ใช้หัวใจ

All posts tagged ใช้หัวใจ

Title: ใช้หัวใจ / Chai Hua Jai (Use Your Heart)
Artist: Singto Numchok
Album: Club Friday the Series 4
Year: 2014

ดูเธอยังลังเลกับเรื่องความรัก
Doo tur yung lung lay gup reuang kwahm ruk
It seems like you’re still hesitant about love
มีบางคนอยากทักให้ใจวุ่นวาย
Mee bahng kon yahk tuk hai jai woon wai
Having someone who wants to say hello to you makes your heart nervous

(*) ความรักเรื่องราวของสองคน
Kwahm ruk reuang rao kaung saung kon
Love is a story between two people
คนนิยามรักที่ใคร ถ้าไม่ใช่ฉันและเธอ
Kon niyahm rukt ee krai tah mai chai chun lae tur
People define who they love, if it’s not you and me
จะร้ายหรือดีอยู่ที่ใจ คิดให้ดีก็พบเจอ
Ja rai reu dee yoo tee jai kit hai dee gor pob jur
Be it good or bad, it’s in your heart, think it over and you’ll find
เรื่องราวที่แสนงดงาม
Reuang rao tee saen ngot ngahm
A story that’s so beautiful
กอดฉันไว้ และหลับตา
Gaut chun wai lae lup dtah
Hug me and close your eyes

(**) จะรู้มันดีใช่ไหม
Ja roo mun dee chai mai
We’ll know it well, right?
ความคิดของใคร คิดยังไง
Kwahm kit kaung krai kit yung ngai
The thoughts of others, how they think
สุดท้ายใครกันที่จะรู้ แค่ใช้หัวใจ ของเธอดู
Soot tai krai gun tee ja roo kae chai hua jai kaung tur doo
In the end, everyone will know, just use your heart and you’ll see
เธอรู้ดีอยู่ใช่ไหม แค่ฟังเสียง ของหัวใจ
Tur roo dee yoo chai mai kae fung siang kaung hua jai
You know full well, right? Just listen to the voice of your heart

อย่ากลัวอะไรกับสิ่งที่ยังไม่ถึง
Yah glua arai gup sing tee yung mai teung
Don’t be afraid of things that haven’t happened yet
อย่ามัวดึงดันเชื่อคำใครๆ มากไป
Yah mua deung dun cheua kum krai krai mahk bpai
Don’t stubbornly believe the words of many others

(*,**,*,**)

Title: ใช้หัวใจ / Chai Hua Jai (To Use My Heart)
Artist: Dan Worrawech
Album: [New Single]
Year: 2009

เช้าลืมตาขึ้นมา กับเสียงหายใจอ่อนล้า
Chao leum dtah keun mah gup siang hai jai orn lah
Morning, I open my eyes and get up with a weary breath
นั่งดูนาฬิกา ที่เดินอย่างช้าๆ
Nung doo nahliga tee dern yahng chah chah
Sitting looking at my watch that ticks so slowly
พยายามเปิดเพลงเบาๆ เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องความเหงา
Payayahm pbert pleng bao bao peua glob gleuan reuang kwahm ngao
I try to turn on mellow songs to cover up the loneliness
และก็มีน้ำตามาบรรเทา ที่คอยเข้าใจเรา
Lae gor mee num dtah mah bun tao tee koy kao jai rao
And alleviate my tears that comfort me
แต่ทำไมกลับเศร้ากว่าเดิม
dtae tummai glub sao gwah derm
But why do they return sadder than before?

* ให้ฉันได้ใช้หัวใจ บอกใครว่ารักสักที
Hai chun dai chai hua jai bork krai wah ruk suk tee
Let me be able to use my heart, to tell someone I love them for once
หากมันต้องช้ำก็ยังดี ก็ยังได้มีใครให้หึง
Hahk mun dtong chum gor yung dee gor yung dai mee krai hai heung
If it must hurt, it’ll still be okay, I can still have someone to be jealous of
จูบเธอจะซึ้งเท่าไร กอดเธอคงให้ไออุ่นกับฉัน
Joop tur ja seung tao rai got tur kong hai ai oon gup chun
To kiss you, how speechless would it leave me? To hug you would give me warmth
โปรดเถิดสวรรค์เมตตากัน ให้คนนั้นกับฉันสักที
Pbroht tert sawan met dtah gun hai kon nun gup chun suk tee
Please, Heaven, take mercy on me, give that person to me just once

ทิ้งตัวนอนกี่คืน ก็ฝืนตัวเองไม่ไหว
Ting dtua non gee keun gor feun dtua eng mai wai
How many nights I flop down to sleep, but I can’t force myself to
ฉันจะหลับได้อย่างไร เมื่อใจยังเศร้าอยู่อย่างนี้
Chun ja lup dai yahng rai meua jai yung sao yoo yahng nun
How could I sleep when my heart is still depressed like this?
ทำได้แค่เพียงเปิดเพลงเบาๆ เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องความเหงา
Tum dai kae piang pberd pleng bao bao peua glop gleuan reuang kwahm ngao
I can only turn on the mellow songs to cover up the loneliness
และก็มีน้ำตามาบรรเทา ที่คอยเข้าใจเรา
Lae gor mee num dtah mah buntao tee koy kao jai rao
And alleviate my tears that wait to understand us
แต่ทำไมกลับเศร้ากว่าเดิม
Dtae tummai glup sao gwah derm
But why do they return sadder than before?

(*)

ขอแค่ยืนอยู่ข้างใคร ขอมีใจอยู่ใกล้กัน
Kor kae yeun yoo kahng krai kor mee jai yoo glai gun
I ask only to stand next to someone, I ask to have a heart close to mine
แค่นั้น แต่ไม่รู้จะได้เจอเธอไหม
Kae nun dtae mai roo ja dai jur tur mai
Just that, but I don’t know, will I be able to meet you?
ฟ้าให้เราห่างแสนไกล หรือแกล้งเก็บเอาเธอซ่อนไว้ที่ใด เมื่อไหร่จะมีเธอ
Fah hai rao hahng saen glai reu glaeng gup ao tur son wai tee dai meua rai ja mee tur
Will Heaven leave us far apart, or teasingly hide you away some where? When will I have you?

(*)

ให้ฉันได้ใช้ หัวใจ บอกใครว่ารัก สักที
Hai chun dai chai hua jai bork krai wah ruk suk tee
Let me be able to use my heart, to tell someone I love them for once
ให้ฉันได้ใช้หัวใจ.. อยากจะได้ใช้หัวใจ รักใครสักที
Hai chun dai chai hua jai…yahk ja dai chai hua jai ruk krai suk tee
Let me be able to use my heart…I want to be able to use my heart to love someone for once