ใช่เขาหรือเปล่า

All posts tagged ใช่เขาหรือเปล่า

Title: ใช่เขาหรือเปล่า / Chai Kao Reu Bplao (Is He the One?)
Artist: Arm Song
Album: [Single]
Year: 2018

ใช่เขาคนนั้นหรือเปล่า ที่เธอแอบไปหาเขา
Chai kao kon nun reu bplao tee tur aep bpai hah kao
Is he the one whom you’ve secretly been going to see?
มีอะไรในวันที่ฉันไม่อยู่ ก็รู้ว่าเธอหมดรัก
Mee arai nai wun tee chun mai yoo gor roo wah tur mot ruk
Is there anything going on when I’m not there? I know you don’t love me anymore
ไม่อยากจะเป็นเหมือนเก่า รักเราถึงคราวต้องเลิกรา
Mai yahk ja bpen meuan gao ruk rao teung krao dtaung lerk rah
I don’t want things to be like they have been, it’s time for our love to say good-bye

(*) บอกว่ารักทุกครั้งที่กอดกัน แต่เธอนั้นละเมอเรียกใคร
Bauk wah ruk took krung tee gaut gun dtae tur nun lamur riak krai
You tell me you love me every time you hug me, but who are you fantasizing saying it to?
ใจเธอลอยไปหาเขา
Jai tur loy bpai hah kao
Your heart floats away to him

(**) อยู่กับเขาคุยเรื่องของเราบ้างไหม รู้ไหมฉันเป็นอะไร
Yoo gup kao kooey reuang kaung rao bahng mai roo mai chun bpen arai
When you’re with him, do you talk about our issues? Do you know I’m not okay?
ไม่ไช่แค่แฟนของเธอ แต่ถ้าเธอ จะโกหกเขา
Mai chai kae faen kaung tur dtae tah tur ja goh hok kao
Not just your boyfriend, but if you’re lying to him
ก็ให้บอกกับเขาว่าเรา ไม่รู้จักกัน
Gor hai bauk gup kao wah rao mai roo juk gun
I want you to tell him that we don’t know each other

ไม่เห็นจะต้องลำบาก ถ้าหากว่าเธอเลือกเขา
Mai hen ja dtaung lumbahk tah hahk wah tur leuak kao
I don’t see why this has to be difficult, if you’ve chosen him
พูดออกมาว่าเธอหมดรักก็จบ อย่าแกล้งทำเป็นว่ารัก
Poot auk mah wah tur mot ruk gor jop yah glaeng tum bpen wah ruk
Say that you don’t love me anymore and end it, don’t pretend that you love me
ไม่อยากให้เราต้องทน อยู่ไปอย่างคนไม่รักกัน
Mai yahk hai rao dtaung ton yoo bpai yahng kon mai ruk gun
I don’t want us to have to endure continuing on like people who don’t love each other

(*, ** , ** , **)

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : แสนคม สมคิด
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์