ใจคอ

All posts tagged ใจคอ

Title: ใจคอ / Jai Kor (Mood)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (Still Able to Smile)
Year: 2002

ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวัน
Chun kit teung tur chun kit teung tur chun kit teung tur tung keun tung wun
I think about you, I think about you, I think about you all day and night
น้ำหอมของเธอ น้ำเสียงของเธอ ท่าทางของเธอตอนสบตาฉัน
Num haum kaung tur num siang kaung tur tah tahng kaung tur dtaun sop dtah chun
Your scent, your voice, your manner when you make eye contact with me

ฉันฝันถึงเธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันหวังว่าเธอก็เป็นเหมือนกัน
Chun fun teung tur chun pur teung tur chun wung wah tur gor bpen meuan gun
I dream about you, I fantasize about you, I hope you’re the same
ขอบฟ้าของเรา สายน้ำของเรา กับเพลงของเราแค่ปลอบใจฉัน
Kaup fah kaung rao sai num kaung rao gup pleng kaung rao kae bplaup jai chun
Our sky, our stream, and our song just comfort me

(*) โอ้ดาวเอ๋ยใยเลยไม่รู้มีใครที่เค้าห่วง โธ่ลมเอ๋ยทำไมต้องหวงมาจางห่างหาย
Oh dao oey yai loey mai roo mee krai tee kao huang toh lom oey tummai dtaung huang mah jahng hahng hai
Oh, stars, why doesn’t she know she has someone who worries about her? Alas, wind, why have you taken her so far away?
ปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไป เจ้าจะรู้จะเห็นบ้างไหมใจคนที่รอ
Bploy hai ton jon jai ja tor jai kor ja ting bpai jao ja roo ja hen bahng mai jai kon tee ror
Leaving me to endure this until my heart is discouraged, I feel abandoned, will she know? Will she see the heart of this person who’s waiting?

เพราะรักเหลือเกิน เพราะรักถึงรอ ไม่รักไม่รอให้ใจไหวหวั่น
Pror ruk leua gern pror ruk teung ror mai ruk mai ror hai jai wai wun
Because I love you so much, because I love you, I’m waiting, if I didn’t love you, I wouldn’t wait and stress my heart out
เพราะรักถึงกลัว เพราะรู้ว่าไกล เผื่อเธอพบใครก็อาจลืมฉัน
Pror ruk teung glua pror roo wah glai peua tur pob krai gor aht leum chun
Because I love you, I’m scared, because I know we’re far apart, in case you meet someone else and forget about me

(*,*)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข;เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย