ใจสารภาพ

All posts tagged ใจสารภาพ

Title: ใจสารภาพ / Jai Sahrapahp (My Heart Confesses)
Artist: Got Jakrapun (ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ)
Album: OST ลิเก๊.. ลิเก (Ligay Ligay)
Year: 2003

แค่เพียงสมมุติว่า หยุดคบกัน
Kae piang sommoot wah yoot kop gun
Just imagining that we stopped dating
ใจฉัน ก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้
Jai chun gor sun meuan kon bpen kai
My heart pounds like someone who’s sick
ถ้าในความจริง สองเรามีอันห่างไกล
Tah nai kwahm jing saung rao mee un hahn glai
If in reality the two of us were distant
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจ ก็คงเหมือนตายจากกัน
Pon lup tee gert gup jai gor kong meuan dtai jahk gun
As a result, it would be like my heart had died

ด้วยความรักนั้น ก้าวผ่านห้องใจ
Duay kwahm ruk nun gao pahn haung jai
With that love moving forward into the chambers of my heart
อ่อนไหว เผลอใจให้เธอเกินกั้น
Aun wai plur jai hai tur gern gun
I’m weak and carelessly let you get too far
ขอบคุณเวลา นำพาเราใกล้ชิดกัน
Kaup koon welah num pah rao glai chit gun
I thank time for brining us closer together
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพัน
Jahk peuan leuan bpen pook pun
From being friends, we slipped into a relationship
เพียงก้าวห่างกันหวั่นไหว
Piang gao hahng gun wun wai
Just stepping away from each other makes me anxious

(*) ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ
Kaht tur mai dai hua jai kor sahrapahp
I can’t be without you, my heart wants to confess
กดโทรศัพท์ รับช้าก็ยังน้อยใจ
Got tohrasup rup chah gor yung noy jai
When I call you on the phone and you’re slow to answer, I still get offended
อยู่ใกล้จนชิน ไม่อยากได้ยิน คำว่าห่างไกล
Yoo glai jon chin mai yahk dai yin kum wah hahng glai
We’re so close, I got used to it, I don’t want to hear the word “separate”
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ ด้วยการหนีไปห่างกัน
Kor raung yah tum rai jai duay gahn nee bpai hahng gun
I beg you, don’t hurt me by running far away

(**) ถ้าสิ่งใดนั้น ที่ผ่านพ้นมา
Tah sing dai nun tee pahn pon mah
If anything that happened
หนักหนา จนเธอไร้ความเชื่อมั่น
Nuk nah jon tur rai kwahm cheua mun
Was so serious that it made you lose confidence
เจ็บจนเหลืออด ก็โกรธได้แต่อย่านาน
Jep jon leua ot gor groht dai dtae yah nahn
Or hurt unbearably, don’t be angry for long
เพราะใจที่ทรมาน คอยนานจะพาลสิ้นลม
Pror jai tee toramahn koy nahn ja pahn sin lom
Because a tortured heart over time will be beaten to death

(*,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร