ใช่ไหม

All posts tagged ใช่ไหม

Title: ใช่ไหม / Chai Mai (Right?)
English Title: “Yes or No”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่อยากจะกังวลไม่ได้คิดจะสนใจ ปล่อยๆมันเป็นไปก็ไม่รู้เลยทิศทาง
Mai yahk ja gung won mai dai kit ja son jai bploy bploy mun bpen bpai gor mai roo loey tit tahng
I don’t want to worry, I don’t give it a care, I let it be, I don’t know the direction
จะเป็นเหมือนคนอื่น หรืออาจไม่เหมือนกัน ไม่แน่ใจ
Ja bpen meuan kon eun reu aht mai meuan gun mai nae jai
Will it be like someone else? Or maybe it’ll be different? I’m not sure

(*) ก็อาจจะคล้ายๆกับท้องฟ้าที่สวยดี อยู่ๆกลับมามีเมฆฝนเหมือนจะตั้งใจ
Gor aht ja klai klai gup taung fah tee suay dee yoo yoo glup mah mee mek fon meuan ja dtung jai
It might be like the beautiful sky, that all the sudden ends up with rain clouds like it was intentional
ให้เดาไม่ได้ คิดเองยังไง เกินคาดการณ์ จะอีกทีก็คงต้องถามดู
Hai dao mai dai kit eng yung ngai gern kaht gahn ja eek tee gor kong dtaung tahm doo
I can’t guess, whatever I thought, it was beyond the situation, if it will happen again, I must ask and see

(**) ยังไงในวันนี้ ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันใช่รึเปล่า เธอคิดรึเปล่า
Yung ngai nai wun nee tee bpen yoo dtaun nee mun chai reu bplao tur kit reu bplao
No matter what, today, is everything that exists right? Are you thinking about it?
หรือเธอกับท้องฟ้า ยังคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันใช่รึเปล่า ตกลงเราใช่รึเปล่า
Reu tur gup taung fah yung kong bplian bpai bplian mah mun chai reu bplao dtok long rao chai reu bplao
Or are you and the sky still changing and changing, right? Do we agree or not?

บอกทีได้ไหม ความลับที่เธอเก็บไว้ อยากรู้ข้างในหัวใจ เธอคิดอย่างไร
Bauk tee dai mai kwahm lup tee tur gep wai yahk roo kahng nai hua jai tur kit yahng ra
Please tell me the secret that you’re keeping, I want to know what you’re thinking inside your heart
อย่าให้ฉันคิดไปไกล เธอคิดกับฉันแบบไหน
Yah hai chun kit bpai glai tur kit gup chun baep nai
Don’t let me think too far, how do you feel about me?

อยากบอกอยากลองดูถ้าฉันถามเธอซักคำ คำตอบกับการกระทำจะเหมือนหรือจะตั้งใจ
Yahk bauk yahk laung doo tah chun tahm tur suk kum kum dtaup gup gahn gratum ja meuan reu ja dtung jai
I want to tell you, I want to try and see, if I ask you one thing, will your answer match your actions or will you intentionally
ให้มันช่างแตกต่าง จะมีแค่ช่องว่างที่ไม่เข้าใจ
Hai mun chahng dtaek dtahng ja mee kae chaung wahng tee mai kao jai
make it so different? There’s just a big gap that I don’t understand

(*,**)

บอกทีได้ไหม ความลับที่เธอเก็บไว้ อยากรู้ข้างในหัวใจ เธอคิดอย่างไร ไม่ยากเกินไปใช่ไหม
Bauk tee dai mai kwahm lup tee tur gep wai yahk roo kahng nai hua jai tur kit yahng rai mai yahk gern bpai chai mai
Please tell me the secret that you’re keeping, I want to know what you’re thinking inside your heart, it’s not too difficult, right?
มันยังคงสงสัย ความลับที่เธอเก็บไว้ ที่ฉันไม่เคยเข้าใจ ได้แต่หวั่นไหว เพราะฉันมีเพียงคำถาม เธอคิดกับฉันแบบไหน
Mun yung kong song sai kwahm lup tee tur gep wai tee chun mai koey kao jai dai dtae wun wai pror chun mee piang kum tahm tur kit gup chun baep nai
I still wonder about the secret that you’re keeping, that I’ve never understood, I can only be nervous because I have only questions; how do you feel about me?

   

เนื้อร้อง : 2Pcs., วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

I’m SO HAPPY 2Pcs. is back! I forgot how much I absolutely loved the sound of their first single, and this one is no different~ I hope they have many more new releases to come!