แสงและเงา

All posts tagged แสงและเงา

Title: แสงและเงา / Saeng Lae Ngao (Light and Shadow)
Artist: Apartment Khunpa (อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
Album: [Single]
Year: 2018

เสียงใจเต้นรัว เสียงถอนหายใจ เสียงที่มันไม่มีที่มาจากที่ไหน
Siang jai dten rua siang taung hai jai siang tee mun mai mee tee mah jahk tee nai
The sound of a beating heart, the sound of breathing, the sound that isn’t coming from any place
แสงอาทิตย์ส่อง ความมืดหายไป พลังงานบางอย่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนใคร
Saeng ahtit saung kwahm meut hai bpai palung ngahn bahng yahng nun gumlung ja bplian krai
The sun shines, the darkness disappears, that energy is about to change someone
เมื่อคนหนึ่งคนเป็นแค่เงาของคนๆหนึ่ง เป็นแค่เหตุผลที่ถูกเก็บไว้ในความคำนึง
Meua kon neung kon bpen kae ngao kaung kong kon kon neung bpen kae het pon tee took gep wai nai kwahm kum neung
When one person is just the shadow of another person, it’s just the reason that they’re kept in consideration

(*) ฉันเป็นได้แค่ครึ่งนึง เธอเป็นได้แค่ครึ่งทาง เราเป็นได้แค่เรื่องบังเอิญ ภาพลวงตา สมควรจะปล่อยวาง
Chun bpen dai kae kreung neung tur bpen dai kae kreung tahng rao bpen dai kae reuang bung ern pahp luang dtah som kuan ja bploy wahng
I can only be one half, you can only be half-way, we can only be a coincidence, an illusion, we shouldn’t put so much thought behind it
ฉันเป็นได้แค่ภาพเก่า เธอเป็นได้แค่แสงและเงา ที่ตกกระทบในกระจกตา
Chun bpen dai kae pahp gao tur bpen dai kae saeng lae ngao tee dtok gratop nai grajok dtah
I can only be an old picture, you can only be light and shadow that fades in the cornea
เพื่อให้วันเวลาได้ล้อเล่นกับเรา
Peua hai wun welah dai lor len gup rao
So the days can tease us

เพราะความแตกต่างไม่มีกึ่งกลาง ความจำเป็นเรียกร้องให้ตัดสินใจ
Pror kwahm dtaek dtahng mai mee geeng glahng kwahm jum bpen riak raung hai dtut sin jai
Because differences don’t have a center, they need to cry out for a decision to be made
แสงจันทร์ริบหรี่จะลาลับไกล เหตุการณ์บางอย่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนใคร
Saeng jun rip ree ja lah lup glai het gahn bahng yahng nun gumlung ja bplian krai
The faint moonlight fades far away, that event is about to change someone
เมื่อคนหนึ่งคนเป็นแค่เงาของคนๆหนึ่ง เป็นแค่เหตุผลที่ถูกเก็บไว้ในความคำนึง
Meua kon neung kon bpen kae ngao kaung kon kon neung bpen kae het pon tee took gep wai nai kwahm kum neung
When one person is just the shadow of another person, it’s just the reason that they’re kept in consideration

(*)

   

PRODUCTION: TIGER SQUARE
DIRECTOR : SURIYES VANNO & NATH KRUTTANONT
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : CHATCHAI KUSOLSINCHAI
EDITOR : CHAWALIT PETCHTAE & SURIYES VANNO
PRODUCER : BOONYAVOODE VAIDYANUVATTI & BENJAPORN POBWANDEE
COMPOSITION & COLOUR : SURIYES VANNO