โกงรักไม่ได้

All posts tagged โกงรักไม่ได้

Title: โกงรักไม่ได้ / Gohng Ruk Mai Dai (You Can’t Cheat Love)
Artist: Jaonaay
Album: OST ฉลาดเกมส์โกง / Chalaht Game Gohng
Year: 2020

มันเป็นเพราะเธอหรือ มันเป็นเพราะเรา
Mun bpen pror tur reu mun bpen pror rao
Is it because of you or because of me?
คงยังไม่เข้าใจความรู้สึกนี้
Kong yung mai kao jai kwahm roo seuk nee
I still don’t understand these feelings
แต่ที่เข้าใจ คือความหวั่นไหวต้องไม่มี
Dtae tee kao jai keu kwahm wun wai dtaung mai mee
But what I do understand is that I must not be shaken
เพราะเธอคือคนที่ฉันนั้นต้องห่าง
Pror tur keu kon tee chun nun dtaung hahng
Because you’re the person whom I must distance myself from

(*) กับเธอคนนี้ ขอโกงความรักได้ไหม
Gup tur kon nee kor gohng kwahm ruk dai mai
With you, can I cheat love?
เพราะว่าฉันนั้นมีความสุขเมื่อเราได้พบกัน
Pror wah chun nun mee kwahm sook meua rao dai pob gun
Because I’m happy when we’re together

(**) ฉันรักเธอ ทั้งหัวใจ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันไม่รู้
Chun ruk tur tung hua jai dtung dtae meua rai chun mai roo
I don’t know when I started loving you with all my heart
แต่คงต้องรอ และหาวิธีให้เราได้รักกัน
Dtae kong dtaung ror lae hah witee hai rao dai ruk gun
But I must wait and search for a way for us to love each other
จะเก่งเท่าไหร่ ก็โกงความรักไม่ได้
Ja geng tao rai gor gohng kwahm ruk mai dai
However skilled I am, I can’t cheat love

(*,**)

(กับเธอคนนี้ ขอโกงความรักได้ไหม
(Gup tur kon nee kor gohng kwahm ruk dai mai
(With you, can I cheat love?
เพราะว่าฉันนั้นมีความสุข เมื่อเราได้รักกัน)
Pror wah chun nun mee kwahm sook meua rao dai ruk gun)
Because I’m happy when we’re in love)

(**)

   

Lyrics / Composed : JAONAAY
Arranger : Pakawat Waiwitaya
Producer : Kidnappers
Executive Producer : Jetrin Wattanasin