โปรดรู้ว่า

All posts tagged โปรดรู้ว่า

Title: โปรดรู้ว่า / Bproht Roo Wah (Please Know That)
Artist: Aek Season Five
Album: OST Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย
Year: 2020

แววตาเธอที่เหมือนมีรอยน้ำตา
Waew dtah tur tee meuan mee roy hum dtah
Your eyes seem wet with tears
ปิดบังความจริงที่เธอต้องทนเจ็บช้ำเรื่อยมา
Bpit bung kwahm jing tee tur dtaung ton jep chum reuay mah
Hiding the truth that you’ve continuously had to hurt
กับเรื่องราวที่ฉันเองก็รู้ตัวดีว่า
Gup reuang rao tee chun eng gor roo dtua dee wah
And the situation that I’m fully aware of
เหตุคือฉันที่ทำเธอเสียใจ
Het keu chun tee tum tur sia jai
Because I’m the one who made you sad

ทรมานที่ทำได้แค่เฝ้าดู
Toramahn tee tum dai kae fao doo
It’s torture that all I can do is watch
ก็รู้ทั้งรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ซักอย่าง
Gor roo tung roo wah tum arai mai dai suk yahng
I know fully well I can’t do anything
ต้องแกล้งทำ ไม่สนใจ แต่เหมือนยิ่งไกลห่าง
Dtaung galeng tum mai son jai dtae meuan ying glai hahng
I must act like I don’t care, but it’s like the more I distance myself
กลับยิ่งทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
Glup ying tum hai chun ying wun wai
The more it ends up making me anxious

(*) อยากจะเช็ดน้ำตา และปลอบโยนเมื่อยามเธอเสียใจ
Yahk ja chet num dtah lae bplaup yohn meua yahm tur sia jai
I want to wipe your tears and comfort you when you’re sad
อยากกลับไปยับยั้งตัวเองในวันนั้น วันที่ตัวฉันได้ทำพลาดไป
Yahk glup bpai yup yung dtua eng nai wun nun wun tee dtua chun dai tum plaht bpai
I want to go back and restrain myself that day, the day I screwed up
โปรดรู้ว่าฉันคนนี้มีแต่เธอ ทั้งหัวใจ ก็รู้ตัวว่าสายเกินที่จะบอกไป
Bproht roo wah chun kon nee mee dtae tur tung hua jai gor roo dtua wah sai gern tee ja bauk bpai
Please know that I have only you with my entire heart, I know it’s too late to tell you
กับความจริงที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน
Gup kwahm jing tee saun ao wai kahng nai
The truth I’ve hidden away inside
ว่าฉันรักเพียงแค่เธอ
Wah chun ruk piang kae tur
That I only love you

ในค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงใด
Nai kum keun tee fah mai mee saeng dai
During the starless nights
เธอจะรู้บ้างมั้ยคิดถึงเธอมากเท่าไร
Tur ja roo bahng mai kit teung tur mahk tao rai
Will you know how much I miss you?
ฝากสายลมช่วยพัดพา ส่งข้อความในใจ
Fahk sai lom chuay put pah song kor kwahm nai jai
I entrust the wind to please blow and send this message in my heart
บอกว่ามีหนึ่งคนที่ห่วงใย
Bauk wah mee neung kon tee huang yai
To tell you that there’s someone who cares about you

(*,*,*)

   

คำร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ
เรียบเรียง : สุดเขต จึงเจริญ และ ยรรยง โตเรือง