โสดทัศนศึกษา

All posts tagged โสดทัศนศึกษา

Title: โสดทัศนศึกษา / Soht Tutsanaseuksah (Field Trip for Single People)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต) ft. Mild
Album: [Single]
Year:

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดูหนังคนเดียว ใครก็มองว่าฉันนั้นแปลก
Chun gor mai kao jai wah tummai doo nung kon diao krai gor maung wah chun nun bplaek
I don’t understand why people look at me strangely for watching a movie by myself
ไม่เข้าใจว่าที่เดินไปไหนคนเดียว ใครก็มองว่าฉันนั้นแหก
Mai kao jai wah tee dern bpai nai kon diao krai gor maung wah chun nun haek
I don’t understand why people look at me weirdly for walking alone

ที่ทำอะไรคนเดียว ไปมัลดีฟส์คนเดียว เที่ยวทะเลคนเดียวแล้วไง
Tee tum arai kon diao bpai maldives kon diao tiao talay kon diao laeo ngai
I do things by myself; I go to the Maldives alone, I go to the beach alone, so what?
ก็เพราะฉันเป็นสุขอย่างเงี้ย ชีวิตดี๊ดี ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับใคร
Gor pror chun bpen sook yahng ngia cheewit dee dee mai dtaung kaung giao gup krai
Because I’m happy like this, life is good, there’s no need to get involved with anyone else

(*) ก็แค่ฉันไม่อยากจะทำให้ใครลำบากหัวใจ อาจจะเหงาไปบ้าง ฉันว่าไม่เป็นไร
Gor kae chun mai yahk ja tum hai krai lumbahk hua jai aht ja ngao bpai bahng chun wah mai bpen rai
I just don’t want to bother anyone, it might be lonely, but I think it’s fine

(**) อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วไม่เคยต้องการอะไร
Yoo yahng nee gor dee yoo laeo gor piang por laeo mai koey dtaung gahn arai
Living like this is good, it’s just right, I never need anything else
คิดว่าดีกว่ารักแล้วต้องเจ็บช้ำเพราะคนไม่จริงใจ
Kit wah dee gwah ruk laeo dtaung jep chum pror kon mai jing jai
I think it’s better than loving and getting hurt because someone wasn’t sincere

(***) ฉันเคยผ่านมาแล้วไม่เอาอีกแล้วกับความเสียใจ
Chun koey pahn mah laeo mai ao eek laeo gup kwahm sia jai
I’ve experienced it before and I don’t want to deal with the sadness again
ทุ่มเทเพื่ออะไร เมื่อสุดท้ายต้องมาช้ำใจคนเดียว
Toom tay peua arai meua soot tai dtaung mah chum jai kon diao
Why devote yourself when in the end you must be hurt and alone?

ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครรัก ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครแคร์
Pit dtrong nai tee mai mee krai ruk pit dtrong nai tee mai mee krai care
Where’s the problem with not having a lover? Where’s the problem with not having someone who cares?
ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครเหลียวแล แค่ไม่ต้องไปแชร์ใจให้ใครจับจอง
Pit dtrong nai tee mai mee krai liao lae kae mai dtaung bpai chare jai hai krai jup jaung
Where’s the problem with not having anyone looking after me? I just don’t want to go and share my heart, letting someone else claim it
ด้วยคำว่าเป็นเพื่อนกันนะ เป็นพี่ชายได้ปะ เป็นเพื่อนกันไม่ดียังไง
Duay kumw ah bpen peuan gun na bpen pee chai dai bpa bpen peuan gun mai dee yung ngai
With the words “We’re just friends” or “You’re like a brother to me,” being friends isn’t so great
ถ้าจีบแล้วไม่ได้ดูแลหัวใจ ก็ไม่รู้ว่าจะทำทำไม
Tah jeep laeo mai dai doo lae hua jai gor mai roo wah ja tum tummai
If I flirt and they won’t take care of my heart, I don’t know why I’d do it

(*,**,***,**,***)

อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วไม่เคยต้องการใคร
Yoo yahng nee gor dee yoo laeo gor piang por laeo mai koey dtaung gahn krai
Living like this is good, it’s just right, I never need anyone else
ฉันว่ามันก็ดีกว่า รักบางทีไม่เห็นค่าเสียน้ำตาให้คนไม่จริงใจ
Chun wah mun gor dee gwah ruk bahng tee mai hen kah sia num dtah hai kon mai jing jai
I think it’s better, sometimes I don’t see the value in love, you waste tears over someone who wasn’t sincere

ฉันเคยผ่านมาแล้วไม่เอาอีกแล้วกับความเสียใจ
Chun koey pahn mah laeo mai ao eek laeo gup kwahm sia jai
I’ve already experienced it and don’t want to deal with the sadness again
บอกตัวเองว่ามันก็แค่เหงา มันก็แค่เปลี่ยว มีตัวคนเดียว มันจะเท่าไหร่
Bauk dtua eng wah mun gor kae ngao mun gor kae bpliao mee dtua kon diao mun ja tao rai
I tell myself that it’s just lonely, it’s just lonesome, I have myself, for what it’s worth
เมื่อสุดท้ายต้องมาช้ำใจคนเดียว
Meua soot tai dtuang mah chum jai kon diao
When in the end, I must be hurt alone

บอกตัวเองว่าถ้ารักแล้วต้องสุข แต่ถ้าทุกข์มันไม่ใช่
Bauk dtua eng wah tah ruk laeo dtaung sook dtae tah took mun mai chai
I tell myself that if I love, it must be happy, but if there’s suffering, then no way
กลับมารักตัวเองก่อนไหม ง่ายดี
Glup mah ruk dtua eng gaun mai ngai dee
I’ll go back to loving myself, it’s simple

บอกตัวเองว่าถ้ารักแล้วต้องสุข แต่ถ้าทุกข์มันไม่ใช่
Bauk dtua eng wah tah ruk laeo dtaung sook dtae tah took mun mai chai
I tell myself that if I love, it must be happy, but if there’s suffering, then no way
กลับมารักตัวเองก่อนไหม ง่ายดี
Glup mah ruk dtua eng gaun mai ngai dee
I’ll go back to loving myself, it’s simple

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD