ในวันที่ความเศร้าพาเรามาทะเล

All posts tagged ในวันที่ความเศร้าพาเรามาทะเล

Title: ในวันที่ความเศร้าพาเรามาทะเล / Nai Wun Tee Kwahm Sao Pah Rao Mah Talay (The Day Sadness Led Me to the Sea)
English Title: “S.O.S”
Artist: Playground ft. Tul Apartment Khunpa (ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
Album: [Single]
Year: 2018

พาดวงใจที่บอบช้ำมาที่ทะเล
Pah duang jai tee baup chum mah tee talay
I lead my bruised heart to the sea
เหม่อมองไปบนหาดทรายก็มองเห็นบางสิ่ง
Mur maung bpai bon haht sai gor maung hen bahng sing
Staring at the sand, I see something

(*) ทุกคราวที่คลื่นซัดมา รอยบนทรายยังหายไป
Took krao tee kleun sut mah roy bon sai yung hai bpai
Every time a wave rolls in, the marks int he sand disappear
แล้วร่องรอยในหัวใจของฉันต้องทำเช่นไร
Laeo raung roy nai hua jai kaunc hun dtaung tum chen rai
So what should I do about the marks in my heart?

แบกความหลังที่ผิดหวังมาทิ้งทะเล
Baek kwahm lung tee pit wung mah ting talay
I carry the disappointing past to leave at the sea
แต่ความหลังยังคงซัดมาที่หัวใจ
Dtae kwahm lung yung kong sut mah tee hua jai
But the past still rolls back over my heart

(*)

(**) อยากจะนอนหลับตาที่ริมหาดทราย ปล่อยให้คลื่นมันซัดใจฉันที่สลาย
Yahk ja naun lup dtah tee rim haht sai bploy hai kleun mun sut jai chun tee salai
I want to sleep on the beach and let the waves roll over my broken heart
เผื่อร่องรอยที่เค้าทำร้าย มันจะหายไป
Peua raung roy tee kao tum rai mun ja hai bpai
So the marks from her hurting me will disappear

(***) แต่ก็รู้ว่าฉันทำได้แค่คิด เพราะความจริงฉันคงลืมไม่ได้
Dtae gor roo wah chun tum dai kae kit pror kwahm jing chun kong leum mai dai
But I know that all I can do is think, because the truth is I can’t forget
เพราะความทรงจำของฉัน นั้นมันต่างจากพื้นทราย
Pror kwahm song jum kaung chun nun mun dtahng jahk peun sai
Because my memories are different from the sand

ฉันจะเขียนชื่อเธอลงบนหาดทราย
Chun ja kian cheu tur long bon haht sai
I’ll write her name on the sand
แล้วปล่อยให้น้ำทะเลถาโถมจนเลือนหาย
Laeo bploy hai num talay tah tohm jon leuan hai
And let the sea water rush over it until it fades away
แหงนขึ้นมองแสงจันทร์เพื่อหวังจะผ่อนคลาย
Ngaen keun maung saeng jun peua wung ja paun klai
I look up at the light of the moon and hope it will relax me
ให้ลืมคืนลืมวันที่มีแต่ฝันสลาย
Hai leum keun leum wun tee mee dtae fun salai
And get me to forget the days and nights of only broken dreams
ปล่อยให้ลมปล่อยให้ฟ้าปลอบประโลมตัวเอง
Bploy hai lom bploy hai fah bplaup bpralohm dtua eng
Letting the wind and sky soothe me
นึกอะไรไม่ออกก็แค่บอกมาเป็นเพลง
Neuk arai mai auk gor kae bauk mah bpen pleng
Not thinking of anything, just reciting a song
บรรยากาศในคืนนี้คงไม่ช่วยเยียวยา
Bunyagaht nai keun nee kong mai chuay yiao yah
The atmosphere tonight isn’t helping comfort me
ความรู้สึกถูกกักขังไว้คล้ายกับทรายในนาฬิกา
Kwahm roo seuk took guk kung wai klai gup sai nai nahligah
My feelings have imprisoned me, like sand in an hourglass

(**,***)

เพราะเรื่องของเธอและฉันมันไม่ใช่เรื่องของพื้นทราย
Pror reuang kaung tur lae chun mun mai chai reuang kaung peun sai
Because the matters of you and me aren’t the matters of the sand

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
คำร้อง : จักรธร ขจรไชยกูล,กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง : จักรธร ขจรไชยกูล,กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : ตุลย์ เหมือนสร้อย,กันต์ รุจิณรงค์,บริพัตร หวานคำเพราะ
โปรดิวซ์ : กันต์ รุจิณรงค์,บริพัตร หวานคำเพราะ
RAP : ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า

   

I love these melancholy lyrics a lot~ But I’m a sucker for creative similes/metaphors