แสนสุข

All posts tagged แสนสุข

Title: แสนสุข / Saen Sook (So Happy)
Artist: Atom Chanagun (ชนกันต์)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ช่วงเวลาแสนสุขที่เธอมอบให้ฉัน
Chuang welah saen sook tee tur maup hai chun
The happy times you gave to me
ฉันไม่ควรได้รับมัน ฉันไม่ควรได้เจอเรื่องดีขนาดนั้น
Chun mai kuan dai rup mun chun mai kuan dai jur reuang dee kanaht nun
I shouldn’t have accepted them, I shouldn’t have faced such good times
ช่วงเวลาแสนสุขที่เธอมีให้กัน
Chuang welah saen sook tee tur mee hai gun
The happy times you have for me
เก็บไว้ให้คนที่คู่ควร
Gep wai hai kon tee koo kuan
Keep them for someone more suitable

อย่าโกรธฉันเลยที่ฉันเลือกจากเธอมา
Yah groht chun loey tee chun leuak jahk tur mah
Don’t hate me for choosing to leave you
ในวันเวลาที่เธอต้องการฉันกว่าใคร
Nai wun welah tee tur dtaung gahn chun gwah krai
When you needed me more than anyone else
อย่าเกลียดฉันเลยที่ฉันปล่อยเธอทิ้งไว้ให้ทรมาน
Yah gliet chun loey tee chun bploy tur ting wai hai toramahn
Don’t hate me for abandoning you in torture
เมื่อฉันไม่ได้ดีอย่างนั้น
Meua chun mai dai dee yahng nun
When I’m no good like that
ไม่อาจตอบแทนให้เธออย่างที่เธอต้องการ
Mai aht dtaup taen hai tur yahng tee tur dtaung gahn
I can’t give you what you need in return

(*)

ไม่อาจเป็นคนที่พร้อมอย่างเธอหวังไว้
Mai aht bpen kon tee praum yahng tur wung wai
I can’t be the man who’s ready like you’re hoping
ฉันเองก็อยากเป็น แต่ฉันไม่ได้ดีอย่างนั้น
Chun eng gor yahk bpen dtae chun mai dai dee yahng nun
I want to be, but I’m no good like that
ไม่อาจตอบแทนให้เธออย่างที่เธอต้องการ
Mai aht dtaup taen hai tur yahng tee tur dtaung gahn
I can’t give you what you need in return

(*,*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง : ชนกันต์ รัตนอุดม/ กันต์ รุจิณรงค์/ บริพัตร หวานคำเพราะ
โปรดิวเซอร์ : กันต์ รุจิณรงค์/ บริพัตร หวานคำเพราะ