ใจดื้อ

All posts tagged ใจดื้อ

Title: ใจดื้อ / Jai Deu (Stubborn Heart)
Artist: Nap A Lean
Album: [Single]
Year: 2020

ดึงใจออกมาแล้ว
Jeung jai auk mah laeo
I’ve pulled my heart out
แต่มันยังคงไม่แคล้ว
Dtae mun yung kong mai klaeo
But I still can’t escape it
คิดถึงเธอทุกครั้งที่นอนหลับตา
Kit teung tur took krung tee naun lup dtah
I think about you every time I sleep
ในทุก ๆ คืนที่ฝนโปรยลงจากบนฟ้า
Nai took took keun tee fon bproy long jahk bon fah
Every night that rain falls down from the sky

บอกตัวเองให้หยุดพัก
Bauk dtua eng hai yoot puk
I tell myself to take a break
แต่ใจมันไม่หยุดรัก
Dtae jai mun mai yoot ruk
But my heart won’t stop loving you
ชอบคิดเอาเองว่าเรายังมีความหวัง
Chaup kit ao eng wah rao yung mee kwahm wung
It likes thinking that I still have hope
แอบเผลอไปมองหน้าเธอเวลาเจอทุกครั้ง
Aep plur bpai maung nah tur welah jur took krung
Secretly looking at you every time we meet

(*) ก็เลยแอบปล่อยใจกลับไปรักเธอซ้ำ ๆ
Gor loey aep bploy jai glup bpai ruk tur sum sum
So I secretly let my heart return to loving you over and over
เจ็บก็เจ็บแบบนั้นแต่ไม่จำ
Jep gor jep baep nun dtae mai jum
It hurts, but I never remember that pain

(**) ใจนะใจ ยิ่งห้ามยิ่งรั้น
Jai na jai ying hahm ying run
The more I forbid my heart, the more it resists
ใจดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟัง
Jai deu deung mai yaum cheua fung
My heart is stubborn and refuses to listen
ยิ่งฉันฝืน ก็ยิ่งขัดขืน กลับไปคิดถึงเธอทุกที
Ying chun feun gor ying kut keun glup bpai kit teung tur took tee
The more I try to force it, the more it defies me and I end up thinking about you every time
ใจนะใจ ยิ่งห้ามยิ่งรั้น
Jai na jai ying hahm ying run
The more I forbid my heart, the more it resists

(***) พยายามจะลืม แต่ใจมันลืมไม่ได้
Payayahm ja leum dtae jai mun leum mai dai
I try to forget, but my heart can’t
ทั้ง ๆ ที่รู้วันนี้เราควรจะพอ
Tung tung tee roo wun nee rao kuan ja por
Even though I know today that enough is enough

คนนึงไม่เคยรัก อีกคนไม่เคยยอมรับ
Kon neung mai koey ruk eek kon mai koey yaum rup
One person never loves the other, the other never accepts it
ฝันลม ๆ ว่าคงจะมีสักวัน
Fun lom lom wah kong ja mee suk wun
Overflowing with dreams that some day
ที่ฉันจะได้ยืนในใจเธอดวงนั้น
Tee chun ja dai yeun nai jai tur duang nun
I’ll be able to stand in your heart

(*,**,***)

จะไม่โทษใคร
Ja mai toht krai
I won’t blame anyone
เธอไม่ได้ใจร้าย
Tur mai dai jai rai
You’re not cruel
แต่เป็นฉันใจง่ายอย่างนี้
Dtae bpen chun ja ngai yahng nee
But it’s me who’s soft-hearted like this

(**,***)

Please don’t leave me down here over and over and again
Please don’t leave me down here over and over and again
ฉันคิดถึงเธอทุกที
Chun kit teung tur took tee
I think about you all the time

Please don’t leave me down here over and over and again
Please don’t leave me down here over and over and again
ทั้ง ๆ ที่รู้วันนี้เราควรจะพอ
Tung tung tee roo wun nee rao kuan ja por
Even though I know today that enough is enough

   

Writter : Thanapon Thongsawat, Panithi Lertudomthana
Composer : Thanapon Thongsawat
Arranger : NAP A LEAN
Producer : Akarachon Rachapandi
Mix and Master : Pete Tanskul