ให้รักปรากฏตัว

All posts tagged ให้รักปรากฏตัว

Title: ให้รักปรากฏตัว / Hai Ruk Bpragot Dtua (Let Love Appear)
Artist: Boy Trai (บอย ตรัย ภูมิรัตน)
Album: OST เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ / Kao Mah Cheng Meng Kahng Kahng Loom Pom Krup
Year: 2019

มีใครคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆ
Mee krai kon neung tee yoo kahng kahng
There’s someone who is beside you
ด้วยความอ้างว้างเธอรู้หรือไม่
Duay kwahm ahng wahng tur roo reu mai
With loneliness, do you know?
เสียงคงเบาจนอาจไม่ได้ยิน
Siang kong bao jon aht mai dai yin
You might not hear his faint voice

บอกรักกี่ครั้งไม่เข้าใจ
Bauk ruk gee krung mai kao jai
However many times I tell you I love you, you don’t understand
เธอมองไม่เห็นอะไรเหมือนเคย
Tur maung mai hen arai meuan koey
You don’t notice anything as usual

ไม่รู้เธอรู้สึกบ้างรึเปล่า
Mai roo tur roo seuk bahng reu bplao
I don’t know if you feel anything
ดูเหมือนไม่เคยจะรู้ตัวเลย
Doo meuan mai koey ja roo dtua loey
It seems as if you’ll never realize
ที่ทำได้คงเพียงแค่รักไป
Tee tum dai kong piang kae ruk bpai
All I can do is just keep loving you
เป็นปริศนาที่ไม่ถูกเฉลย
Bpen bpritsanah tee mai took chaloey
It’s a puzzle that can never be solved
ไม่กล้าเอื้อนเอ่ยว่ารักเธอ
Mai glah euan oey wah ruk tur
I don’t dare utter that I love you

(*) อยู่ตรงนี้ไง เห็นฉันหรือเปล่า
Yoo dtrong nee ngai hen chun reu bplao
I’m right here, do you see me?
อยู่ในทุกเรื่องราว โอบล้อมเธอไว้ด้วยรักอย่างนี้
Yoo nai took reuang rao ohp laum tur wai duay ruk yahng nee
In every situation, I’m encircling you with love like this
คือเงาจางๆ จากใครคนหนึ่งที่หวังดี
Keu ngao jahng jahng jahk krai kon neung tee wung dee
It’s the faint shadow from someone who wishes you well
แต่ต้องทำยังไงให้เธอได้มองเห็น
Dtae dtaung tum yung ngai hai tur dai maung hen
But what must I do to get you to see me?

(**) หากว่าฉันทำได้ขอเพียงเธอได้สัมผัสรักฉัน
Hahk wah chun tum dai kor piang tur dai sumput ruk chun
If I could do anything, I’d just want you to feel my love
ฝันว่าเรานั้นได้รักกัน มากกว่าการแค่มองฉันผ่านไป
Fun wah rao nun dai ruk gun mahk gwah gahn kae maung chun pahn bpai
I dream that we could love each other, more than just looking past me
อยากให้ความรักได้ปรากฏตัวออกมาจะได้ไหม
Yahk hai kwahm ruk dai bprahgot dtua auk mah ja dai mai
I want love to please appear

(***) อยากมีสักครั้งที่ได้บอกเธอ
Yahk mee suk krung tee dai bauk tur
I want to have a chance to be able to tell you
ว่าความรักฉันเป็นของเธอหมดหัวใจ
Wah kwahm ruk chun bpen kaung tur mot hua jai
That my love is yours, my entire heart

(*,**)

อยากมีสักครั้งที่ได้บอกเธอ
Yahk mee suk krung tee dai bauk tur
I want to have a chance to be able to tell you
ว่าความรักนี้เป็นของเธอไม่ว่าอย่างไร
Wah kwahm ruk nee bpen kaung tur mai wah yahng rai
That this love is yours, no matter what

(***)

   

คำร้อง/ทำนอง ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง ตรัย ภูมิรัตน,ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล