โตแล้ว

All posts tagged โตแล้ว

Title: โตแล้ว / Dtoh Laeo (All Grown Up)
Artist: Ammy the Bottom Blues
Album: [Single]
Year: 2018

หนีความจริงต้องหนียังไง
Nee kwahm jing dtaung nee yung ngai
How can one escape the truth?
เมื่อเขาจะไป หมดใจและไม่ต้องการ
Meua kao ja bpai mot jai lae mai dtaung gahn
When she’s leaving, she doesn’t have feelings for me anymore and doesn’t want me
ฝันที่เคยฝาก รักที่เคยเอ่ย
Fun tee koey fahk ruk tee koey oey
The dreams that I once left with her, the love that I once spoke
แหวนเชยเชย บอกเลยเธอไม่ต้องการ
Waen choey choey bauk loey tur mai dtaung gahn
The old-fashioned ring, she told me she didn’t want it

(*) เธอขอ…แค่เพียงแค่จบกัน
Tur kor kae piang kae jop gun
She just asked to end things
เท่านั้น…คือฉันต้องปล่อยมือ
Tao nun keu chun dtaung bploy meu
That’s all, that I must let go of her hand
อย่ายื้อ อย่าดื้อ เป็นเด็ก
Yah yeu yah deu bpen dek
Don’t hold her back, don’t be stubborn like a child

(**) โตแล้ว ฉันคงต้องเรียนรู้
Dtoh laeo chun kong dtaung rian roo
I’m all grown-up, I must learn
ที่จะต้องยอมรับ
Tee ja dtaung yaum rup
What I must accept
ว่าคำว่าไม่รักคือไม่รัก
Wah kum wah mai ruk keu mai ruk
Is that the words “I don’t love you” means she doesn’t love me
จะดีพร้อมแสนดีสักแค่ไหน
Ja dee praum saen dee suk kae nai
However good or wonderful it was
เขาก็ไม่สนใจ
Kao gor mai son jai
She doesn’t care
จะกลับมารักกัน
Ja glup mah ruk gun
To come back and love me
เหมือนดังเก่า
Meuan dung gao
Like before

หากรักเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป
Hahk ruk kao jing ying dtaung bploy kao bpai
If you really love her, you must let her go
พบเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่า
Pob jur gupkrai mai sot sai kong ja dee gwah
it would be better to meet someone fresh and new
เรามันแค่คนหนึ่งมีค่าเพียงแค่ทางผ่าน
Rao mun kae kon neung mee kah piang kae tahng pahn
I’m just one person with momentary value
เมื่อเขาไม่ต้องการฉันต้องเข้าใจ
Meua kao mai dtaung gahn chun dtaung kao jai
When she doesn’t want me, I must understand

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง Ammy The Bottom Blues
เรียบเรียง ธาฤทธิ์ เจียรกุล/ ประทีป สิริอิสสระนันท์
โปรดิวเซอร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์