: Light in the Dark
Year: 2011

มองดูดวงดาวบนฟ้าที่พร่างพราว ความฝันคนเราก็คงเป็นอย่างนั้น
Maung doo duang dao bon fah tee prahng prao kwahm fun kon rao gor kong pen yahng nun
Looking up at the stars in the sky that twinkle, our dreams are like that
ถ้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของมัน จะมีคุณค่าอะไรถ้าไร้คนชื่นชม
Tah mee oh gaht dai pen jao kaung mun ja mee koon kah arai tah rai kon cheun chom
If we get the chance to own them, is it worth it if there’s no one to admire it?
ปลายทางระหว่างความหวังที่เส้นชัย จุดหมายยิ่งใหญ่เท่าไรไม่สำคัญไปกว่า
Plai tahng rawahng kwahm wung tee sen chai joot mai ying yai tao rai mai sum kun pai gwah
The destination between our hope is the finish line, however great our goal is isn’t any more important
ถ้ามีแค่ใครสักคนร่วมทางเดินฝ่าไปจนถึงด้วยกัน
Tah mee kae krai suk kon ruam tahng dern fah pai jon teung duay gun
If I just had someone to share the journey together with

ใครจะยิ้มให้ฉันวันที่ถึงเส้นชัย ใครจะร่วมดีใจในตอนนั้น
Krai ja yim hai chun wun tee teung sen chai krai ja ruam dee jai nai dtaun nun
Someone who would smile at me when I reach the finish line, someone who would share my happiness at that moment
วันที่เราแพ้ทางใครบอกว่าไม่เป็นไร ยังมีวันที่เลวร้ายกว่านี้
Wun tee rao pae tahng krai baukw ah mai pen rai yung mee wun tee leo rai gwah nee
When I’m feeling weak, someone to tell me it’s all right, that there have been worse days than this

(*) ที่มันจะมา แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ จะกลัวทำไมเพื่อนยังอยู่
Tee mun ja mah dtae mai roo meua rai ja glua tummai peuan yung yoo
Something will come, but I don’t know when, but why be afraid when my friends are still here?
วันใหม่อาจมา กับปัญหามากมาย กอดคอกันไว้ให้พร้อมจะสู้
Wun mai aht mah gup punhah mahk mai gaut kor gun wai hai praum ja soo
A new day will come with many problems, so we’ll hug each other and get ready to fight
เพราะแม้บางทีอาจไม่เป็นดั่งฝัน ฉันรู้ว่ายังมีเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเหมือนเก่า
Pror mae bahng tee aht mai pen dung fun chun roo wah yung mee peuan tee yoo dtrong nun meuan gao
Because even though some times might not be like my dreams, I know I still have my friends there as before
จะดีจะร้ายยังไงก็เพื่อนเรา ไม่เคยเปลี่ยน
Ja dee ja rai yung ngai gor peuan rao mai koey plian
Be it good or bad, no matter what, my friends will never change
ความฝันยังเก่า จุดหมายไม่เคยเปลี่ยน แต่เพื่อนไม่เคยเก่า
Kwahm fun yung gao joot mai mai koey plian dtae meuan mai koey gao
My dreams are still old, my goals have never changed, but my friends have never aged

(*)

Title: ไกล / Glai (Far)
Artist: Musketeers
Album: Left Right and Something
Year: 2010

ป่านนี้เธอจะอยู่ไหน เวลาที่ไกลกัน
Pahn nee tur ja yoo nai welah tee glai gun
Even now, wherever you are, whenever we’re apart
และแม้มันจะนาน นานเท่าไรที่เฝ้ารอเวลา
Lae mae mun ja nahn nahn tao rai tee fao ror welah
And however long it’s been that I’ve waited
ก็รู้ดีว่าเธอเหงา และฉันเองก็ไม่ต่าง
Gor roo dee wah tur ngao lae chun eng gor mai dtahng
I know that you’re lonely, and I’m no different
แต่ยิ่งเหงาสักเท่าไร แต่ข้างในยิ่งคิดถึงเธอ
Dtae ying ngao suk tao rai dtae kahng nai ying kit teung tur
But the lonelier I get, the more I miss you inside

