แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว

All posts tagged แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว

Title: แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว / Aep Ruk Krai Bahng Kon Yoo Kahng Diao (Secret Unrequited Love)
Artist: Funky Wah Wah
Album: [Single]
Year: 2020

ความหวังที่ไม่มีทาง
Kwahm wung tee mai mee tahng
It’s hopeless
ความฝันที่ไม่มีเธอ
Kwahm fun tee mai mee tur
A dream without you
วันทั้งวัน นั่งเพ้อ
Wun tung wun nung pur
All day I sit and fantasize
คิดถึงเธอ คนเดียว
Kit teung tur kon diao
Thinking only of you

แอบมองเธอมาตั้งนาน
Aep maung tur mah dtung nahn
I’ve secretly watched you for so long
แอบคิดไปเองข้างเดียว
Aep kit bpai eng kahng diao
Secretly imagining one-sidedly
ว่าเป็นคนที่รู้
Wah bpen kon tee roo
That I was the one who knew
ความลับในใจของเธอ
Kwahm lup nai jai kaung tur
The secrets in your heart

ห้ามใจตัวเองไม่ไหว ทุกที
Hahm jai dtua eng mai wai took tee
I can’t ever stop my own heart
ถ้าฉันต้องทนต่อไป อยู่อย่างนี้
Tah chun dtaung ton dtor bpai yoo yahng nee
If I must continue enduring like this

(*) เวลาที่เธออยู่ใกล้ ๆ
Welah tee tur yoo glai glai
When you’re near
มันอยากจะบอกเธอแค่ไหน
Mun yahk ja bauk tur kae nai
However much I want to tell you
ต้องทนเก็บไว้ กลัวใจฉันเผลอ
Dtaung ton gep wai glua jai chun plur
I must endure keeping it in, afraid my heart will be careless
กลัวเธอจะตอบคำว่าไม่
Glua tur ja dtaup kum wah mai
Afraid your answer would be no
ก็เลยต้องเก็บซ่อนรักไว้ ในหัวใจ
Gor loey dtaung gep saun ruk wai nai hua jai
So I must keep my love hidden in my heart
แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

เมื่อฉันต้องเล่นละคร
Meua chun dtaung len lakorn
When I must act in a drama
ตบตาคนดูทุกตอน
Dtop dtah kon doo took dtaun
I trick the audience in every scene
ไม่ให้ใครสงสัย
Mai hai krai song sai
I never make anyone suspicious
เก็บรักในใจไว้ก่อน
Gep ruk nai jai wai gaun
I keep my love in my heart

แกล้งทำว่าเป็นเพื่อนกัน
Glaeng tum wah bpen peuan gun
I pretend like we’re friends
ปิดบังว่าฉันรักเธอ
Bpit bung wah chun ruk tur
I hide that I love you
กลัวความจริงทุกครั้ง
Glua kwahm jing took krung
Afraid of the truth every time
ที่ฉันจะลองถามเธอ
Tee chun ja laung tahm tur
I try to ask you

ตอบฉันตรง ๆ ได้ไหม คนดี
Dtaup chun dtrong dtrong dai mai kon dee
Please answer me straight, darling
อย่าให้ต้องรอต่อไป อยู่อย่างนี้
Yah hai dtaung ror dtor bpai yoo yahng nee
Don’t make me have to keep waiting like this

(*)

จะหยุดใจไม่รักเธอได้ไหม
Ja yoot jai mai ruk tur dai mai
Can I stop my heart from loving you?
แกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจ
Glaeng tum bpen meuan wah mai son jai
I act like I don’t care
จะหลอกเธอได้นานซักแค่ไหน
Ja lauk tur dai nahn suk kae nai
How long can I deceive you?
ก็มันพูดไม่ออก อยากบอกเธอว่ารัก…เหลือเกิน
Gor mun poot mai auk yahk bauk tur wah ruk leua gern
I don’t say it out loud, but I want to tell you that I love you so badly

(*)

จะหยุดใจไม่รักเธอได้ไหม
Ja yoot jai mai ruk tur dai mai
Can I stop my heart from loving you?
แกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจ
Glaeng tum bpen meuan wah mai son jai
I act like I don’t care
จะหลอกเธอได้นานซักแค่ไหน
Ja lauk tur dai nahn suk kae nai
How long can I deceive you?
แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียว
Aep ruk krai bahng kon yoo kahng diao
A secret unrequited love

   

Writter and Composer : FWW, Dear
Arranger : FWW
Producer : FWW
Mix and Master : FWW