(*) เมื่อเธอ มองไปที่ฟ้าไกลที่ดวงดาวคู่นั้น
Meua tur maung pai tee fah glai tee dudang dao koo nun
When you look at the distant sky where the stars are paired
ดวงตาของฉันเฝ้ามอง
Duang dtah kaung chun fao maung
My eyes are looking too
แสงที่เธอสัมผัส เชื่อมความคิดของเราให้ถึงกัน
Saeng tee tur sumput cheua kwahm kit kaung rao hai teung gun
The light that touches you connects our thoughts to each other

(**) ดวงอาทิตย์นั้น ยังอยู่ไกลดวงจันทร์
Duang ahtit nun yung yoo glai duang jun
The sun is still far away from the moon
ดาวนับร้อยนับพันจะไกลกี่ปีแสง
Dao nup roy nup pun ja glai gee pee saeng
How many lightyears away are the hundreds and thousands of stars?
แม้ไม่ได้เจอฉันคิดถึงเธอ
Mae mai dai jur chun kit teung tur
Though I can’t see you, I miss you
และเฝ้ารอวันเวลาให้พ้นไป
Lae fao ror wun welah hai pon pai
And I’m waiting for the day we can meet again
ตราบที่ท้องทะเลยังไกลจากภูเขา
Dtrahp tee taung talay yung glai jahk poo kao
As long as the sea is still separate from the mountains
และแม้ว่าเราจะไกลสักแค่ไหน
Lae mae wah rao ja glai suk kae nai
And no matter how far apart we are
ฉันยังเหมือนเดิมสิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิม
Chun yung meuan derm sing lao nun yung meuan derm
I’m still the same, all those things are still the same
ยังเฝ้ารอเธอคนเดียวทั้งหัวใจ
Yung fao ror tur kon diao tung hua jai
I’m still waiting for you with all my heart

สัญญาจากวันนั้น ยังคงไม่ลืมเลือน
Sunyah jahk wun nun yung kong mai leum leuan
The promise from that day, I still haven’t forgotten
บอกว่าเราจะรอ รอถึงวันที่ได้พบกันอีกครั้ง
Bauk wah rao ja ror ror teung wun tee dai pob gun eek krung
I said that I’d wait, wait till the day we could meet again
แม้ที่เธออาจเผลอ หากใครทำเธอไหวหวั่น
Mae tee tur aht plur hahk krai tum tur wai wun
Though it may have slipped your mind, if no one has distracted you
ก็ขอให้เธอได้ลอง ลองนึกดูที่ฉันพูดว่าให้เธอ
Gor kor hai tur dai laung laung neuk doo tee chun poot wah hai tur
I want you to try, try to visualize what I told you

(*,**)

เก็บมันเอาไว้ รอจนถึงวันที่ได้พบกัน
Gep mun ao wai ror jon teung wun tee dai pob gun
I’ve kept them away, waiting for the day that we could meet
ทุกเรื่องราวดีๆ ที่เราได้มีในวันนั้น
Took reuang rao dee dee tee rao dai mee nai wun nun
Every good memory that we had in those days

(**)

จากวันนั้น ฉันยังรอเธออยู่เสมอ
Jahk wun nun chun yung ror tur yoo samur
Since that day, I’ve been waiting for you always
แม้มันจะนานที่ไม่ได้พบ ที่ไม่ได้พบ
mae mun ja nahn tee mai dai pob tee mai dai pob
Though it’s been a long time that we haven’t been able to see each other
ยังคงรอวันเวลาให้พ้นไป
Yung kong ror wun welah hai pon pai
I’m still waiting for that day to come
อยู่ตรงนี้ แม้เธอคนดีอยู่ที่ไหน
Yoo dtrong nee mae tur kon dee yoo tee nai
I’m right here, no matter where you are, sweetheart
เรื่องราวดีๆ จะไม่ผ่านพ้น จะไม่ผ่านพ้น
Reuang rao dee dee ja mai pahn pon ja mai pahn pon
The good times won’t pass by, won’t pass by
ยังมีเธอเพียงคนเดียวทั้งหัวใจ
Yung mee tur piang kon diao tung hua jai
I still have only you with all my heart